Eenmaal, andermaal? Aangenomen!

D66-stemt

Democratie in de praktijk: het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam is zaterdag aangenomen na een lange ledenvergadering waar fanatiek werd gedebatteerd over een zestigtal amendementen. Ook ik verdedigde er twee amendementen, die beide werden aangenomen. Mijn belangrijkste aanpassing had betrekking op perifere detailhandel, die het concept-verkiezingsprogramma totaal niet wilde toestaan: “Geen nieuwe winkelgebieden op industrieterreinen: Op deze manier kan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten worden tegengegaan.” Deze formulering wist ik met succes af te zwakken tot:

“Terughoudendheid bij uitbreiding van winkelgebieden op industrieterreinen: bij initiatieven voor perifere detailhandel wordt vooraf een goede afweging gemaakt of uitbreiding niet bijdraagt aan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten. Uitbreiding mag niet leiden tot leegstand.”

Mijn toelichting luidde als volgt: “D66 is een liberale partij, dus past het ons niet om ondernemerschap in perifere gebieden per definitie niet toe te staan. Sowieso geldt dat perifere detailhandel vaak onvergelijkbaar is met het soort winkels in winkelgebieden middenin woonwijken. Gezien het economisch klimaat is terughoudendheid op zijn plaats, maar deze optie compleet afsluiten is geen goed signaal richting ondernemers.”

Dit standpunt sluit aan op de inzet van D66 bij recente discussies in de deelraad Nieuw-West, waar we altijd hebben bepleit dat perifere detailhandel wat ons betreft welkom is op Bedrijvencentrum Osdorp. Helaas krijgt D66 daarbij niet de steun van de PvdA, die bang is dat extra winkelruimte op BCO ten koste zou gaan van de ontwikkeling van het ‘winkelhart’ Osdorpplein. Aangezien het daar om totaal andere winkelformules gaat, deelt D66 die vrees niet.

Mijn andere amendement was veel minder ingrijpend: ik bepleitte om in de paragraaf over seksuele minderheden de daarvoor gebruikte term LHBT’s eenmalig voluit te schrijven, oftewel: lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). ‘LHBT’ is namelijk een term die niet bij iedereen even goed bekend is, geheel in lijn met de door het verkiezingsprogramma beschreven intolerantie en onbekendheid die er jegens deze doelgroepen bestaat. Daarom is het van belang de term eenmaal in de tekst voluit te schrijven. Daarmee wordt het verkiezingsprogramma van D66 duidelijker voor mensen die minder goed ingevoerd zijn in deze problematiek.

Na een constructieve discussie over alle zestig amendementen werd het aangepaste verkiezingsprogramma, getiteld ‘Ruimte voor Amsterdammers’, unaniem aangenomen door de aanwezige leden. Na het vaststellen van de D66-kandidatenlijst is daarmee een nieuwe stap gezet richting de verkiezingen van 19 maart 2014.

Tags: , , , , , ,

One Response to “Eenmaal, andermaal? Aangenomen!”

  1. Vragenvuur: van pingpong tot rugby Says:

    […] Ook in de herfstvakantie gaat het werk van een lokaal politicus gewoon door. Verdedigde ik tien dagen geleden nog twee amendementen op het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam, gisteren deed ik datzelfde tijdens de ALV van D66 Nieuw-West, waar eveneens een lokaal verkiezingsprogramma werd besproken. Tussendoor schoof ik afgelopen dinsdag aan bij tv-omroep Salto voor het debatprogramma Vragenvuur. […]