In de raad: debuteren met dode bomen

VoorzittershamerFebruari was mijn eerste maand als raadslid van de deelraad Nieuw-West. Bij de maandelijkse raadsvergadering waar ik werd geïnstalleerd deed ik eind januari nog niet echt mee, maar gisteren beleefde ik dan toch mijn debuut. Ik moest meteen vol aan de bak, want onze fractievoorzitter Herman Mulder was door werkverplichtingen afwezig. Samen met collega Tuncay Sevincer verdedigde ik dus de belangen van D66 in de raad. Dat ging heel aardig, al was het maar omdat ik meteen mijn eerste amendement mocht verdedigen… en met steun van een bijna voltallige deelraad binnensleepte. Yes, we can!

Het amendement had een opmerkelijk onderwerp: dode bomen. Als internetjournalist kon ik bijna met geen beter thema debuteren, al ging het ditmaal over een ander onderwerp dan noodlijdende kranten. In het Waterplan Nieuw-West wordt de ambitie uitgesproken om ter bevordering van de biodiversiteit dode bomen in het water te laten liggen, tenzij ze een belemmering vormen voor de doorvaart. D66 is van mening dat de doorvaart niet de enige reden is om bomen te verwijderen. Als het er slordig uitziet of bewoners erover klagen, is het logisch om zo’n boom ook uit het water te vissen.

“We hebben er vertrouwen in dat het stadsdeel dode bomen die storend aanwezig zijn in de openbare ruimte zal verwijderen, maar leggen dat toch graag expliciet vast in het Waterplan dat wij in deze vergadering aannemen”, zo luidde mijn verdediging. Vervolgens steunde een overgrote meerderheid van de deelraad (twee tegenstemmen) onze aanpassing van het Waterplan en was mijn eerste amendement binnen. Overigens verdient ons duo-raadslid Willem van Ham alle credits voor dit voorstel, maar hij heeft geen spreek- en stemrecht in de raad. Ik beloof binnenkort een échte ‘Motie Mirck’.

Steun voor winkeliers
Wel een eigen punt was de Detailhandelsvisie, waar ik ook woordvoerder van was geweest in de beide commissievergaderingen eerder deze maand. Na een constructieve discussie over enkele moties betreffende Bedrijvencentrum Osdorp (BCO, beter bekend als Akerpoort) gaf ik uiteindelijk een stemverklaring die op onze website uitgebreider is verwoord. Een citaat:

“D66 vindt het een goede zaak voor de economie van Nieuw-West dat er nu een Detailhandelvisie ligt die op basis van gedegen onderzoek het winkelaanbod van ons stadsdeel in kaart heeft gebracht en daar een gerichte strategie voor heeft opgesteld. Dat is namelijk hard nodig in deze tijden van crisis, die ook de lokale ondernemers hard raken. Om de winkeliers van Nieuw-West te ondersteunen worden in de Detailhandelsvisie drie speerpunten gehanteerd: Osdorp Centrum, de diverse wijkwinkelcentra en speciale pioniersplekken. In deze driedeling van beleid kan D66 zich vinden. Het lijkt ons een goede manier om als stadsdeel voor verschillende soorten winkelgebieden verschillende oplossingen te bedenken.”

Kanttekeningen plaatste ik bij de wel erg beknopte uitwerkingsparagraaf (er volgt een werkplan in september) en het weinige geld dat voor de toch broodnodige winkelstraatmanagers wordt uitgetrokken. Gelukkig weten we van portefeuillehouder Achmed Baâdoud dat hij al met meerdere vastgoedinvesteerders van winkelcentra afspraken heeft gemaakt dat zij eenzelfde bedrag bijleggen als het stadsdeel erin steekt. Wat BCO (en Osdorp Centrum) betreft steunen wij de aanmoediging aan het adres van het Dagelijks Bestuur om zich bij de stad sterk te maken voor een uitbreiding van het aantal vierkante meters grootschalige detailhandel in Nieuw-West.

De rest van de vergadering draaide om mondelinge vragen over sport (FC Chabab en de Fair Play Coaches op sportpark Sloten), de reeds eerder behandelde Reclamenota, enkele moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ (onder meer over het asbestprobleem bij Louweshoek) en een tegenvallend interpellatiedebat over de communicatie van het stadsdeel. Komende maand wacht ons een beduidend langere vergadering. Jetz geht’s los!

Als kersvers deelraadslid zal ik voortaan elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag doen van mijn ervaringen in de lokale politiek van stadsdeel Nieuw-West, ook op Dichtbij.nl.

Tags: , , , , , , , , , ,

3 Responses to “In de raad: debuteren met dode bomen”

 1. william Says:

  Goed gedaan jongen, MISSIE GESLAAGD!!

 2. Kalief Says:

  ‘dat de doorvaart niet de enige reden is om bomen te verwijderen’

  Wat zijn die andere redenen dan?

 3. Jeroen Mirck Says:

  @Kalief: Om bovenstaande blogpost niet onnodig lang te maken, had ik gelinkt naar een D66-bericht over het ‘dode bomen’-amendement. Daarin staat het antwoord op jouw vraag als volgt geformuleerd:

  “In enkele gevallen kunnen ook esthetische aspecten van invloed zijn op het besluit om een dode boom uit het water te halen”, zo verwoordde duo-raadslid Willem van Ham van D66 het al eerder in een commissievergadering. “Hierbij kan gedacht worden aan plaatsen waarbij sprake is van een rechtlijnige ruimtelijke inrichting met navenant onderhoudsniveau.”

  Simpel gezegd: als het er slordig uitziet of bewoners erover klagen, kan het ook wenselijk zijn om dode bomen uit het water te verwijderen. Ik zal iets van die strekking even aan mijn blogpost toevoegen. Dank voor je feedback!

Leave a Reply