Posts Tagged ‘Jongerenraad’

Politieke column: Jongerenraad?

Wednesday, June 3rd, 2015

VoorzittershamerAls een doel moeilijk bereikbaar is, wil dat niet zeggen dat je het niet moet nastreven. Deze belangrijke les heb ik dankzij de politiek geleerd. Politiek is namelijk nooit eenvoudig, want er spelen altijd veel tegenstrijdige belangen. Daar moet je een zorgvuldige afweging in maken. Dat is lastig, maar niet onmogelijk.

Hier moet ik aan denken omdat we als bestuurscommissie in deze periode besluiten over het (her)instellen van vier adviescommissies voor stadsdeel Nieuw-West. Drie bestaande adviesorganen hebben we in mei opnieuw ingesteld: adviescommissies voor sport, WMO en ouderen. In juni stellen we een nieuwe vierde in: de jongerenadviescommissie.

(more…)

Lekker rellen met Andrei Vreeling

Tuesday, April 23rd, 2013

FreelingDaar sta je dan, Andrei Vreeling. Voor de tweede keer in ruim een jaar tijd ben je in opspraak gekomen door een tweet. Eerst over bangalijstjes, nu over de ‘ezels’ in het college van burgemeester en wethouders in Hellevoetsluis. De eerste tweet kostte je het voorzitterschap van de Jongerenraad, de tweede leidde zelfs tot ontslag uit dat adviesorgaan. Dat gaat ver, te ver. Zelf spreek je over ‘censuur’. Ik sta achter je, maar toch geef ik je een vaderlijk advies mee.

Wat vooraf ging aan deze column van mij is het volgende: ik heb Andrei Vreeling ontmoet op het Blogbal 2013, waar hij presentator was en ik spreker. Na afloop spraken we elkaar uitgebreid over politiek, polemiek en media. Andrei is 20 jaar, maar hij heeft een scherpe, frisse blik op de wereld. Een politicus in de dop, was mijn eerste gedachte. Sterker nog: Andrei bemoeit zich al actief met de lokale politiek in zijn woonplaats Hellevoetsluis. Maar daar is dus nu een rel ontstaan.

(more…)