Posts Tagged ‘BCO’

Eenmaal, andermaal? Aangenomen!

Sunday, October 13th, 2013

D66-stemt

Democratie in de praktijk: het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam is zaterdag aangenomen na een lange ledenvergadering waar fanatiek werd gedebatteerd over een zestigtal amendementen. Ook ik verdedigde er twee amendementen, die beide werden aangenomen. Mijn belangrijkste aanpassing had betrekking op perifere detailhandel, die het concept-verkiezingsprogramma totaal niet wilde toestaan: “Geen nieuwe winkelgebieden op industrieterreinen: Op deze manier kan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten worden tegengegaan.” Deze formulering wist ik met succes af te zwakken tot:

“Terughoudendheid bij uitbreiding van winkelgebieden op industrieterreinen: bij initiatieven voor perifere detailhandel wordt vooraf een goede afweging gemaakt of uitbreiding niet bijdraagt aan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten. Uitbreiding mag niet leiden tot leegstand.”

Mijn toelichting luidde als volgt: “D66 is een liberale partij, dus past het ons niet om ondernemerschap in perifere gebieden per definitie niet toe te staan. Sowieso geldt dat perifere detailhandel vaak onvergelijkbaar is met het soort winkels in winkelgebieden middenin woonwijken. Gezien het economisch klimaat is terughoudendheid op zijn plaats, maar deze optie compleet afsluiten is geen goed signaal richting ondernemers.”

(more…)

In de raad: debuteren met dode bomen

Thursday, February 28th, 2013

VoorzittershamerFebruari was mijn eerste maand als raadslid van de deelraad Nieuw-West. Bij de maandelijkse raadsvergadering waar ik werd geïnstalleerd deed ik eind januari nog niet echt mee, maar gisteren beleefde ik dan toch mijn debuut. Ik moest meteen vol aan de bak, want onze fractievoorzitter Herman Mulder was door werkverplichtingen afwezig. Samen met collega Tuncay Sevincer verdedigde ik dus de belangen van D66 in de raad. Dat ging heel aardig, al was het maar omdat ik meteen mijn eerste amendement mocht verdedigen… en met steun van een bijna voltallige deelraad binnensleepte. Yes, we can!

(more…)