Posts Tagged ‘kandidatenlijst’

Wie staat daar links van mij?

Friday, March 13th, 2015

PS2015-D66-lijst

Toen ik naast me keek, zag ik hem staan: PVV-Kamerlid Martin Bosma, berucht als speechschrijver van Geert Wilders. Pal links van me. Niet fysiek, maar op de kandidatenlijst in de verkiezingskrant van de gemeente Amsterdam. Met direct boven hem de rabiate arabist Hans Jansen, sinds een klein jaar PVV’er in het Europarlement. Je kunt je fijnere buren wensen. Hoe dan ook: op woensdag 18 maart 2015 ben ik lijstduwer van D66 Noord-Holland, op plek 32 van lijst 4. Met naast me dus de lijstduwers van de PVV. Kortom: goed opletten woensdag welke vakje je aankruist!

Dit is de D66-lijst van Nieuw-West

Tuesday, November 19th, 2013

Ava-JM-D66En daar is ie dan: de definitieve kandidatenlijst van D66 Amsterdam Nieuw-West. Ik ga de verkiezingen in als nummer 3 op de D66-lijst van mijn stadsdeel. Daar ben ik trots op. Heel veel dank aan de D66-leden die mij hun vertrouwen hebben gegeven voor deze volgens de huidige peilingen verkiesbare plek. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet: er zal stevig campagne gevoerd moeten worden voor een goed verkiezingsresultaat. Daar ga ik me de komende maanden voor inzetten, samen met Ronald, Willem, Stephanie, Tuncay, Pieter, Eric, Mirjam, Hans, Karim, Marijn, Bas en onze onvermoeibare voorzitter Andrea. It giet oan! 

Vier jaar geleden kromp Amsterdam van veertien naar zeven stadsdelen. Als nieuwkomer was ik toen enorm blij met mijn vijfde plek op de D66-kandidatenlijst van het grootste stadsdeel, Nieuw-West. Bij de verkiezingen van maart 2014 gaat wederom de bijl in de lokale politiek: de huidige deelraden verliezen macht en omvang in een nieuwe vorm als bestuurscommissies. Met mijn derde plaats mag ik hopen om te worden herkozen in dit nieuwe bestuursorgaan, dat de huidige deelraad vervangt.

Hoe ziet onze lijst er precies uit? Bovenaan de D66-lijst staat wethouder Ronald Mauer (o.a. Onderwijs, Sport, Verkeer & Vervoer, Participatie, Diversiteit), die deze zomer al vrijwel unaniem door de partijleden tot lijsttrekker is gekozen. Direct achter hem op de lijst staan twee zittende politici uit de huidige D66-fractie: duo-raadslid Willem van Ham (Ruimtelijke Vernieuwing, Openbare Ruimte, Verkeer) en yours truly, raadslid met de portefeuilles Economie, Veiligheid, Onderwijs en Jeugd.

(more…)

Ik ben herkiesbaar in Nieuw-West

Thursday, October 24th, 2013

D66-Mirck-2014 (txt) 500px

Goed nieuws: ik sta op plek 3 van de D66-advieslijst voor de verkiezingen in stadsdeel Nieuw-West. Daar ben ik enorm trots op. Lijsttrekker Ronald Mauer werd al eerder door de D66-leden verkozen. Nu is het aan diezelfde leden om de definitieve kandidatenlijst van D66 Nieuw-West te bepalen. Mijn ambitie mag duidelijk zijn: één plekje stijgen, naar de tweede plaats.

(more…)

Gestegen naar plek 19 op D66-lijst

Monday, September 23rd, 2013

Banner Mirck (Bedankt) 500px

De D66-leden hebben gesproken: de kandidatenlijst van D66 Amsterdam is flink op de schop gegaan en een aantal kandidaten is omhoog gestemd, waaronder ik. Maar liefst 383 D66’ers brachten een voorkeurstem op mij uit, waardoor ik van 22 naar 19 ben gestegen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Heel veel dank daarvoor!

(more…)

Mijn D66-pitch voor #GR2014

Monday, August 26th, 2013

stumpspeech

“Stem Jeroen Mirck. Voor een veilig en creatief Amsterdam.” Met dit motto voer ik campagne voor een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Zondag presenteerde ik mezelf in Het Tolhuis aan de Amsterdamse leden, samen met een twintigtal andere kandidaten. Het was een inspirerende middag in Amsterdam Noord. Na twintig fanatieke elevator pitches zal het menig bezoeker ongetwijfeld zijn gaan duizelen. Daarom hier de kans om mijn D66-pitch nog eens rustig na te lezen.

(more…)

Uitslag: nummer 51 op kandidatenlijst D66

Friday, July 6th, 2012

De D66-leden hebben gestemd, de definitieve kandidatenlijst is bekend. Als kandidaat van buiten de advieslijst heb ik de afgelopen weken fanatiek campagne gevoerd, maar het was helaas nét niet genoeg voor een plek op de lijst: ik ben nummer 51 geworden. Eén plek te laag, daar baal ik natuurlijk van. Toch is het ook iets om trots op te zijn, want van de 77  kandidaten die niet op de advieslijst stonden, heb ik de meeste punten gehaald: 4.222. Direct achter mij eindigde Jeroen Slobbe (Digitaal66) met 3.627 punten, gevolgd door Reinder Rustema (Petities.nl) en Roy Ristie van D66 Zuidoost. The best of the rest. 

Wat de uitslag vooral leert is dat dusdanig veel D66-leden de advieslijst volgen, dat de overige kandidaten nagenoeg geen kans maken om de eindlijst te halen. Het verschil tussen Rineke Gieske (nummer 50) en mij is bijna 6.000 punten. Een onoverbrugbare kloof. Dat roept natuurlijk de vraag op of een bindende advieslijst wel écht het democratische principe ‘one man, one vote’ ondersteunt. Hoe dan ook: het reglement heeft altijd gelijk. Ik feliciteer de kandidaten op de definitieve D66-lijst en wens iedereen een positieve campagne toe richting de verkiezingen op 12 september 2012. En nu… vooruit!

Hier de uitslag van plek 50 tot 70 (voor de hele lijst, zie pdf):