Hoe ziet de Publieke Omroep eruit in 2020?

PIC01358.JPGHoe ziet de toekomst van de Publieke Omroep eruit? Onder leiding van oud-Kamerlid Gerrit Jan Wolffensperger schreef de thema-afdeling D66 Media daar een visiedocument over. Op maandag 30 september wordt deze toekomstvisie toegelicht en overhandigd aan D66-Kamerlid Kees Verhoeven tijdens een symposium in het Hilversumse AKN-gebouw. Wat volgt is een debat met omroepbestuurders Henk Hagoort (NPO), Frans Klein (VARA), Lennart van der Meulen (VPRO) en Ton Verlind (ex-KRO). Wat staat er precies in dat visiedocument?

Eén uitgever voor alle publieke media. Als het aan de thema-afdeling Media van D66 ligt wordt dat het toekomstmodel voor de Publieke Omroep. Volgens haar toekomstvisie over hoe de omroep er in 2020 uitziet, zullen de huidige omroepverenigingen zich de komende jaren omvormen tot gespecialiseerde productiehuizen. Alleen taakomroepen zullen hun zelfstandige positie behouden.

Innovatiecentrum voor mediasector

De Publieke Omroep is ook in de toekomst innovatief, brutaal, tegendraads en initiërend. D66 Media pleit voor het oprichten van een innovatiecentrum waar de mediasector in de breedte, dus ook print en commerciële omroepen, gebruik van kan maken.

Een gezonde en volwaardige Publieke Omroep is voor D66 essentieel voor een gezonde democratie. In het snel bewegende medialandschap zal ook de omroep moeten veranderen, maar wel met behoud van het goede en een scherp oog voor de nieuwe ontwikkelingen. Het publieke karakter komt tot uiting in het totale programmapakket, dat voor iedereen toegankelijk moet blijven.

Symposium in AKN-gebouw

Het visiedocument van de thema-afdeling Media van D66 zal officieel door mede-auteur Gerrit Jan Wolffensperger worden overhandigd aan D66-Kamerlid en mediawoordvoerder Kees Verhoeven op het symposium van 30 september in het AKN-gebouw te Hilversum. Behalve Verhoeven zal ook Europarlementariër Marietje Schaake aanwezig zijn, evenals de omroepbestuurders Henk Hagoort, Frans Klein, Lennart van der Meulen en Ton Verlind.

De thema-afdeling Media is een actieve groep leden van D66 en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Tweede-Kamerfractie. Het volledige visiedocument is te downloaden op www.d66media.nl. Toegang tot het symposium is gratis. Kom je ook?

Jeroen Mirck is bestuurslid van de thema-afdeling D66 Media.

Foto: Jan Barnier (weblog Foto van Hilversum)

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply