Dit is de D66-lijst van Nieuw-West

Ava-JM-D66En daar is ie dan: de definitieve kandidatenlijst van D66 Amsterdam Nieuw-West. Ik ga de verkiezingen in als nummer 3 op de D66-lijst van mijn stadsdeel. Daar ben ik trots op. Heel veel dank aan de D66-leden die mij hun vertrouwen hebben gegeven voor deze volgens de huidige peilingen verkiesbare plek. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet: er zal stevig campagne gevoerd moeten worden voor een goed verkiezingsresultaat. Daar ga ik me de komende maanden voor inzetten, samen met Ronald, Willem, Stephanie, Tuncay, Pieter, Eric, Mirjam, Hans, Karim, Marijn, Bas en onze onvermoeibare voorzitter Andrea. It giet oan! 

Vier jaar geleden kromp Amsterdam van veertien naar zeven stadsdelen. Als nieuwkomer was ik toen enorm blij met mijn vijfde plek op de D66-kandidatenlijst van het grootste stadsdeel, Nieuw-West. Bij de verkiezingen van maart 2014 gaat wederom de bijl in de lokale politiek: de huidige deelraden verliezen macht en omvang in een nieuwe vorm als bestuurscommissies. Met mijn derde plaats mag ik hopen om te worden herkozen in dit nieuwe bestuursorgaan, dat de huidige deelraad vervangt.

Hoe ziet onze lijst er precies uit? Bovenaan de D66-lijst staat wethouder Ronald Mauer (o.a. Onderwijs, Sport, Verkeer & Vervoer, Participatie, Diversiteit), die deze zomer al vrijwel unaniem door de partijleden tot lijsttrekker is gekozen. Direct achter hem op de lijst staan twee zittende politici uit de huidige D66-fractie: duo-raadslid Willem van Ham (Ruimtelijke Vernieuwing, Openbare Ruimte, Verkeer) en yours truly, raadslid met de portefeuilles Economie, Veiligheid, Onderwijs en Jeugd.

De stemadviescommissie noemt ons allebei ervaren kandidaten. “Willem van Ham heeft een zeer sterke beheersing van zijn dossiers en is een volwassen partner voor zowel het bestuur als de coalitie. Jeroen Mirck is een stevige generalist met een aantoonbare brede interesse en is sterk in communicatie, zowel intern al extern.”

Wie staan er nog meer op de D66-lijst?

Op de vierde plek van de D66-lijst staat nieuwkomer Stephanie Eger, volgens de stemadviescommissie ‘een politiek talent’ dat in staat is om landelijke thema’s te vertalen naar Nieuw-West. Eger is voorzitter van de D66-werkgroep Mensenrechten.

Als vijfde op de lijst staat wederom een ervaren politicus: huidig D66-deelraadslid Tuncay Sevincer. Hij is een specialist op grootstedelijke dossiers zoals financiën en parkeerbeleid, die met zijn onderbouwde visie de coalitie scherp houdt.

Na deze top-5 volgen nog meer uitstekende kandidaten: de lokale D66-bestuursleden Pieter Nijhof en Eric Klaver (allebei co-auteur van het verkiezingsprogramma), het actieve lid Mirjam de Jonge (werkzaam in de zorg, in het Lucas Andreas Ziekenhuis) en Hans de Boer, voorzitter van de programmacommissie van D66 Nieuw-West. De nummer tien van de lijst is Karim Talie, jong talent en penningmeester van de lokale D66-afdeling. En elf staat onze onvermoeibare fractie-assistent Marijn Makker.

De complete D66-kandidatenlijst van Nieuw-West:

 1. Ronald Mauer (wethouder Nieuw-West)
 2. Willem van Ham (duo-raadslid)
 3. Jeroen Mirck (raadslid)
 4. Stephanie-Christine Eger
 5. Tuncay Sevincer (raadslid)
 6. Pieter Nijhof (bestuurslid Campagne van D66 Nieuw-West)
 7. Eric Klaver (bestuurslid Events van D66 Nieuw-West)
 8. Mirjam de Jonge
 9. Hans de Boer (voorzitter Programmacommissie)
 10. Karim Talie (penningmeester D66 Nieuw-West)
 11. Marijn Makker (fractie-assistent)
 12. Alexandra de Vries (secretaris D66 Amsterdam)
 13. Bas Schimmel (secretaris D66 Nieuw-West)
 14. Isa Yusibov
 15. Ernest Snoeck (oud-voorzitter D66 Nieuw-West)
 16. Piet Janssen (oud-wethouder Osdorp)
 17. Thomas Monsma (oud-raadslid Geuzenveld)
 18. Warner Hemmes (oud-wethouder Osdorp)
 19. Joke Geldhof (gedeputeerde Noord-Holland)
 20. Herman Mulder (huidige fractievoorzitter)
 21. Andrea Chao (voorzitter D66 Nieuw-West)

Verkiezingsprogramma van D66 Nieuw-West

In totaal staan er ruim twintig kandidaten op de D66-lijst voor Nieuw-West. Samen met de kandidatenlijst presenteert D66 ook al haar lokale verkiezingsprogramma, dat hier te downloaden is.

Lijsttrekker Ronald Mauer vat het programma als volgt samen: “D66 vindt dat mensen vrij zijn hun leven te kiezen. Hier past geen discriminatie en uitsluiting bij, geen armoede of overbezette scholen. Ook geen alles controlerende overheid. Een stadsdeelbestuur moet mensen stimuleren. Niet het leven uit handen nemen, maar zorgen dat mensen het zelf oppakken. Het gaat er niet alleen om wat de overheid voor u moet doen, maar ook wat u kunt doen voor de samenleving. Zo blijft Nieuw-West een eigentijds, aantrekkelijk, ondernemend en duurzaam stadsdeel.”

Met die gedachte gaan we vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. Ik feliciteer collega Willem van Ham met zijn prachtige tweede plaats. Ook alle andere kandidaten verdienen een compliment omdat zij hun nek uitsteken door zich verkiesbaar te stellen. Samen gaan we er een mooie campagne van maken, in stad en stadsdeel!

Meer weten over mijn  kandidatuur?
Check www.jeroenmirck.nl/D66

D66-op-Plein4045

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply