Politieke column: Zwaarwegend advies

HotelBuiten-2014

Over ruim een half jaar gaat Amsterdam naar de stembus. Ook voor de stadsdelen, al is nog steeds niet precies duidelijk hoe die straks gaan functioneren. Daar komt nu eindelijk verandering in. Denk jij ook mee hoe het beter kan?

Elke Amsterdammer kan tot 6 september zijn mening geven over het nieuwe bestuurlijke stelsel dat van kracht wordt bij de komende verkiezingen in maart 2018. Nee, de stadsdelen verdwijnen niet. Gelukkig maar, want anders zou je voor elk bezwaar naar de Stopera moeten afreizen. Wel krijgen we na deelraden en bestuurscommissies (het verschil lees je hier) opnieuw iets anders: stadsdeelcommissies.

Ook als bestuurscommissie van Nieuw-West sturen we een brief met ons commentaar naar het college van burgemeester en wethouders. Niet bij iedereen gaat dat van harte (sommige partijen boycotten goeddeels de discussie over het bestuurlijk stelsel), maar zelf vind ik het onze plicht als volksvertegenwoordigend orgaan om alle taken zo goed mogelijk over te dragen aan onze opvolgers.

Geen bijrol aan zijlijn

Allereerst de naam: ik ben verheugd dat er voor ‘stadsdeelcommissies’ is gekozen, want de oorspronkelijke naam ‘adviescommissie’ suggereert toch vooral een bijrol aan de zijlijn. Vervolgens is het van groot belang om te waarborgen dat deze commissies ook echt ‘zwaarwegende adviezen’ kunnen geven. Dit moet duidelijker worden vastgelegd in de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel 2018, waar de gemeenteraad komende maand over stemt.

Het volgende Dagelijks Bestuur, dat wordt benoemd door het college, moet ‘zichtbaar motiveren’ wat er met adviezen van de stadsdeelcommissie is gedaan, zeker als het DB heeft besloten om van zo’n advies af te wijken. Wat mij betreft kan dat nog een stapje verder: ook het college zou voortaan altijd zichtbaar moeten motiveren wat er met adviezen uit de stadsdelen wordt gedaan. Alleen dan laat de gemeente Amsterdam merken dat de adviezen van stadsdeelcommissies werkelijk als zwaarwegend worden gezien.

Relatie met gemeenteraad

Belangrijk is ook dat de relatie tussen de stadsdeelcommissies en de gemeenteraad duidelijker wordt vastgelegd. Eén specifiek punt wil ik er graag uitlichten: het college adviseert de gemeenteraad om een aparte raadscommissie in te stellen voor behandeling van gebiedsplannen en belangrijke bestemmingsplannen. Een goede suggestie, want dit brengt de lokale inbreng dichter bij de raad. Ook de Rekenkamer beveelt deze constructie aan. Ik vind het belangrijk dat deze speciale raadscommissie er ook echt komt. Lokale volksvertegenwoordigers kunnen hier aanschuiven en meepraten. Zo kun je pas echt zwaarwegende invloed hebben.

Deze en talloze andere adviezen krijgt het college deze zomer op zijn bordje. Ik reken er op dat dit alles leidt tot een bestuurlijk stelsel dat recht doet aan de getrapte politieke situatie die al decennia in Amsterdam bestaat en bewoners de kans biedt om lokaal aan de bel te trekken over lokale kwesties. Verder kijk ik uit naar het aparte plan om de participatieve democratie te versterken. Dat zal nodig zijn, want veel bewoners zien door de bomen het bos niet meer. Laat de stadsdeelcommissies straks een betrouwbare boswachter zijn, mét zwaarwegende adviezen aan het stadsbestuur.

Jeroen Mirck zit in de D66-fractie van stadsdeel Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam.

Stadsdelen in Amsterdam

Tags: , , , , , , , , , ,

One Response to “Politieke column: Zwaarwegend advies”

  1. D66 Nieuw-West Says:

    […] Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan alle zeven bestuurscommissies in Amsterdam om een reactie te geven op de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel 2018. De D66-fractie in Nieuw-West is van mening dat het onze verantwoordelijkheid is als volksvertegenwoordigend orgaan om onze taken zo goed mogelijk over te dragen aan de opvolgers die wij na de verkiezingen van 2018 krijgen. Daar hoort ook een inhoudelijk advies bij op de uitwerking van het nieuwe bestuurlijk stelsel, ongeacht of dit de vorm heeft die wij hadden gewenst. […]

    https://amsterdamnieuwwest.d66.nl/2017/08/15/d66-nieuw-west-uitwerking-bestuurlijk-stelsel-2018/

Leave a Reply