Kontcolumn

“Wat een kontcolumn!” riep voormalig fractievoorzitter Ingeborg Baltussen van D66 Amsterdam West dit weekend op Twitter. Waar heeft ze het in vredesnaam over, vroeg ik me af. Het bleek te gaan om een column die ik ruim twee maanden geleden schreef voor De Druppel, het blad van de Jonge Democraten. Een column over D66 West dus. Baltussen en ook enkele politici van PvdA en GroenLinks blijken hem nogal letterlijk te nemen. Daarom hier op veler verzoek de oorspronkelijke, niet ingekorte versie van die column. Onthou dat woord: column. Een column is een mening. Als je het niet met die mening eens bent, geef je gewoon de jouwe in het reactieveld eronder. Komt-ie!

Iedereen binnen D66 Amsterdam heeft het erover, maar in het publieke debat houdt eenieder de mond stijf dicht. D66 West dus. Temidden van enkele eclatante verkiezingsoverwinningen (in Europa, stad, land en provincie) heeft D66 in de hoofdstad twee keer opzichtig geschutterd. Eerst liep de gemeenteraadsfractie onder leiding van Ageeth Telleman een bijna zekere bestuursdeelname mis. Vervolgens brak er ruzie uit binnen de deelraadsfractie van D66 in stadsdeel West. Beide kwesties vonden gretig aftrek in de kolommen van stadskrant Het Parool. Logisch, want de journalistiek (en haar publiek) smult van politieke uitglijers.

De eerst storm is inmiddels al lang weer gaan liggen. In de gemeenteraad voert D66 degelijke oppositie en scoort het punten met thema’s als verruiming van sluitingstijden (Jan Paternotte), stadsgezinnen (Sebastiaan Capel) en het stedelijke ICT-drama (Carlien Roodink). D66 heeft de draad opgepakt. Je moet wel, want de politiek is een perpetuum mobile. Dat doet de zevenkoppige fractie goed. Respect.

De tweede storm is nog niet helemaal uitgeraasd. In de vijfkoppige fractie van D66 West ontstonden twee kampen, waarbij drie critici uiteindelijk fractievoorzitter Ingeborg Baltussen zo ver kregen om haar leidersrol neer te leggen. Was het maar zo simpel en snel gegaan zoals ik het nu vertel. In werkelijkheid vlogen de ballen alle kanten op en wisselden de kansen. Beide partijen waren hard tegen elkaar, waardoor verzoening onmogelijk bleek. Het ultieme gevolg was dat de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks rücksichtslos D66 uit het stadsdeelbestuur gooiden.

Natuurlijk kun je de vijf raadsleden verwijten dat individueel belang prevaleerde boven het partijbelang. Tegelijk valt echter ook de andere coalitiepartijen iets te verwijten. PvdA en GroenLinks legden D66 West als het ware een dictaat op: ‘Wij willen dat jullie Baltussen handhaven als fractieleider, anders gooien we jullie uit de coalitie.’ Daar gaan die partijen niet over. Toch werd D66-wethouder Choho geslachtofferd, terwijl iedereen hem prima vond functioneren. Dat is een machtsspel, waarbij de coalitiepartijen op de stoel van D66 zijn gaan zitten. Wethouders worden namelijk weggestuurd door hun eigen partij, niet door derden.

Daarnaast is de verontwaardiging vanuit andere partijen erg hypocriet. Elke partij heeft namelijk zijn relletjes. Zo stuurde de PvdA in Oost eerst de eigen stadsdeelbestuurder Fatima Elatik weg, om haar niet veel later doodleuk weer te benoemen. Niet zozeer D66 West brengt het imago van de stadsdeelpolitiek schade toe, maar al die politici die meehuilen met de wolven.

Tags: , , , , , , , ,

3 Responses to “Kontcolumn”

  1. Jan-Bert Says:

    Mening mag, maar valt me tegen dat ook jij, net als vele andere stukjesschrijvers in kranten en online zich niet laten hinderen door enige feitelijke kennis. Over west kennen anderen de feiten beter, laat ik me beperken tot Oost: Fatima Elatik is niet weggestuurd door de PvdA. De PvdA stapte uit de coalitie (en dan gaan bestuurders mee).

  2. Jeroen Mirck Says:

    @Jan-Bert: Er zijn verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. De PvdA in Oost diende vanwege de miljoenenstrop met MuzyQ een motie van afkeuring in tegen het deelraadsbestuur en dwong daarmee de eigen portefeuillehouders Fatima Elatik en Germaine Princen tot aftreden. Dat heet in de volksmond: wegsturen. Dat de partij daarvan vervolgens spijt kreeg en Elatik liet terugkeren, maakt de kwestie helemaal curieus. Daar gaat mijn column over: dat iedere partij wel eens een akkefietje heeft en dat verontwaardiging over ‘de ander’ nogal selectief is.

  3. Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West? Says:

    […] Vaak krijg ik de vraag: wat doe je nou precies in de Amsterdamse politiek? Dan leg ik altijd eerst uit dat ik duo-raadslid van D66 ben in stadsdeel Nieuw-West. Vervolgens moet ik vaak uitleggen dat D66 Nieuw-West een andere afdeling is dan D66 West. Pas dan gaan we de inhoud in. Dat verhaal heb ik nu ook eens op papier gezet. Aangezien deze maand het nieuwe politieke jaar is begonnen, blikken verschillende D66-politici in Nieuw-West terug en vooruit op hun rol in de stadsdeelpolitiek. Ook ik schreef daarvoor een bijdrage. “Veiligheid is een belangrijk thema in Nieuw-West, dus heb ik afgelopen jaar raadsvragen gesteld of voorbereid over actuele veiligheidskwesties en de rol van politie of straatcoaches in het stadsdeel.” […]

Leave a Reply