Posts Tagged ‘amendement’

Politieke column: stakende stemmen

Wednesday, June 11th, 2014

VoorzittershamerStaken, dat doen politici niet. Soms staken wel onze stemmen. Het komt zelden voor, maar vorige week stemden in de bestuurscommissie van Nieuw-West evenveel leden vóór als tegen een ingediend amendement: 7-7. In zo’n geval moet er toch altijd een beslissing worden genomen. Hoe gebeurt dat?

Het ging allemaal om een amendement van de nieuwe Multicultureel Plus Partij (M+), ingediend bij de behandeling van het eigen Reglement van Orde van de bestuurscommissie. Partijen hebben recht op een buitengewoon commissielid die de gekozen volksvertegenwoordiger(s) ondersteunt in voorbereidende vergaderingen, maar die zogenoemde ‘duo’s’ moeten volgens het concept-reglement op de kandidatenlijst voor de afgelopen verkiezingen hebben gestaan. M+ wilde het mogelijk maken dat er ook duo’s mogen worden benoemd die níet op de kieslijst prijken.

(more…)

Eenmaal, andermaal? Aangenomen!

Sunday, October 13th, 2013

D66-stemt

Democratie in de praktijk: het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam is zaterdag aangenomen na een lange ledenvergadering waar fanatiek werd gedebatteerd over een zestigtal amendementen. Ook ik verdedigde er twee amendementen, die beide werden aangenomen. Mijn belangrijkste aanpassing had betrekking op perifere detailhandel, die het concept-verkiezingsprogramma totaal niet wilde toestaan: “Geen nieuwe winkelgebieden op industrieterreinen: Op deze manier kan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten worden tegengegaan.” Deze formulering wist ik met succes af te zwakken tot:

“Terughoudendheid bij uitbreiding van winkelgebieden op industrieterreinen: bij initiatieven voor perifere detailhandel wordt vooraf een goede afweging gemaakt of uitbreiding niet bijdraagt aan (verdere) uitholling van bestaande winkelstraten. Uitbreiding mag niet leiden tot leegstand.”

Mijn toelichting luidde als volgt: “D66 is een liberale partij, dus past het ons niet om ondernemerschap in perifere gebieden per definitie niet toe te staan. Sowieso geldt dat perifere detailhandel vaak onvergelijkbaar is met het soort winkels in winkelgebieden middenin woonwijken. Gezien het economisch klimaat is terughoudendheid op zijn plaats, maar deze optie compleet afsluiten is geen goed signaal richting ondernemers.”

(more…)