Gemeenteraad, laat heel Amsterdam meedoen!

Jeroen Mirck (2017)

Het zijn spannende tijden voor de politiek, zeker in een invloedrijke stad als Amsterdam. Bestuurders en raadsleden worden kritischer dan ooit gevolgd en beoordeeld. Dit vraagt om politieke kandidaten met ervaring, lef en kennis van wat er speelt in de stad. Daarom stel ik me net als in 2014 kandidaat namens D66 voor de gemeenteraad van Amsterdam.

Met zeven jaar ervaring in de stadsdeelpolitiek weet ik wat er komt kijken bij het werk als volksvertegenwoordiger. Ik zeg werk, maar eigenlijk is het een roeping. Je wil iets betekenen voor je stad. Die roeping moet altijd voorop staan, want anders zit je op de verkeerde plek. Je gaat in de politiek voor de bewoners van de stad, niet voor jezelf.

D66 kan wat mij betreft nog meer het voortouw nemen om elke Amsterdammer mee te laten doen. Daarbij doel ik op integratie, wonen en werk, maar ook op betrokkenheid bij het bestuur van de stad, bij de politiek. Burgerparticipatie zou het onbetwiste stokpaardje van D66 kunnen zijn. Meer dan andere partijen moeten wij écht de bewoner betrekken en een stem geven. Niet alleen door zelf zichtbaar te zijn, maar ook door de politiek toegankelijker en transparanter te maken. Bewoners weten zelf het best wat er beter kan aan hun stad.

Stimuleer brede, diverse participatie

Zelf heb ik me ingezet voor een eerlijk bestuurlijk stelsel, voor regiegroepen van bewoners die zelf subsidies toewijzen aan buurtinitiatieven, voor buurtadoptie door lokale politici en voor digitale raadpleging van bewoners. D66 moet de partij zijn van de creatieve ideeën om iedereen te laten participeren, iedereen mee te laten doen.

In de zeven jaar dat ik nu in de politiek zit, ben ik actief het gesprek aangegaan met mensen die een andere positie in de samenleving hebben dan ikzelf. Om hen te begrijpen, om er ook voor hen te zijn. Amsterdam is een smeltkroes van culturen en gemeenschappen. Die moeten allemaal goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Daarom pleit ik voor een D66 dat extra inzet op participatie, integratie en sociale cohesie, maar ook de ogen niet sluit voor de keerzijden: isolement, discriminatie en radicalisering. Amsterdam moet een veilige en toegankelijke stad zijn voor iedereen, ongeacht je achtergrond. Diversiteit is de kracht van Amsterdam.

Raad moet hele stad vertegenwoordigen

Nu de stadsdelen minder te zeggen krijgen, is het meer dan ooit van belang dat de raad echt de hele stad vertegenwoordigt. Laten we behalve de drukte in de binnenstad ook aandacht besteden aan de specifieke problemen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. De uitdagingen in deze stadsdelen zijn van belang voor de hele stad. Tegelijk worden deze gebieden ontdekt door studenten, creatieve ondernemers (broedplaatsen) en jonge gezinnen.

Amsterdam is en blijft in ontwikkeling. Dat biedt kansen voor de gebieden binnen én buiten de Ring. Met kennis van de hele stad kunnen we daarin de ideale balans vinden. Daar draag ik graag mijn politieke en bestuurlijke ervaring aan bij. Zodat de hele stad groeit en sterker wordt, zodat de hele stad participeert, zodat heel Amsterdam meedoet.

Jeroen Mirck
D66-fractie Amsterdam Nieuw-West (2010-2018)
www.jeroenmirck.nl/D66

Jeroen Mirck (2017)

Foto’s: Henk-Jan Winkeldermaat (Punkmedia)

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply