Doe mee aan Monitor Freelancers en Media

Survey

Heb jij de Monitor Freelancers en Media 2017 al ingevuld? Acht beroepsorganisaties roepen hun leden op om deel te nemen aan dit freelancersonderzoek. Behalve de Auteursbond zijn dat ook de NVJ, Kunstenbond, Lira, Pictoright, BNO, DuPho en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF).

De monitor is eerder in 2013, 2015 en 2016 gehouden onder freelance makers die werken voor de media, zoals (foto)journalisten, fotografen, illustratoren, cartoonisten en grafisch ontwerpers. Kernonderwerpen van de monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken. Deze monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen. Net als in 2016 zoomen we ook nu extra in op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

Deelname aan de monitor is belangrijk. De wet Auteurscontractenrecht van juli 2015 is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. In de monitor peilen we de effecten van de wet op de tarieven en op het beheer van auteursrechten. Dit is belangrijk omdat de wet eind 2017 voor het eerst wordt geëvalueerd.

De Monitor Freelancers en Media invullen kan via deze link. Het onderzoek wordt opnieuw uitgevoerd door Pyrrhula Research Consultants.

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply