D66-politicus

Een D66-politicus, zo noemde Ronald Giphart me eerder dit jaar. Dat was na de lokale verkiezingen in maart, waar ik nét niet verkozen werd. Ik was dus ook nét geen politicus, hoe graag Giphart dat ook had gewild. Vanaf vandaag ben ik het wel: de fractie van D66 in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft me verwelkomd als duo-raadslid.

Voor wie de functie niet kent: een duo-raadslid, of buitengewoon commissielid, ondersteunt de verkozen raadsleden van zijn partij door zitting te nemen in bepaalde commissies. Het is namelijk voor raadsleden (die politiek actief zijn in de avonduren, doorgaans naast een fulltime baan) ondoenlijk om bij iedere commissievergadering aanwezig te zijn. Als duo-raadslid heb je geen zitting in de plenaire raad en dus ook geen stemrecht. Wel kook je als het ware de politieke besluitvorming voor.

De driekoppige fractie van D66 in Amsterdam Nieuw-West heeft twee commissieleden, te weten Nayan Jadnanansing en Willem van Ham. Daar kom ik nu als derde bij. De exacte verdeling van portefeuilles is nog niet rond, maar ik ga me in ieder geval bezighouden met creatieve economie (waarover ik al eens een opiniestuk schreef in de Westerpost), communicatie, sport, cultuur en veiligheid in Nieuw-West.

Ik kijk ernaar uit me in te zetten voor dit grootste stadsdeel van Amsterdam, dat te kampen heeft met een slecht imago. Dat imago wil ik helpen oppoetsen. Dat kan door de veiligheid te verbeteren, integratie en schoolprestaties een boost te geven en het (creatieve) economisch klimaat op te krikken. Tegelijk zal er natuurlijk ook bezuinigd moeten worden. Het zijn kortom spannende politieke tijden. Maar daarover spoedig meer.

Foto: Michael Minneboo

Tags: , , , ,

16 Responses to “D66-politicus”

 1. Topsy.com Says:

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter […] Ik ga nu echt de politiek in: vanaf vandaag commissie-raadslid voor @D66 in stadsdeel Nieuw-West.

 2. Chris Schaeffer Says:

  Hoi Jeroen,

  Welkom in de raad. Overigens ben je pas buitengewoon commissielid zoals dat heet, als je benoemd bent door de raad. Je zult Ronald Giphart dus nog even een paar weken teleur moeten stellen.

  Groet,
  Chris Schaeffer

 3. Jeroen Mirck Says:

  Dank je, Chris. En scherp opgemerkt: ik liep even op de formaliteiten vooruit. Aan de terminologie moet ik nog even wennen: ik vind duo-raadslid (de term die in andere stadsdelen en de gemeenteraad wordt gebruikt) gemakkelijker dan buitengewoon commissielid. (En het is dus niet ‘commissieraadslid’, zoals ik per ongeluk schreef.)

 4. René Says:

  En wat kost deze bijdrage aan de democratie de burgers, Jeroen?

 5. Jeroen Mirck Says:

  Lokale politiek doe je niet voor het geld, René. De vergoeding die raadsleden krijgen staat in geen verhouding tot de uren die ze maken. En ik ben slechts commissielid. Maak je dus maar niet druk om het geld. Dat doe ik ook niet.

 6. René Says:

  “Lokale politiek doe je niet voor het geld, René.”

  Ik denk toch dat, met alle respect, je bril door je idealisme iets gekleurd is. De meeste gemeenteraadsleden en provincieleden doen het namelijk uitsluitend voor het geld. Uit ervaring (van dichtbij meegemaakt) weet ik dat.

  Ik denk dat elke stuiver, behalve echte onkosten, sowieso één teveel is voor dit soort werk. Of je doet het uit idealisme of je doet het niet.

 7. JeroenMirck.nl » Buurtsafari in Nieuw-West? Says:

  […] Het ATCB heeft me laten weten dat Dominicus absoluut openstaat voor mijn oproep (als duo-raadslid van D66 Nieuw-West) om op ‘buurtsafari’ te komen naar Nieuw-West. Via Twitter liet de organisatie Far West al direct weten dit werkbezoek te willen ondersteunen. Kortom: zo zetten we samen alsnog Nieuw-West positiever op de kaart. […]

 8. Zeyhan Says:

  Dag Jeroen,

  Heel erg fijn dat je de fractie gaat versterken. Veel succes!! Laat je niet te veel afleiden door imago issues, gewoon dingen doen die bewoners hard nodig hebben. Als de dienstverlening op orde is en de bewoners zijn tevreden dan maakt het geen donder uit dat een verveelde journalist weer iets negatiefs in de picture zet.

  groet, Zeyhan

 9. Ger Kranendonk Says:

  Hoi Jeroen,
  succes daar in Nieuw-west. Ik zou het op prijs stellen als je je zou willen inzetten voor het behoud van de karakteristieke trekken van jouw stadsdeel, in het bijzonder de parkstadstructuur zoals die nog aanwezig is bij de Burgemeester de Vlugt-laan. Ik heb het bestemmingsplan Slotermeer opgesteld waarin een speciale bescherming is opgelegd ten behoeve van het behoud van die bijzondere architectuur van beroemde architecten zoals Rietveld. Helaas wilden projectontwikkelaars, met name woningcorporaties, het liefst alles afbreken. Mag ik jou oproepen daar blijvend weerstand tegen te bieden aub?

  Helaas mocht ik geen duo-raadslid worden in Amsterdam Zuidoost. Zoals je weet is D66 daar een samenwerking aangegaan met de plaatselijke OZO, en de heer Mart van de Wiel van OZO heeft liever Roy Ristie (OZO) in de fractie dan mij. In Zuidoost wordt het nooit wat met D66. Misschien probeer ik het over 4 jaar als lijsttrekker, dan schoon ik het boeltje daar gewoon weer op.

 10. Jeroen Mirck Says:

  @Ger: Dank voor je reactie. De parkstadstructuur is een wezenskenmerk van Nieuw-West en krijgt dus mijn volle steun. Ook ben ik het helemaal met je eens dat de grenzeloze macht van projectontwikkelaars en woningcorporaties moet worden ingedamd. Nieuwbouw is nodig, maar renovatie van mooie oude panden houdt de ziel in de wijk.

  @Zeyhan: Je hebt helemaal gelijk: de burger verwacht concrete oplossingen voor concrete problemen. Tegelijk vind ik wel dat we ons moeten inspannen om de negatieve beeldvorming rond Nieuw-West om te buigen, zodat inwoners zich trots kunnen voelen over het stadsdeel waar ze wonen.

 11. JeroenMirck.nl » Duo! Says:

  […] Vanavond ben ik door de deelraad van Nieuw-West benoemd tot buitengewoon commissielid van advies, kortweg: duo-raadslid. “Jeu, ik ben duo!” twitterde ik vlak nadat raadsvoorzitter Edward Vos (PvdA) me een bos bloemen in de handen had gedrukt. Vervolgens werd ik door de hele raad gefeliciteerd. Hartelijk dank, nieuwe collega’s! […]

 12. Jan Engel, raadslid TvA Nieuw West Says:

  Welkom in Nieuw West, Jeroen!
  Samen knokken voor goed onderwijs is de grote uitdaging. We gaan ervoor!
  mvg
  Jan Engel, raadslid Tulpen voor Amsterdam, Nieuw West

 13. GeenStijl in het museum Says:

  […] Als internetjournalist heb ik een haat/liefde-verhouding met het weblog Geenstijl.nl, dat geregeld naar deze foto linkt. GeenStijl heeft iets tegen de wijk waar ik woon (Slotervaart), mijn politieke inzet om er iets beters van te maken (ik zit namens D66 in de stadsdeelraad van Nieuw-West) en mijn kritiek op allochtoon-onvriendelijke websites zoals Geenstijl zelf. Blijkbaar hebben ze geen betere argumenten dan kritiek op mijn interieur. Dat maakt me juist extra trots op mijn huiskamer. […]

 14. Wat doe je als duo-raadslid in Nieuw-West? Says:

  […] Vaak krijg ik de vraag: wat doe je nou precies in de Amsterdamse politiek? Dan leg ik altijd eerst uit dat ik duo-raadslid van D66 ben in stadsdeel Nieuw-West. Vervolgens moet ik vaak uitleggen dat D66 Nieuw-West een andere afdeling is dan D66 West. Pas dan gaan we de inhoud in. Dat verhaal heb ik nu ook eens op papier gezet. Aangezien deze maand het nieuwe politieke jaar is begonnen, blikken verschillende D66-politici in Nieuw-West terug en vooruit op hun rol in de stadsdeelpolitiek. Ook ik schreef daarvoor een bijdrage. “Veiligheid is een belangrijk thema in Nieuw-West, dus heb ik afgelopen jaar raadsvragen gesteld of voorbereid over actuele veiligheidskwesties en de rol van politie of straatcoaches in het stadsdeel.” […]

 15. Jewell Munsinger Says:

  Ik denk over onze reis dus voor ons is dit op het juiste moment.

 16. Westerpost: ‘Stopera negeert Nieuw-West’ Says:

  […] Wie zijn de mensen in de lokale politiek? Vandaag publiceert Westerpost een interview met me over mijn raadswerk in Nieuw-West: “Deze keer zes vragen aan Jeroen Mirck, sinds september 2010 buitengewoon commissielid (‘duo-raadslid’) voor D66. Jeroen woont aan het Sierplein in Slotervaart, vlakbij station Lelylaan en het stadsdeelkantoor.” Een gesprek over hardlopen, veiligheid en Obama. […]

Leave a Reply