Raadslid, een toneelstukje?

Raadslid-Mirck“Dat verklaar en beloof ik.” Na deze publieke belofte was het ineens een feit: ik ben vanaf vandaag raadslid van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Ten overstaan van de gehele deelraad werd ik op de valreep van woensdag 30 januari 2013 (niet doorvertellen, maar het was zelfs net na twaalven) geïnstalleerd als volksvertegenwoordiger.

Natuurlijk was ik al sinds september 2010 buitengewoon commissielid (in de volksmond: duo-raadslid) en daarmee ook lid van de D66-fractie, maar dat betreft geen gekozen politieke functie. Door het vertrek van collega Ellen van Slagmaat heb ik nu een echt mandaat, zoals dat chique heet. Dat maakt nederig en trots. Toch ging het niet zonder slag of stoot.

Hoewel de installatie van een raadslid in feite een routineklus is, maakten raadsvoorzitter Piet van Grol (VVD) en ik het toch nog even spannend in de raadsvergadering van gisteren. Een nieuw raadslid moet bij aantreden de eed of belofte afleggen. Appeltje eitje, zou je denken. Ik deed het zelfs al eens eerder, toen ik werd benoemd tot duo-raadslid. Daarover schreef ik een blogje getiteld ‘De Eed’, maar in feite legde ik toen niet de eed af (“zo waarlijk helpe mij God almachtig”), maar de belofte (“Dat verklaar en beloof ik”).

Zo ontstond ons misverstand. Van Grol begon de eed voor te lezen, met diverse religieuze verwijzingen, waarna ik “Dat verklaar en beloof ik” zei. Fout, want vraag en antwoord horen niet bij elkaar. Griffier Katja Bolt greep meteen in: het moest opnieuw. “Dan wordt het een toneelstukje“, zou aftredend koningin Beatrix in zo’n geval hebben gezegd, maar er was geen ontkomen aan. Dus deden we het toneelstukje nog een keer, met de juiste tekst. Een Obama’tje, zei iemand me later op de borrel. De president van de Verenigde Staten versprak zich namelijk tijdens zijn inauguratie in 2009, waardoor er discussie ontstond of hij wel rechtmatig president was geworden. Ik ben dus in goed gezelschap.

Dank aan iedereen voor de felicitaties. Op de sociale media werd al massaal gereageerd op mijn eerdere aankondiging, maar vanmorgen  ontplofte mijn Facebook-profiel pas echt: bedankt voor de meer dan 100 likes. Ook dat vind ik een mooi mandaat. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Raadslid-Facebook

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply