Leukere politiek door nieuw vergadermodel

Bewoners die wel eens aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen van de deelraad Nieuw-West weten als geen ander dat het politieke debat soms doorgaat tot diep in de nacht. Voor raad én publiek is dat eigenlijk ondoenlijk. Daarom gaat het vergadersysteem na de zomer op de schop. Deze week leg ik in de lokale krant Westerpost uit waarom dat een goed plan is.

Het was veelzeggend: in een vergadering die tot half twee ’s nachts duurde, heeft de deelraad in de laatste week voor het zomerreces besloten om vanaf september een efficiënter vergaderstelsel in te voeren. In diezelfde vergadering beweerden raadsleden van BNW’81 doodleuk dat de raadsvergaderingen ‘nooit uitlopen’. Daarop vroeg ik de heren of we die uitloop dan aan de kaboutertjes te danken hadden.

Het moet dus anders en het wordt anders. Het nieuwe vergadermodel is tot stand gekomen na intern onderzoek van vergaderkundige Wilbert van Vree, een slimme man met veel ervaring. Toch ging de aanpassing van het vergaderstelsel niet zonder slag of stoot. Zo hadden de meest fanatieke vergadertijgers voorgesteld om behalve op woensdagen voortaan ook op donderdagen te gaan vergaderen. Een motie van CDA, D66 en GroenLinks verhinderde dat.

Het nieuwe vergadersysteem ziet er als volgt uit: in een periode van vier weken vinden in de eerste week de informerende sessies plaats (waarbij commissieleden vragen kunnen stellen aan het Dagelijks Bestuur), in de tweede week de meningvormende sessies (waarbij het debat zich toespitst op de partijen onderling) en in de vierde week wordt de reguliere raadsvergadering gehouden, waar besluiten worden genomen.

De twee raadscommissies krijgen bovendien een duidelijker profiel, waardoor bewoners precies weten welke onderwerpen in welke commissie worden besproken. Tot nu toe kwam de selectie van onderwerpen per commissie nogal willekeurig tot stand. Dat zal na de zomer niet meer het geval zijn.

Verder werd op voorspraak van het CDA besloten om voortaan de spreektijd te gaan klokken. Dat was een spannende stemming: 13-12. Als D66’er ben ik blij met dit besluit, want het zorgt ervoor dat we veel efficiënter en daadkrachtiger kunnen vergaderen en besluiten. Geen eindeloze betogen meer die nergens toe leiden, maar raadsleden die direct ter zake komen. Een verademing, zowel voor collega-raadsleden als de mensen op de publieke tribune.

Met het nieuwe vergadermodel worden raadsvergaderingen overzichtelijker en beter te volgen voor het publiek. U weet precies waar u aan toe bent. Ik ben ervan overtuigd dat het functioneren van onze deelraad alleen maar baat heeft bij deze aanpassing. Sterker nog: ik denk dat de lokale politiek ook leuker wordt om te volgen. Dus tot ziens op het stadsdeelkantoor. Maar nu eerst even bijtanken tijdens het zomerreces. Fijne vakantie iedereen!

Deze brief van mij als duo-raadslid D66 Nieuw-West verscheen op 27 juli 2011 in de Westerpost.

Tags: , , , , , , , , , ,

One Response to “Leukere politiek door nieuw vergadermodel”

  1. Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West? Says:

    […] Vanwege mijn achtergrond als zelfstandig ondernemer streef ik een overheid na die effectief en doelgericht opereert. In de praktijk is dat allerminst het geval. Daarom heb ik mijn stem laten horen in de raadssessies waarin we een nieuw, efficiënter vergadermodel hebben opgesteld. Om diezelfde reden heb ik zitting genomen in de commissie Indicatoren, die politiek beleid beter meetbaar wil maken. Als commissie hebben we in enkele maanden veelvuldig vergaderd (naast de toch al drukke agenda van reguliere commissie- en raadsvergaderingen), waarna we een rapport hebben gepresenteerd dat raadsbreed is aangenomen. Zo snel en doortastend kan politiek dus ook zijn. […]

Leave a Reply