Donkere wolken boven Nieuw-West

Donkere wolken pakken samen boven Amsterdam Nieuw-West. Het stadsdeel erkende in de raadsvergadering van 13 juli dat het ‘in zwaar financieel weer terecht is gekomen’. Volgens oppositiepartij VVD moet Nieuw-West rekenen op een tegenvaller van 16 miljoen euro, stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud noemde dat ‘dagkoersen’ en ‘niet gevalideerde cijfers’.

Een dag later besloot het Dagelijks Bestuur een persbericht uit te sturen:

“De precieze omvang van de financiële risico’s is vanwege de complexiteit nog niet bekend. Het stadsdeel heeft na de zomermaanden de cijfers goed op een rij. In verhouding tot andere stadsdelen staat Nieuw-West voor een zware opgave op het gebied van maatschappelijke achterstanden, stedelijke vernieuwing, economie en veiligheid. Deze structurele opgave in Nieuw-West is de afgelopen jaren opgevangen met incidenteel geld, zoals uit Koers Nieuw-West of de Vogelaargelden. Dit geld is er nu niet meer. Dit, naast de gevolgen van de stagnatie van de bouwmarkt, forse bezuinigingen vanuit het Rijk en de centrale stad en grote tegenvallers op het gebied van ICT, maakt de klap extra groot.”

Concrete tegenvallers zijn volgens het DB de forse terugloop van leges als gevolg van de slechte bouwmarkt, beheer van de openbare ruimte die deels uit incidenteel geld blijkt te zijn gefinancierd en de ICT rondom het omgevingsvergunning die een grote kostenpost dreigt te worden. Daarnaast blijkt de personeelsbegroting structureel te laag begroot. Baâdoud schrijft: “De tegenvaller komt bovenop de forse structurele bezuinigingen van ruim 25 miljoen die begin dit jaar al in gang zijn gezet. Ook werd al rekening gehouden met het wegvallen van 25 miljoen incidenteel geld.”

Kortom: na de zomer zullen er moeilijke beslissingen moeten worden genomen in de deelraad van Nieuw-West. “Het geld is op”, zei Baâdoud woensdag. Bij de behandeling van de Perspectiefnota werd nog gesproken over een meevaller die eventuele tegenvallers wellicht zou kunnen compenseren. Dat optimisme is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat rest zijn donkere wolken. Met deze constatering gaan we het reces in: op zoek naar de zon.

Dit artikel verscheen ook op Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , ,

2 Responses to “Donkere wolken boven Nieuw-West”

  1. Jeroen Mirck Says:

    UPDATE: “Stadsdeel Nieuw-West verkeert financieel nog in zwaar weer. Met de meevallers en tegenvallers die nu bekend zijn, is de meerjarige begroting nog niet sluitend. Voorlopige conclusie: een tekort van 6,5 miljoen euro in 2012 dat terugloopt tot 8,5 ton in 2015. Ondanks een forse meevaller in de stadsdeelfondsuitkering. Dit blijkt uit een financiële tussenstand die stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Financiën) bekend maakte tijdens een extra raadsvergadering op 15 september. Voor de zomer werd bekend dat de tegenvallers zich rap opstapelden, maar er waren toen nog geen harde cijfers. Uit gegevens die de centrale stad onlangs bekend maakte, blijkt dat de uitkering van het stadsdeelfonds ruim 9 miljoen euro gunstiger is in 2012 dan waarmee tot nu toe rekening was gehouden. Het stadsdeel heeft de zomermaanden gebruikt om alle budgetten tegen het licht te houden. Bij deze zogeheten ‘operatie stofkam’ zijn besparingen gevonden. Baâdoud: “De optelsom is nog negatief, maar het dagelijks bestuur heeft er vertrouwen in dat we tot een sluitende begroting kunnen komen. Wij zoeken nu naar oplossingen in de sfeer van vacatureruimte, inhuurbudgetten en incidentele inkomsten.” Het dagelijks bestuur houdt vast aan de heroverwegingen oplopend tot 20 miljoen euro in 2014, zoals eind 2010 is besloten. In december presenteert het bestuur een definitief financieel kader tijdens de behandeling van de begroting 2012.”
    (Bron: Nieuwsbrief Stadsdeel Nieuw-West)

  2. Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West? Says:

    […] In de deelraad van Nieuw-West ben ik woordvoerder op verschillende terreinen: Openbare Orde en Veiligheid; Werk, Inkomen en Economie; Sport en Recreatie; Bestuur en Ondersteuning; Dienstverlening. Vanwege de zware bezuinigingen die ons stadsdeel treffen, was economie natuurlijk een belangrijk speerpunt. Om goed de vinger aan de pols te kunnen houden, waren wij als D66 sterk vertegenwoordigd in de Rekeningcommissie die de jaarlijkse accountantscontrole beoordeelt. Samen met D66-collega Tuncay Sevincer ben ik lid van deze commissie. […]

Leave a Reply