Politieke column: Vluchtelingen

Wij Zijn Hier (2012)

Vluchtelingen. Geen onderwerp heeft deze maand zo nadrukkelijk het politieke én publieke debat gedomineerd, en terecht. De oorlog in Syrië, de gammele bootjes op de Middellandse Zee: het laat geen mens onberoerd en schreeuwt om een oplossing. In Europa, in Nederland en ook in Amsterdam.

Nieuw-West was het eerste stadsdeel dat in actie kwam: Sportcentrum Caland in Osdorp huisvestte binnen enkele dagen ruim 300 vluchtelingen. Natuurlijk roept dat ook spanningen op. Zo beklaagde stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) zich erover dat Nieuw-West en Zuidoost bovengemiddeld veel opvang voor hun kiezen krijgen. Vreemde timing, want een dag later werd bekend dat juist stadsdeel Zuid een grote, langdurige opvanglocatie opende: de oude gevangenis aan de Havenstraat. Later die week draaide Baâdoud bij: ook nu de vluchtelingen alweer weg zijn uit de Calandhal blijft Nieuw-West beschikbaar voor opvang.

Die solidariteit is terecht, want een grote stad als Amsterdam heeft natuurlijk zijn verantwoordelijkheid voor de snel groeiende stroom vluchtelingen, net zoals ook andere gemeenten naar verhouding hun bijdrage leveren. Nederland houdt zich daarmee aan Europese afspraken, want het is niet meer dan logisch dat de EU hierin samen optrekt. Jammer dat een land als Slowakije de deur juist wil sluiten voor vluchtelingen uit het ergste oorlogsgebied, Syrië. Wie vlucht voor de terroristen van IS verdient onze steun.

Tegelijk komt er ook andere opvang in Nieuw-West: het project Startblok biedt straks containerwoningen op het verlaten sportpark Riekerhaven voor 250 studenten en 250 statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsstatus. Het laten samenwonen van deze twee groepen bevordert de integratie van statushouders enorm. Bovendien gaat het niet ten koste van het bestaande woningaanbod.

Het mooie is dat initiatief ook van bewoners zelf komt: veel mensen zamelen kleding in of melden zich als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Op al deze manieren neemt Nieuw-West zijn verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. Daar ben ik trots op.

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Politieke column: Vluchtelingen”

  1. Arnoud Hugo Says:

    Stadsdeel Zuid had helaas geen opvang beschikbaar op de Bernard Zweerskade of ten zuiden van de Van Boshuizenstraat. ;-) Wat de laatste betreft gaat Amstelveen gelukkig de leemte opvullen. Honderd meter verderop, bij Kronenburg, komt geloof ik een opvang. Kunnen de rijkere buurten tenminste ook eens kennismaken met het verschijnsel vluchteling. ;-)

Leave a Reply