Wat wil ik als Kamerlid bereiken?

Dinsdag was mijn derde presentatie als kandidaat-Kamerlid in vier dagen tijd. Mooi om in gesprek te gaan met D66-leden. Helaas waren er in Muziekgebouw aan ‘t IJ zo veel kandidaat-Kamerleden dat er maar weinig tijd overbleef om mijn missie toe te lichten. Daarom geef ik hem hier in steekwoorden: Media, ICT, innovatie, ondernemerschap en zzp’ers, maar ook consumentenbescherming, online privacy en digitale burgerrechten. Maar ook een economisch beleid zoals we dat in stadsdeel Nieuw-West voorstaan: investeren in (taal)onderwijs, kansen creëren voor iedereen op de arbeidsmarkt, ook voor outsiders.

Mijn kandidatuur houdt de gemoederen bezig, getuige een blogpost van GeenStijl over een Q&A op Dichtbij.nl. Zelf heb ik vragen van geïnteresseerden beantwoord op Facebook, Twitter en Plein66.nl. Speciaal voor D66-leden, die mij tot 5 juli omhoog kunnen stemmen op de definitieve kandidatenlijst, zet ik hieronder thematisch op een rij wat ik als Kamerlid zou willen bereiken.

Innovatie, media en ICT
In deze economisch moeilijke tijden is D66 de partij die het verschil kan maken met vernieuwende oplossingen. Innovatie is de sleutel tot succes en als vertegenwoordiger uit de sectoren Media en ICT (twee innovatieve markten bij uitstek) wil ik daar graag mijn tanden in zetten. Een florerende creatieve industrie verrijkt het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en creëert dus banen, direct en indirect.

Digitale burgerrechten
Digitale ontwikkelingen zijn prachtig, maar tegelijk moeten we waakzaam zijn voor de rechten van de consument: internationale verdragen als ACTA (inmiddels gelukkig verworpen) en SOPA perken onze digitale vrijheden in, terwijl ook onze privacy beschermd moet worden tegen bemoeizucht van bedrijfsleven en overheden. Daarbij hoort ook een krachtige belangenbehartiger voor de rechten van de consument.

Zzp’ers en ondernemers
Als zelfstandig ondernemer constateer ik dat er te weinig entrepreneurs politiek actief zijn, ook binnen D66. Zonder ondernemers kun je geen beleid maken voor ondernemers. Ook de sterk groeiende groep zzp’ers herkent zich vaak niet in het nieuwe, op hen gerichte beleid uit Den Haag. Zij willen geen medewerker zijn, maar eigen baas. Goed dat er regelingen worden bedacht voor ‘gedwongen’ zzp’ers, maar scheer niet iedere zelfstandige over één kam.

Politieke ervaring
Behalve het grote plaatje van onze nationale economie moet tegelijkertijd ook de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. Als lokaal politicus in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West sta ik met mijn voeten in de klei van de multiculturele samenleving. Door daar te investeren in (taal)onderwijs, creëer je extra kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, ook voor outsiders. Ik wil de landelijk politiek scherp houden op het thema integratie, waar te vaak vanuit een ivoren toren over wordt gesproken.

Waarom D66’er
Ik geloof niet in klassieke zuilen en heb me derhalve altijd herkend in het door Hans van Mierlo betoogde pragmatisme. Wat mij aanspreekt in D66 is dat het een sociaal-liberale partij is zonder klemmende dogma’s. Ik ben van mening dat D66 de sleutelpartij is die andere (grotere) partijen kan dwingen om de keuzes te maken die nodig zijn voor Nederland.

Mijn doelen
Mocht ik de komende vier jaar in de Tweede Kamer aan de slag kunnen gaan, dan wil ik eraan hebben bijgedragen dat Nederland mondiaal gezien meer nog dan nu een innovatieve voorloper is op het gebied van media en ICT. Ik wil dat D66 in Nederland nog nadrukkelijker bekend staat als de partij die waakt over digitale burgerrechten. Ik wil een begin hebben gemaakt met het moderniseren van de Auteurswet.

De toekomst van D66
Ik wil als inwoner van een achterstandswijk uitdragen dat D66 een partij is voor iedereen, ook diegenen die minder kunnen vertrouwen op hun eigen kracht. Door dat verhaal te vertellen en die doelgroepen bij ons te betrekken, wil ik bijdragen aan de structurele groei van D66. In deze tijd dat klassieke zuilen afbrokkelen, kan D66 uitgroeien tot een brede volkspartij.

Tot zover de speerpunten van mijn kandidatuur. Spreekt dit je aan als D66-lid, stem mij dan omhoog naar een plek op de definitieve kandidatenlijst van Democraten ’66. De keuze voor de volgorde van de lijst is aan de leden. Ik hoop én vertrouw op uw steun. En nu: vooruit!

Tags: , , , , , , , ,

3 Responses to “Wat wil ik als Kamerlid bereiken?”

 1. Nu Vooruit Says:

  [Pruttel, pruttel… Grrr, grrr, grrr!]

  Noot van de webmaster: Reacties op de inhoud zijn welkom. Gescheld niet.

 2. Jeroen Mirck Says:

  Het zzp-verhaal viel zondag in goede aarde tijdens de kandidatenpresentatie in Groningen, waar ik samen met Sander Boschma, Pim de Kuijer en Bart van Grevenhof in Martijn Tony’s ‘D66-tourbus’ naartoe ben gereisd. Tijdens de afsluitende borrel nog even hierover nagepraat met het Groningse D66-lid Marjan Brouwers, die erover twitterde: “Tijdens kandidatenpresentatie in Groningen goed gesprek gehad met Jeroen Mirck over ZZP’ers. Topkandidaat.” Dank Marjan, wat een mooi compliment!

 3. Scheer niet alle zzp’ers over één kam! Says:

  […] Stem Jeroen Mirck! Waarom? Omdat er te veel ambtenaren op de D66-kandidatenlijst staan en te weinig ondernemers. Jeroen Mirck is zelfstandig ondernemer (zzp’er) in media en ICT. Deze creatieve industrieën lenen zich bij uitstek voor innovatie en helpen zo de economie weer op gang. Tegelijk speelt hier consumentenbescherming, online privacy en digitale burgerrechten. Jeroen Mirck kan hier het verschil maken. Ook zet hij zich in voor de sterk groeiende groep zzp’ers, die zich vaak niet in het Haagse beleid herkennen. Scheer niet alle zelfstandigen over één kam! Als lokaal politicus in Amsterdam pleit hij voor investeringen in (taal)onderwijs, zodat ook outsiders extra carrièrekansen krijgen. Steunt u deze ambities, stem dan Jeroen Mirck! […]

Leave a Reply