Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West?

Vaak krijg ik de vraag: wat doe je nou precies in de Amsterdamse politiek? Dan leg ik altijd eerst uit dat ik duo-raadslid van D66 ben in stadsdeel Nieuw-West. Vervolgens moet ik vaak uitleggen dat D66 Nieuw-West een andere afdeling is dan D66 West. Pas dan gaan we de inhoud in. Dat verhaal heb ik nu ook eens op papier gezet. Aangezien deze maand het nieuwe politieke jaar is begonnen, blikken verschillende D66-politici in Nieuw-West terug en vooruit op hun rol in de stadsdeelpolitiek. Ook ik schreef daarvoor een bijdrage. “Veiligheid is een belangrijk thema in Nieuw-West, dus heb ik afgelopen jaar raadsvragen gesteld of voorbereid over actuele veiligheidskwesties en de rol van politie of straatcoaches in het stadsdeel.”

In het nieuwe fusiestadsdeel Nieuw-West trad mei vorig jaar een nieuwe D66-fractie aan, vol nieuwe politieke gezichten. Drie raadsleden en twee buitengewoon commissieleden, kortweg duo’s. Vanwege werkverplichtingen stapte ik na het zomerreces in, als derde duo-raadslid. Zodoende heb ik er nu precies een schooljaar deelraadswerk opzitten. Wat heb ik in dat jaar bereikt in de politiek?

Als duo-raadslid stem je niet mee over besluiten die in de besluitvormende vergaderingen van de deelraad worden genomen en kun je daar zelf ook geen moties of amendementen indienen. Toch heb je in het wekelijkse fractie-overleg wel degelijk invloed op het standpunt van je eigen fractie. Daarnaast zijn vaak juist de duo’s woordvoerder in de commissievergaderingen waar deze besluiten worden voorgekookt. Die kans op politieke zeggenschap heb ik met beide handen aangegrepen.

In de deelraad van Nieuw-West ben ik woordvoerder op verschillende terreinen: Openbare Orde en Veiligheid; Werk, Inkomen en Economie; Sport en Recreatie; Bestuur en Ondersteuning; Dienstverlening. Vanwege de zware bezuinigingen die ons stadsdeel treffen, was economie natuurlijk een belangrijk speerpunt. Om goed de vinger aan de pols te kunnen houden, waren wij als D66 sterk vertegenwoordigd in de Rekeningcommissie die de jaarlijkse accountantscontrole beoordeelt. Samen met D66-collega Tuncay Sevincer ben ik lid van deze commissie.

Een ander thema dat sterk leeft in Nieuw-West is veiligheid. Hoewel ik zelf als duo-raadslid niet bevoegd ben om vragen te stellen in de plenaire deelraadsvergadering, heb ik wel vaak vragen voor mijn collega-raadsleden voorbereid die betrekking hadden op actuele veiligheidskwesties en de rol van politie of straatcoaches in het stadsdeel.

Vanwege mijn media-achtergrond ben ik sowieso degene die de communicatie van de D66-fractie verzorgt richting de bewoners van Nieuw-West. Ik schrijf regelmatig artikelen voor de Westerpost en ben actief op Twitter, Facebook, de websites Joop.nl en AmsterdamCentraal.nl maar natuurlijk ook op onze eigen website D66NieuwWest.nl. Afgelopen jaar heb ik geschreven over uiteenlopende zaken als veiligheid, bezuinigingen, het imago van Nieuw-West en de kwestie met de weigerambtenaren. Uiteraard zijn over al deze zaken door D66 raadsvragen gesteld.

Vanwege mijn achtergrond als zelfstandig ondernemer streef ik een overheid na die effectief en doelgericht opereert. In de praktijk is dat allerminst het geval. Daarom heb ik mijn stem laten horen in de raadssessies waarin we een nieuw, efficiënter vergadermodel hebben opgesteld. Om diezelfde reden heb ik zitting genomen in de commissie Indicatoren, die politiek beleid beter meetbaar wil maken. Als commissie hebben we in enkele maanden veelvuldig vergaderd (naast de toch al drukke agenda van reguliere commissie- en raadsvergaderingen), waarna we een rapport hebben gepresenteerd dat raadsbreed is aangenomen. Zo snel en doortastend kan politiek dus ook zijn.

Dit eerste jaar was voor mij natuurlijk een serieuze kennismaking met de actieve politiek. Daar heb ik veel van geleerd. Mijn doel is om in het tweede jaar nog steviger te gaan doorpakken. U gaat dus meer van me horen, zeker als het gaat om veiligheid, werk, economie, sport en de dienstverlening van ons stadsdeel.

Deze bijdrage verscheen op D66NieuwWest.nl. Lees daar ook de visies van fractievoorzitter Herman Mulder, deelraadslid Tuncay Sevincer en D66-wethouder Ronald Mauer.

Tags: , , , ,

2 Responses to “Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West?”

  1. Q&A: Wat wil ik in de politiek bereiken? Says:

    […] Behalve het grote plaatje van onze nationale economie moet tegelijkertijd ook de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. Als lokaal politicus in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West sta ik met mijn voeten in de klei van de multiculturele samenleving. Door daar te investeren in (taal)onderwijs, creëer je extra kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, ook voor outsiders. Ik wil de landelijk politiek scherp houden op het thema integratie, waar te vaak vanuit een ivoren toren over wordt gesproken. […]

  2. Westerpost: ‘Stopera negeert Nieuw-West’ Says:

    […] Wie zijn de mensen in de lokale politiek? Vandaag publiceert Westerpost een interview met me over mijn raadswerk in Nieuw-West: “Deze keer zes vragen aan Jeroen Mirck, sinds september 2010 buitengewoon commissielid (‘duo-raadslid’) voor D66. Jeroen woont aan het Sierplein in Slotervaart, vlakbij station Lelylaan en het stadsdeelkantoor.” Een gesprek over hardlopen, veiligheid en Obama. […]

Leave a Reply