Rechtszaak GeenStijl-Playboy: wie wint er nou?

GS-logosGeenStijl en Playboy stonden in hoger beroep tegenover elkaar over het linken naar blootfoto’s van Britt Dekker, maar over de uitkomst verschillen de lezingen nogal. ‘GeenStijl moet Playboy betalen’, lezen we ergens. Maar ook: ‘GeenStijl wint hoger beroep Sanoma.’ Zelf roept de aangeklaagde blog triomfantelijk: ‘Internet gered!’ Wie heeft er gelijk, wie won nou eigenlijk deze rechtszaak?

Als je alleen op de nieuwskoppen afgaat, lijkt het net alsof beide partijen gewonnen hebben. Je zou zelfs bijna denken dat het om twee totaal verschillende rechtszaken handelt. Zo meldt de NOS dat GeenStijl ‘Playboy moet betalen’, terwijl VillaMedia schrijft dat GeenStijl het hoger beroep gewonnen heeft. Hoe zit het nou?

Feit is dat het Gerechtshof Amsterdam het eerdere vonnis van de rechtbank gedeeltelijk terugdraait. Linken naar illegale blootfoto’s is wel onrechtmatig, maar geen inbreuk op het auteursrecht. Dat formuleert het hof als volgt:

“Onrechtmatige daad: Het plaatsen van een hyperlink naar een elders openbaar gemaakt werk is in beginsel geen zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij en levert geen inbreuk op auteursrecht op. De afbeelding van een ander lichaamsdeel dan het gelaat van betrokkene is in het onderhavige geval geen portret. Het plaatsen van een hyperlink die faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van een onrechtmatig openbaar gemaakt werk, is in casu onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.”

Het is de aloude discussie tussen printmedia en websites: linken naar content is niet het publiceren van content, maar wel het verspreiden en delen ervan. De juridische vraag is dan: is linken een vorm van openbaarmaking? Het linken naar blootfoto’s van Britt Dekker die elders illegaal zijn geüpload is geen openbaarmaking aan het publiek en dus geen inbreuk op auteursrechten, oordeelt het Gerechtshof Amsterdam. Volgens Webwereld boekt GeenStijl hiermee ‘een belangrijke overwinning op Playboy-uitgever Sanoma’.

‘In beginsel is linken legaal, al zijn er uitzonderlijke gevallen waarbij het onrechtmatig is’, meldde ICT-jurist Arnoud Engelfriet in de aanloop naar het vonnis. ‘Maar een openbaarmaking en daardoor een directe inbreuk op het auteursrecht? Nee. Ik hoop dan ook dat de rechter gehakt maakt van de inbreukaanklacht.’ En zo geschiede.

Wel moet GeenStijl dus een schadevergoeding betalen. Volgens het gerechtshof wist GeenStijl dat de foto’s illegaal op het internet stonden. De website heeft zijn publiek gefaciliteerd en enthousiast gemaakt om de foto’s te bekijken, aldus het hof. GeenStijl wordt daarom veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Dekker en Playboy. De hoogte daarvan moet nog in een aparte procedure worden vastgesteld.

Eigenlijk heeft deze zaak dus niet zozeer louter winnaars, maar louter verliezers. Sanoma wordt in het ongelijk gesteld inzake het schenden van haar auteursrecht, terwijl GeenStijl een boete moet betalen voor het onrechtmatig linken naar illegaal verspreide content. De enige winnaar is het internet zelf: linken blijft legaal.

Jeroen Mirck is zelfstandig internetjournalist en contentmanager van MarketingTribune

UPDATE 26-11: Zie ook de analyse van media-advocaat Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), die stelt dat GeenStijl feitelijk de rechtszaak met 2-1 verliest omdat het weblog niet alleen onrechtmatig handelde door naar de foto’s op FileFactory te linken, maar bovendien inbreuk pleegde op het auteursrecht door zelf een uitsnede van één van de illegale foto’s te publiceren. Oftewel: een verkeerde toepassing van het citaatrecht.

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “Rechtszaak GeenStijl-Playboy: wie wint er nou?”

  1. MarketingTribune Says:

    […] En dan was er nog de discussie wie nou eigenlijk het hoger beroep tussen GeenStijl en Playboy had gewonnen. Een drukke week dus. […]

Leave a Reply