Waarom ik hou van Geuzenveld-Slotermeer

D66-interview GaSet (excerpt)

“Het is mijn bedoeling dat alle stadsdeel-politici een wijk adopteren”, zeg ik deze week in een vraaggesprek met de GaSet. Kamal Bergman interviewde me voor deze buurtkrant van Geuzenveld-Slotermeer over mijn werk als D66-politicus. “Buurtadoptie betekent: van je wijk houden, regelmatig buurtbijeenkomsten bezoeken en daar een aanspreekpunt zijn voor bewoners. Midden in de samenleving dus! Ik verwacht dat de politiek op deze manier beter hoort wat er speelt en er zo beter op kan inspelen.”

Tot zover mijn toelichting op het plan voor buurtadoptie, waarvoor ik een paar maanden geleden unanieme steun kreeg van de bestuurscommissie Nieuw-West om dit als pilot uit te werken. Een werkgroep onder mijn leiding is inmiddels druk bezig en heeft onder meer een verkennend gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de Piratenpartij uit stadsdeel West, waar de bestuurscommissie al met succes buurtadoptie toepast.

Het interview in de GaSet ging natuurlijk over veel meer onderwerpen dan alleen deze wederkerige vorm van participatie. Ook hadden Kamal en ik het over veiligheid, (taal)onderwijs, nieuwbouw en jongeren. De wijken Geuzenveld en Slotermeer kennen veel achterstanden, maar maken een positieve ontwikkeling door. Persoonlijk kom ik er graag vanwege de gemoedelijke sfeer, onder meer op de Geluksdisco in Westside. Juist door in gesprek te blijven met de buurt wil ik bijdragen aan verbetering van dit levendige stukje Nieuw-West.

Lees het artikel hier en de hele GaSet via Eigenwijks.nl

D66-interview-GaSet-2016

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply