Politieke column: Buurtterreur

Politie-logo-geelEen homostel uit Nieuw-West wil de stad verlaten na langdurige bedreiging door de buren, zelfs met de dood. Verschrikkelijk nieuws, dat roept om actie. Vooral ook omdat dit soort buurtterreur niet op zichzelf staat. Het gebeurt vaker dan we denken.

Daan en Willem zijn twee homo’s die samenwonen in Slotervaart, enkele straten verderop van waar ik zelf woon. Een leuke wijk, een deel van stadsdeel Nieuw-West waar het eigenlijk best goed gaat, beter dan in bepaalde gebieden van Osdorp en Slotermeer. Hun oproep op Facebook dit weekend deed me dan ook schrikken.

Buren zouden het stel op straat uitschelden en doodwensen omdat ze homo zijn. Er worden stenen tegen de ramen gegooid en scherpe voorwerpen in de tuin, waar de hond rondloopt. Hoewel de politie laat weten dat er een goed gesprek is geweest met de buren, is het bedreigde homostel van mening dat er ‘niets’ aan hun situatie wordt gedaan. In hun noodkreet op Facebook zeggen ze weg te willen uit Amsterdam ‘omdat we hier niet veilig zijn’.

Stadsdeel, politie en woningcorporatie lieten direct weten actie te ondernemen, maar dit is volgens het tweetal te laat: zij willen weg. (Overigens: de instanties, waaronder ook Roze in Blauw, hebben een dag later de kwestie iets afgezwakt.) In het algemeen komen pesterijen aan het adres van homoseksuelen relatief vaak voor in Amsterdam, zo blijkt uit eerdere evaluaties van de stedelijke Treiteraanpak. Alleen daarom al verdient de huidige commotie speciale aandacht.

Breder probleem

Tegelijk blijkt uit de reacties die ik krijg dat het probleem breder is. Binnen een paar uur nadat ik me zondag op Twitter had uitgesproken over deze situatie in mijn buurt, klopten meerdere bewoners uit Nieuw-West bij me aan met vergelijkbare treiterverhalen. Zo zijn een moeder en zoon inmiddels uit dezelfde wijk vertrokken vanwege ‘drie jaar terreur’ door een vijftal buurtgezinnen. Een bewoonster elders kreeg stenen door de ruit en vuurwerk en eieren in de tuin, naar eigen vermoeden omdat ze een blanke minderheid vormt in haar multiculturele buurt.

Verder laat een moeder me weten dat haar dochter van school is weggepest en dat de pesters dermate hinderlijk in haar wijk actief zijn dat buurtbewoners hun hond niet durven uitlaten als deze jongeren er rondlopen. Als bestuurscommissie hadden we bovendien recent nog een debat over een groep jongens die ‘s nachts stelselmatig voor overlast zorgt bij het Ecuplein in Osdorp.

Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij bewoners zich machteloos voelen en de indruk hebben dat treiteraars vaak wegkomen met hun gedrag. Graag had ik het anders gezien, maar dit is de realiteit van de straat. Het roept de vraag op in hoeverre de stedelijke Treiteraanpak effect sorteert. Ook kun je je serieus afvragen (en daarom stelt D66 hier vandaag ook politieke vragen over in de bestuurscommissie) of dit alles het gevolg is van bezuinigingen op politie en handhaving.

Zonder te willen zwartepieten over de schuldvraag lijkt de oplossing me helder: een structurele aanpak van pesterijen en bedreigingen is nodig om de stad leefbaarder te maken voor Daan, Willem en veel andere bedreigde bewoners. Zodat niet de slachtoffers moeten verhuizen, maar de daders.

Jeroen Mirck doet als D66-bestuurscommissielid in columns verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam.

Tags: , , , , , , , , , , ,

27 Responses to “Politieke column: Buurtterreur”

 1. Marcus Says:

  Ik maak me een beetje zorgen over de hijgerigheid waarmee (lokale) politici inhaken op ‘actuele’ onderwerpen zonder dat ze rustig kijken naar wat er nou echt aan de hand is. Context is saai, maar wel handig soms.

 2. Dave Says:

  Pas maar op Jeroen, dit is juist de bedoeling van Alexander Pechtold, jullie grote D’66 leider.

 3. Dave Says:

  In de jaren 90 woonde ik ook in die buurt. Alebeplein. Daar ben ik van progressief links veranderd in een tegenovergestelde politieke kleur. Zelden zulk tuig meegemaakt. Dagelijkse doodbedreigingen door 10 tot 20 jarige gassies. Men dacht toen – 20 jaar geleden – dat het een generatie dingetje was en dat het vanzelf zou overwaaien.

  Het is niet overgewaaid. Het is nog erger geworden. En het gaat zonder verstrekkende maatregelen ook de komende 20 jaar niet veranderen.

 4. Denise Says:

  Dan moet je weten dat 40% van de gevangenissen gewoon leeg staat (zie telegraaf van 6 juli). We hebben agenten nodig met een snor die echt aanpakken in plaats van thee drinken en een burgemeester die het niet ingrijpen niet tolereert. Voor de zwakkere agenten is dat dan helaas ontslag. Verder meer gevangenissen bouwen, elementen direct verwijderen uit de buurt in de bak. Verplichte dienstplicht voor overlast veroorzakende jongeren die als groep een buurt terroriseren, en verspreiden over verschillende bataljons. Voor minimaal 3 jaar van de straat, en een her-opvoeding erbij die gewoon nodig is. De softe aanpak heeft geen zin in een straatcultuur waar het gaat om ‘respect’ (lees: we luisteren alleen naar geweld). Het tolereren van ‘no go’ areas in een stad is onacceptabel. Aanpassen van art 1 van de grondwet om zo de scheefgegroeide maatschappij weer op orde te krijgen. Wie mee wil doen mag meedraaien in de maatschappij, wie niet wil gaat terug naar thuisland (handig dat tweede paspoort), of de bak in, of diienstplicht, of werken voor je uitkering, of de bak in. En ja ook met meerdere op 1 cel, heerlijk in de scheet van je buurman slapen…. en de kosten worden op de familie verhaald (korting uitkering), dat zal een warm welkom weer geven thuis.

 5. Dirck Says:

  Het lijkt erop dat het hele verhaal toch wat anders in elkaar zit …

  http://nieuws.tpo.nl/2016/07/06/buren-weggepeste-homos-amsterdam-nieuw-west-verhaal-is-leugen/

 6. Jeroen Mirck Says:

  Beste Marcus en Dirck, deze kwestie is door mij zorgvuldig gevolgd en ik maak ook melding van de nuancering van de zaak door politie en stadsdeel. Tegelijk zijn heftige burenruzie een veelvoorkomend probleem, wat ook blijkt uit de vele bewoners die de afgelopen dagen bij mij hebben aangeklopt met hun eigen soms dramatische ervaringen.

  Juist daarom heb ik de discussie verbreed, om het niet louter over één casus te hebben. Iedereen moet veilig kunnen wonen in Amsterdam. De Treiteraanpak is daarbij slechts een van de middelen. Vanuit de politiek klinkt nu veel bijval dat er meer methoden moeten komen om dit brede probleem te kunnen aanpakken.

  Kortom: mijn politieke vragen hebben tot een relevante discussie geleid. Met context en met nuance, maar ook met zorg voor de problemen van de bewoners die ik als politicus vertegenwoordig.

 7. Nassim Hamhuis Says:

  Het succes van de multiculturele samenleving, aflevering 554!
  Wel gek overigens dat ik in Mircks verhaal niet één keer het woord ‘Marokkaan’ zie. Maar goed, dat kan eigenlijk ook net zo goed weggelaten worden. Dat weet iedereen toch al.

 8. Peter Emile Says:

  Goh.

  Realiteit die na pakweg 20, 30 jaar zomaar doorsijpelt in de politiek correcte wereld.
  Dat mag welhaast een historisch feit genoemd worden.

 9. Jargo Says:

  Je laatste alinea is duidelijk! Echter, volgende stuk:
  “..een structurele aanpak van pesterijen en bedreigingen is nodig om de stad leefbaarder te maken voor Daan, Willem en veel andere bedreigde bewoners..”

  Hetgeen waar we (en we is dan wij allemaal/iedereen!) niet voor kunnen weglopen is dat een mogelijk aanzienlijk deel van de pesterijen en bedreigingen een achtergrond heeft die ligt in culturele verschillen. Hoe mooi we zaken ook verpakken. We moeten de problemen goed afpellen om tot de kern te komen. En dan vraag ik me af; indien de pesters vanuit geloof of culturele achtergrond grote moeite hebben met (homo)sexualiteit en andere zaken die in het Westen al decennia zijn geaccepteerd, hoe gaan ‘we’ dat dan aanpakken?

  Het is eerder zo dat er steeds meer mensen bij komen die er moeite mee hebben door immigratie, dan dat acceptatie of enkel alleen al de tolerantie toeneemt.

  Ik ontwaar dan ook vaak een reflex om alles kapot te nuanceren gewoonweg vanwege deze component: afkomst/cultuur/religie. Al te snel zijn we bang om op de vaak lange tenen te gaan staan.

  Hetgeen effectief en structureel oplossingen creëren in de weg staat.
  Ik ben dan helaas ook ietswat cynisch richting de toekomst…

 10. Paul Says:

  ”In de jaren 90 woonde ik ook in die buurt. Alebeplein. Daar ben ik van progressief links veranderd in een tegenovergestelde politieke kleur.”

  Zegt Dave hierboven.

  Voel bij Mirck nu ook zo’n verschuiving opborrelen:
  ” Het roept de vraag op in hoeverre de stedelijke Treiteraanpak effect sorteert. Ook kun je je serieus afvragen (en daarom stelt D66 hier vandaag ook politieke vragen over in de bestuurscommissie) of dit alles het gevolg is van bezuinigingen op politie en handhaving.

  Zonder te willen zwartepieten over de schuldvraag lijkt de oplossing me helder: een structurele aanpak van pesterijen en bedreigingen is nodig om de stad leefbaarder te maken voor Daan, Willem en veel andere bedreigde bewoners.”

 11. Johan Says:

  Maar als ik D66 en Pechtold begrijp ligt de oorzaak toch bij boodschapper Geert W. ? Janmaat zag dit 30 jaar geleden al aankomen maar ja, het was makkelijker de boodschapper belachelijk te maken dan de problemen aan te pakken. Oh wat voelde die morele zelfpijperij geweldig ! Jammer alleen dat het de boel alleen maar erger gemaakt heeft. 71 jaar na de oorlog kunnen Joden en homo’s in Islamsterdam niet meer veilig over straat, en de vraag die je jezelf zou moeten stellen is: komt dat door PVV-aanhangers of door aanhangers van een bepaalde intolerante religie?

 12. Mattias Says:

  Laten we een stap terugzettenen en onszelf de vraag stellen; waarom hebben Westerse elites dit mogelijk gemaakt door immigratie toe te staan? Waarom is ervoor gekozen, niet alleen in Nederland maar in vrijwel alle Westerse landen, zo radicaal met het verleden te breken door vanaf de jaren ’60 massale immigratie vanuit de derde wereld te faciliteren? Dat dit een keuze was, en geen onontkoombaar natuurverschijnsel, blijkt uit het gegeven dat andere landen, zoals Japan , Israel, en Zuid-Korea, dit niet hebben gedaan. Een kind kon destijds voorspellen dat di zeer negatieve gevolgen zou hebben voor de oorspronkelijke bevolking en dit is ook uitgekomen.

 13. Flex Says:

  “”de oplossing me helder: een structurele aanpak van pesterijen en bedreigingen is nodig om de stad leefbaarder te maken voor Daan, Willem en veel andere bedreigde bewoners. Zodat niet de slachtoffers moeten verhuizen, maar de daders.””

  Nee,de echte oplossing is te stoppen met de toevoer van dit soort problemen,oftewel grenzen dicht .
  Ook het dubbele paspoort afpakken,en op hun vaderland paspoort terugsturen.

  De verhoudingen allochtoon-autochtoon gaan compleet scheef in grote steden en dat komt door de ongelimiteerde toevoer van nieuwe gelukzoekers,stop hier mee i.p.v het te probleem groter te maken ,of is 95% allochtoon in b.v de Schilderwijk nog niet genoeg ?

 14. Paul Says:

  Jeroen, voordat je dit threadje zoals eerder gebeurde dichtgooit wegens teveel ‘Geenstijlers’.
  Hoe waar je artikel ook is ,wellicht moet mn D’66 en de PvdA zich eens afvragen waarom zoveel mensen zo zitten te schelden op internet.Zou het niet komen door het niet benoemen van het probleem bij zijn naam door de politiek?
  Het is op Joop nog steeds usance om iedereen die zich tegen ongebreidelde instroom verzet af te schilderen als racist en ultra rechts.
  Je hebt zelf meegemaakt om rechtstreeks te worden geconfronteerd met botsende culturen, de goeden, en dat zijn er veel, niet te na gesproken.

  Geenstijl is heeft ook ‘Joop’ artikelen,wat dat betreft zijn ze genuanceerder in hun berichtgeving.
  Zie deze berichten binnen 2 dagen tijd.
  http://tinyurl.com/blankevla
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/falcon_heights_shooting.html

 15. mike23423 Says:

  Er komt geen oplossing, dit is gewoon beleid. 1743-11: De islam is een religie van vrede.

  1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

  1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

  1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

  1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

  1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

  1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

  1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
  http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17880&lang=en

 16. suzan Says:

  Net als Dave eerder, ben ook ik als vroeger linkse randstadbewoner, na vele jaren ervaring met onze multi culti verrijkingen geevolueerd tot rechts. Jaren geleden met ons gezin gevlucht naar het oosten van het land aangezien ik en onze dochters graag over straat willen zonder nagesist of lastig gevallen te worden. Ik maak me dan ook hevig zorgen nu ook hier ineens honderden afrikaanse en islamitische alleenstaande mannen door stad en buurt lopen vanuit het AZC. Het gelazer en de overlast beginnen hier ook al (politie op straat en in de winkels is een nieuw verschijnsel). Dit kan niet zo doorgaan.

 17. Jeroen Mirck Says:

  @Paul: Discussies gaan op mijn website alleen dicht als ze verzanden in eindeloos gescheld, belediging of discriminatie. Vooralsnog gedraagt iedereen zich hier binnen het betamelijke.

 18. Jargo Says:

  Wanneer is een reactie, een GeenStijl-reactie? Of wanneer ben je een GeenStijler?
  Als je problematiek benoemd of aankaart vanuit een perspectief dat anderen vaker achterwege laten?

  Laat ik voorop stellen dat inhoudelijke, rationele en redelijke discussies de basis moeten zijn. Ongeacht welke mening je bent toegedaan.
  Er zijn altijd lui die niet de wil of de capaciteit hebben zich daar aan te houden helaas.

  Maar goed dit leidt af van het doel; het doel is dat we een samenleving creëren, faciliteren en nastreven waarbij mensen ongeacht ras, kleur of sexualiteit met wederzijds respect vreedzaam kunnen samenleven. Als samenleven een brug te ver is dan is toch minimaal noodzakelijke: co-existeren zonder onderling gedoe..

  In bovenstaande geval zijn er elementen aanwezig die mijn vorige alinea fundamenteel bestrijden of niet erkennen. Dat is verontrustend!
  Het is jammer dat velen (nog) niet bereid zijn dat te onderkennen.
  Met als gevolg dat dit waarschijnlijk niet het laatste homostel zal zijn..

 19. Theo Juffers Says:

  Het probleem kent 2 kanten:

  – de hoeveelheid immigranten uit Islamitische landen neemt toe.
  – echte handhaving vind niet meer plaats eenvoudigweg omdat de politie geen enkel antwoord meer heeft op deze “mob”-attacks waarop in het bijzonder marokkanen patent blijken te hebben en die geregeld en spontaan blijken plaats te vinden in wijken waar zij numeriek in de meerderheid zijn.

  Zij creeeren hierdoor hun eigen ghetto’s. Als je als autochtoon op zo’n plek woont ben je aan je lot overgeleverd en is dat uiterst onaangenaam.

 20. bart jan Says:

  Iedereen ziet het verkeerd gaan maar simpele maatregelen die absoluut nodig zijn worden telkenmale niet genomen. Gelukzoekers niet van de boot halen maar 2 dagen op verhaal laten komen, nieuwe rubberboot, eten en drinken, kaart erbij zwaai zwaai tot ziens.
  Hard? Nee de aanwezige Nederlanders hier overstelpen met kanslozen die waarvan na 10 jaar 85 procent nog steeds een uitkering geniet en ondertussen onze de heerlijkheden van de Islam door de strot proberen te duwen. Is dat wat en volgens DENK moeten deze mensen niet integreren maar wij moeten accepteren. Punt 1 van het programma van die DENK uitvreters die kamerplaatsen bezetten van mensen die nooit op hun programma hebben gestemd.
  Alsof die staatsvorm (want het is niet alleen een religie) ook maar ergens bewezen heeft een acceptabele maatschappij op te leveren. Laat de ongeciviliseerde horden maar komen. Weg met ons

 21. peter Says:

  Deze D66 regent is op kosten van de uitgeknepen hardwerkende Nederlander hoog opgeleid en is in staat aangifte te doen,zijn bezwaren te verwoorden en uiteindelijk rijk genoeg om te vluchten naar locatie zonder “cultuur verrijkers”.
  Maar merendeel bevolking is dat niet DIE betalen de prijs voor het wanbeleid van D66.Uiteindelijk zal men naar de wapens grijpen.”Advocaat Hiddema zei al jaren gelden “koop een pistool”van de overheid moeten we het niet hebben.https://www.youtube.com/watch?v=-fjUuwogZJc
  De D66 club is voor een referendum behalve indien dat in een uitslag resulteert die niet welgevallig is. https://www.europa-nu.nl/id/vk5a6i4d5nz1/nieuws/d66_nooit_een_nexit_referendum?ctx=vh6ukzb3nnt0 Deze club had een grote mond en zou zorgen voor bestuurlijke vernieuwing maar bleek nadat ze op het pluche kon gaan zitten vernieuwing te blokkeren. D66 regenten zijn hypocriet en D66 kiezers zijn dom. Pas als de verwende middenklasse waartoe de D66 kiezer toe behoort uitgerookt wordt in eigen huis, pas als de gemiddelde D66 huisvrouw verkracht zal zijn dan wordt dit stemvee wakker.http://nl.gatestoneinstitute.org/6579/verkrachting-migranten
  Maar dan is het te laat .
  Vrijwilligers patrouilleren reeds aan de oostgrenzen omdat de EU (EU ook een lieveling van D66)het laat afweten.http://www.nu.nl/politiek/4289035/kamervragen-pvda-pegida-patrouille-langs-bulgaars-turkse-grens.html
  De dönermoorden in Duitsland waren gericht tegen Arabische nieuwkomers. https://nl.wikipedia.org/wiki/NSU-moorden Er zullen over en weer milities worden opgezet en Europa wordt één groot Libanon. http://www.volkskrant.nl/politiek/christelijke-oppositie-libanon-ontkent-opzetten-milities~a844934/ De rechtsstaat waar D66 altijd hoog van opgeeft zal tot het verleden behoren. Bedankt D66 voor het afbreken van het land waar onze voorvaderen zo hard voor hebben gewerkt.

 22. ReindeR Rustema Says:

  De inwoners die niets te verliezen hebben zijn een groot probleem. Daar wil je niet naast wonen. Vooral in Amsterdam zijn er nogal wat mensen die geen enkel respect van anderen krijgen. Zelfs gevangenisstraf kan dan zelfs statusverhogend werken. Ook geen oplossing dus.

  Werk zou het misschien wel kunnen, maar de arbeidsmarkt wordt alleen maar kieskeuriger. Als je niet al jarenlang onderwijs ervoor nodig hebt, dan wordt toch minstens gevraagd dat je aantoonbaar al jarenlang je ergens op tijd op je werk hebt gemeld en dergelijke discipline.

 23. Marcus Says:

  Beste Jeroen, het klinkt allemaal leuk een aardig dat je vindt dat de ‘stedelijke Treiteraanpak’ moet worden aangepast, maar dat is, met alle respect natuurlijk, een nogal vaag begrip. Als mensen klagen over de aanwezigheid van buren die ook moeten bestaan, hebben ze, en ZIJN ze, dan ook niet een beetje ZELF een probleem? Het wonen in de stad is niet voor de weekhartigen, en verlangt van een ieder dat hij of zij zich ietwat aanpast. Als je een huis accepteert naast een gezin met grote kinderen of zelfs met volwassen zoons die nog thuis wonen, kun je, en MOET je, als nieuwe bewoner, rekening houden met die mensen. Ze kunnen niet verdwijnen. Dit is geen buurtterreur, maar een ‘gewone’ burenruzie die een overmatige aandacht trekt omdat het Nieuw-West is en de ‘slachtoffers’ zielige homo’s zijn die de media opzoeken omdat ze ergens anders een huis willen hebben en willen dat de gemeente dat regelt. Hé gemeente, ik wil dat ook! Ik heb overlast van een lelijke buurvrouw en hoor ‘s nachts door de gasbetonnen muur van mijn slaapkamer geregeld mijn buurman zijn vriend een veeg geven. Maar ja: dat is wonen in een echte stad. Had ik maar naar Haarlem moeten verhuizen.

 24. Johan Says:

  @Marcus:

  jij hebt het blijkbaar niet goed begrepen: als die een gewone burenruzie zou zijn, waarom wil de politie dan dat ze geen aangifte doen? waarom verwijst de politie zelf naar de groepen om deze buren die dan wraak zouden komen nemen? En je opmerking dat mensen klagen over de aanwezigheid van buren die ook moeten bestaan is te zot voor woorden, daar klagen deze mensen helemaal niet over! ze klagen over geweld, bedreigingen en terreur. Maar ja, jij vindt IS waarschijnlijk ook gewoon een buur van Turkije?

 25. Marcus Says:

  @Johan: Het doen van aangifte is in een geval waarin 2 partijen ruzie hebben, zelden effectief. Het is een nodeloze escalatie die niks oplevert. Daar verwijst de politie-agent naar. Je kunt wel aangifte doen, maar wat verwacht je dan? Nogmaals: dit is een ‘gewone’ burenruzie zoals er tientallen zijn in een stad. Daar moet je voor jezelf zorgen.

 26. Johan Says:

  Nee Marcus, de politie verwijst naar bedreigingen en dat ze dan de veiligheid niet kunnen garanderen. Dit is nu juist geen gewone burenruzie en dit is nu juist het buigen voor onverdraagzaamheid. En juist moslims zijn helaas niet vatbaar voor kritiek c.q. voor bemiddeling. Een burenruzie is iets van 2 partijen, hier is één partij die duidelijk de boel veroorzaakt en niet voor rede vatbaar is. En we hebben de politie het geweldsmonopolie gegeven, in ruil voor adequate bescherming. En op dat laatste punt faalt men nu.

 27. Jeroen Mirck Says:

  @Marcus: Je neemt wel heel klakkeloos het verhaal van de tegenpartij over. De kwestie is genuanceerd en lastig omdat beide partijen elkaar betichten van overlast. In dit geval is de Treiteraanpak praktisch niet toepasbaar, omdat die uitgaat van één dader en één slachtoffer. Daarom is er behoefte aan ander instrumentarium om ook het grijze gebied aan te pakken. Dat is dus waar ik voor pleit. Overigens merk ik uit reacties van bestuurders en politie dat ook zij die behoefte hebben en dat hier ook al veel over wordt nagedacht. Het is echter lastiger gezegd dan gedaan. Hopelijk dat de huidige discussie dit proces versnelt.

  Overigens begrijp ik je punt over wonen in de stad. Een beetje overlast hoort daarbij. Wel moet er worden opgetreden als die overlast escaleert. Dat is in dit specifieke geval zonder meer aan de orde. Burenruzies zijn niet ‘normaal’, zeker niet als er stenen tegen je ruit worden gegooid. Logisch dus dat hier discussie over wordt gevoerd.

Leave a Reply