Vragenvuur: van pingpong tot rugby

Salto-Mirck-001

Ook in de herfstvakantie gaat het werk van een lokaal politicus gewoon door. Verdedigde ik tien dagen geleden nog twee amendementen op het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam, gisteren deed ik datzelfde tijdens de ALV van D66 Nieuw-West, waar eveneens een lokaal verkiezingsprogramma werd besproken. Tussendoor schoof ik afgelopen dinsdag aan bij tv-omroep Salto voor het debatprogramma Vragenvuur

Politiek is hollen of stilstaan. Soms is een vakantieperiode ideaal om even bij te tanken, maar deze zomer en herfst zijn anders: eerst was daar de strijd om de D66-kandidatenlijst, nu volgen de programma’s waarmee D66 de verkiezingen in gaat. Stad of stadsdeel, elk gremium heeft zijn eigen speerpunten. Ik deed al de eindredactie en herschrijving van het verkiezingsprogramma van D66 Nieuw-West, maar dinsdag verdedigde ik namens de fractie dus ook twee aanvullingen op de tekst. Dit zijn ze:

Bescherming Dorp Sloten
“D66 maakt zich sterk voor behoud van het bijzondere stuk cultuurhistorie Van Eesterenmuseum. Ook de cultuurhistorische waarde van het oude Dorp Sloten dient te worden beschermd.”

Toelichting: de D66-fractie heeft zich in 2013 nadrukkelijk hard gemaakt voor de cultuurhistorische bescherming van Dorp Sloten, in reactie op inspreekbeurten en zelfs een handtekeningenactie van de dorpsbewoners. Raadsbreed is vervolgens een motie aangenomen die het DB opdraagt te onderzoeken of het mogelijk is om Dorp Sloten aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Het is van belang om te controleren of dit na de verkiezingen ook echt wordt uitgevoerd.

Huizen van de Wijk
“Wij maken ons sterk voor een laagdrempelig aanbod van maatschappelijke dienstverlening, dicht bij de burger en verankerd in de wijken. Hier ligt een sleutelrol voor de Huizen van de Wijk die in de afgelopen raadsperiode zijn ingesteld. D66 benadrukt dat deze multifunctionele buurthuizen volwaardige ondersteuning moeten blijven krijgen van het stadsdeel. Dat komt met name de maatschappelijke dienstverlening ten goede.”

Toelichting: in het verkiezingsprogramma ontbreekt nog een expliciete steunbetuiging aan de Huizen van de Wijk, die D66 een warm hart toedraagt. Zie ook mijn recente column ‘Pingpongen met de burger’.

Ook collega-fractielid Willem van Ham sleepte een amendement binnen over windenergie, al ging daar wel een lang debat aan vooraf. Andere tekstsuggesties waren afkomstig van het nieuwe lid Alex Stalenberg, die vooraf heel veel ideeën op papier had gezet en daar uiteindelijk samen met de programmacommissie een aantal concrete amendementen van had gebakken. En met succes!

Tot zo ver het verkiezingsprogramma. Download hier de concept-versie. Binnenkort komt de definitieve versie online te staan, inclusief alle daarin verwerkte amendementen.

En toen was daar ook nog Vragenvuur, over de investering die stad, stadsdeel en provincie doen in de velden en accommodatie van de Nederlandse Rugby Bond, die in Nieuw-West is gevestigd. Goed voor de topwedstrijden van het nationale damesteam, maar ook goed voor de breedtesport. Een bewoonster had op Salto de vraag gesteld over hoe zo’n investering tot stand komt, waarna ik die als D66-woordvoerder Sport mocht beantwoorden.

Leuk én nuttig, want net als op een ALV hoort het bij je werk als politicus om ook op TV verantwoording afleggen. Ook mijn pingpongcolumn kwam bij Salto ter sprake. Politiek leeft!

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply