Ik ben herkiesbaar in Nieuw-West

D66-Mirck-2014 (txt) 500px

Goed nieuws: ik sta op plek 3 van de D66-advieslijst voor de verkiezingen in stadsdeel Nieuw-West. Daar ben ik enorm trots op. Lijsttrekker Ronald Mauer werd al eerder door de D66-leden verkozen. Nu is het aan diezelfde leden om de definitieve kandidatenlijst van D66 Nieuw-West te bepalen. Mijn ambitie mag duidelijk zijn: één plekje stijgen, naar de tweede plaats.

Als zittend D66-raadslid in Nieuw-West wil ik graag door, want de klus is nog niet klaar! Net als nu drie zetels is in het nieuwe politieke stelsel (waarbij deelraden bijna worden gehalveerd in omvang tot bestuurscommissies) allerminst zeker, dus spreek ik graag luid en duidelijk de ambitie uit om de tweede plek te bemachtigen op de kandidatenlijst van Nieuw-West.

Politiek succes is gebaat bij ervaring, daadkracht en stabiliteit. Als zittend deelraadslid ken ik Nieuw-West: de problemen maar ook de kansen, de dossiers maar ook de mensen. Al vier jaar draai ik mee in een collegiale coalitie. Het stadsdeel heeft het huishoudboekje op orde, werkt achterstanden weg en speelt een actieve rol bij de Top 600-aanpak. Als coalitiepartner wil ik met D66 graag deze klus afmaken.

Niet alleen heb ik de politieke ervaring om voor herverkiezing in aanmerking te komen, maar ook de daadkracht en het enthousiasme om D66 straks opnieuw het verschil te laten maken. Als gezichtsbepalend deelraadslid heb ik een netwerk binnen én buiten het stadsdeel. Zeker mijn in vier jaar opgebouwde contact met de Centrale Stad wordt straks alleen maar belangrijker als de stadsdelen aan macht gaan inboeten.

Kortom: ik ben trots op de derde plaats die de stemadviescommissie aan mij heeft toegekend, maar ik hoop ook dat de leden mij nog een plek omhoog gaan stemmen. Dan ben ik écht in staat om mij voor een nieuwe termijn van vier jaar in te kunnen blijven zetten voor Nieuw-West.

Mijn speerpunten zijn meer veiligheid en een sterkere economie. Ik zet in op veilige buurten, goed jongerenbeleid, uitbreiding Buurtveiligheidsteams, kansen voor ondernemers en starters, brede scholen, voldoende stageplekken, meer horeca en evenementen, een betere burgerparticipatie en optimale sportvoorzieningen in het groenste stadsdeel van Amsterdam.

D66-leden kunnen nog stemmen tot 6 november. Stem Jeroen, voor meer veiligheid en werk in Nieuw-West!

Jeroen Mirck
D66-raadslid Amsterdam Nieuw-West

Meer lezen over mijn ambities?
Kijk dan hier: www.jeroenmirck.nl/D66

Tags: , , , , , , , , , ,

One Response to “Ik ben herkiesbaar in Nieuw-West”

  1. Endorsement Bart Vink (D66) Says:

    […] “Kritisch, zichtbaar en betrokken.” Wat een geweldige steunbetuiging van Bart Vink, kandidaat-raadslid voor D66 Amsterdam! Hij steunt mijn herverkiezing in stadsdeel Nieuw-West, waar ik op plek 3 sta van de D66-advieslijst. Leden hebben nog een kleine week om hun voorkeurstem uit te brengen. […]

Leave a Reply