Politieke column: Buurtadoptie

VoorzittershamerLaatst kreeg ik een mailtje van Alex Brenninkmeijer, tot twee jaar terug onze Nationale Ombudsman. Als zo iemand je iets vraagt, zeg je geen nee. De ex-Ombudsman is tegenwoordig voorzitter van de commissie die dit jaar het bestuurlijk stelsel in Amsterdam evalueert. Heb ik suggesties voor hem? Jazeker!

De opdracht van deze evaluatiecommissie is om ‘bouwstenen voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel’ aan te leveren. In mijn ogen vormt decentrale politiek de belangrijkste bouwsteen van het Amsterdamse stelsel. Daarom is het essentieel om de bestuurscommissies in de zeven stadsdelen optimaal te laten functioneren.

De bestuurscommissies bestaan nu precies twee jaar, sinds de verkiezingen van maart 2014. Deze opvolgers van de oude deelraden worstelen al die tijd met hun mandaat, of simpeler gezegd: met de macht die ze van de gemeente krijgen. Afgesproken is dat de stadsdelen ‘verlengd bestuur’ zijn, maar in de dagelijkse praktijk lijkt dit eerder op beperkt bestuur.

Hoe kan dat beter? Wat mij betreft door sterker invulling te geven aan één van de taken die we als bestuurscommissie toebedeeld hebben gekregen: onze rol als ‘ogen en oren van de buurt’. Daarvoor hoeven we niet eens op het adviesrapport van Brenninkmeijer te wachten, want we kunnen ook zelf het voortouw pakken. En dat is precies wat ik wil gaan doen.

Deze week bespreekt de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West mijn initiatiefvoorstel ‘Buurtadoptie’ dat door alle partijen is voorgedragen voor behandeling. Mijn voorstel is om onze ‘ogen- en oren-functie’ te versterken door alle volksvertegenwoordigers van Nieuw-West een buurt te laten adopteren.

Dit idee is niet compleet nieuw, want het wordt al toegepast in stadsdeel West. Daar hebben alle politici na de verkiezingen een buurt geadopteerd, waar ze actief naar bijeenkomsten gaan en nauw contact houden met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Ik denk dat deze aanpak perfect past bij Nieuw-West. Er wordt hier door de ambtenaren al buurtgericht gewerkt en onze gebiedsavonden zijn beter bezocht dan die in andere stadsdelen, maar toch zeggen bewoners nog geregeld dat de stadsdeelpolitiek relatief ver van hen af staat. Het kan dus nog beter en daar kunnen we zelf het initiatief voor nemen. Door buurtadoptie kruipen we in de haarvaten van de wijk en kunnen we nog beter problemen en kansen signaleren en er op inspelen.

Ik pleit voor een pilot van een half jaar, waarin de bestuurscommissie aan de slag gaat met buurtadoptie. Het is een extra taak, want politici kunnen verder gewoon blijven doen wat ze altijd al deden. Ik ben ervan overtuigd dat bewoners baat hebben bij onze extra inzet – en dus ook het stadsdeel als geheel. Bovendien weet ik zeker dat Alex Brenninkmeijer deze kleinschalige ‘ombudsfunctie’ zal herkennen als een meerwaarde van lokale politiek.

Jeroen Mirck doet als D66-bestuurscommissielid in columns verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam. 

Evaluatieteam Stadsdelen

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply