SP, handen af van raadsvergoeding!

AT5-Stelling-290813

Is de onkostenvergoeding voor deelraadsleden te hoog? De SP vindt van wel en wil fors gaan korten op het salaris van lokale Amsterdamse politici. Als deelraadslid van D66 ging ik hierover gisteren in debat met SP-lijsttrekker Laurens Ivens op de Amsterdamse tv-zender AT5.

De Stelling van Amsterdam is een dagelijkse AT5-rubriek waarbij drie Amsterdammers met elkaar in discussie gaan via een Google Hangout, oftewel via drie webcams. Laurens Ivens (SP) trok meteen van leer en kreeg bijval van Johnas van lammeren, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren. Beide mannen zijn tegen het stadsdeelstelsel en dus ook tegen elke cent die daaraan wordt uitgegeven. Na wat technische haperingen (om praktische redenen zat ik op de AT5-redactie, maar dat hielp dus niet) kreeg ik van presentatrice Nadia Moussaid eindelijk de kans om het tweetal van repliek te dienen.

“De SP speelt populistische spelletjes. Eerder suggereerde Ivens dat de vergoeding van 1.555 euro geldt voor slechts één vergadering per maand, maar hij weet zelf dat dat niet klopt. Deelraadsleden hebben ook tal van commissie-, fractie-, inspraak- en buurtvergaderingen die ze bezoeken, nog los van het lezen van alle raadsstukken. Wil je het werk goed doen, dan ben je al gauw twee volle werkdagen per week kwijt. Raadswerk is werk dat gedaan moet worden, daar mag best een vergoeding tegenover staan.”

Persoonlijk vind ik dat SP-leider Ivens een beetje overkomt als Rupsje Nooitgenoeg. Het bestuurlijk stelsel gaat al op de schop. Zo verdwijnen er bij de verkiezingen in maart 2014 honderd van de tweehonderd zetels voor deelraadsleden. Dat is al een enorme besparing. Door nog verder te willen snoeien zet de SP in feite de bijl aan de wortel van de democratie, want zonder enige financiële compensatie  zal het animo voor de lokale politiek enorm afnemen. Je wordt immers geacht om je vier jaar aaneengesloten te verbinden aan de publieke zaak. De vergoeding verschaft enige zekerheid, waardoor je je werk als raadslid beter en met een geruster hart kunt doen. Dat Ivens zijn raadsvergoeding afdraagt aan de SP-partijtop moet hij zelf weten. In feite financiert hij er zijn eigen herverkiezing mee.

Het AT5-debat over raadsvergoedingen is hier terug te kijken.

Tags: , , , , , , , , , , ,

6 Responses to “SP, handen af van raadsvergoeding!”

 1. Eugene Says:

  Je deed het prima!

 2. Jeroen Mirck Says:

  Dank je wel, Eugene. Het was en beetje jammer dat de techniek me aan het begin even in de steek liet, terwijl ik nota bene gewoon achter een AT5-computer zat. Toch denk ik dat mijn boodschap wel is overgekomen.

 3. Patrick Bijvoet Says:

  Jammer Jeroen dat je het hebt over populistische spelletjes. Vind ik nou niet echt sterk. Dat je het oneens bent met SP & PvdD is iets anders, maar ik heb altijd gevonden dat dergelijke termen afbreuk doen aan je mening.

  Overigens, ondanks dat ik partijgenoot van je ben, ben ik het niet met je eens. Ik vind 1500+ voor stadsdelen ook veel te veel. Dat kan best wat minder. Het is daarnaast niet eens zoveel minder, misschien wel hetzelfde als wat raadsleden in een stad als Haarlem verdienen. Ik vind het buiten proportie. Sorry goede vriend, maar hier zijn we het echt niet eens.

 4. Jeroen Mirck Says:

  @Patrick: Populisme houdt in dat je je als politicus boos maakt over beleid door de feiten te verdraaien. De SP heeft dat in deze discussie gedaan door te suggereren dat raadsleden hun vergoeding krijgen voor louter één vergadering. Dat is een leugen, en dat weten Ronald van Raak (Tweede Kamer) en Laurens Ivens (SP Amsterdam) donders goed. Dat zijn populistische spelletjes, punt.

  Dan de hoogte van de raadsvergoeding zelf. Daarover zeg je dat raadsleden in Haarlem minder verdienen. Volgens de cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dat niet waar: vergoedingen zijn gebaseerd op omvang van gemeentes. Haarlem is even groot als stadsdeel Nieuw-West, en de vergoeding is ook even hoog. Daarmee is het bedrag dus niet buiten proporties.
  Zie: http://www.vng.nl/raadsvergoeding

 5. hans staphorsius Says:

  Het is natuurlijk onzin om de grootte van de gemeente waarin je raadslid bent maatgevend te laten zijn voor de hoogte van de vergoeding. Dat het aantal raadsleden en bestuurders een relatie hebben met de omvang van de gemeente lijkt mij verdedigbaar. Maar waarom een (deel)raadslid in een grotere gemeente (stadsdeel) meer zou moeten verdienen is mij volstrekt onduidelijk. Dat de VNG dit criterium hanteert is natuurlijk geen rechtvaardiging van dit principe. Ik vind dat er voor elk raadslid ongeacht de omvang van de gemeente waarin je actief bent (tenslotte is het zo dat er in een kleine gemeente ook minder raadsleden zijn, dus dat die minder de taken onderling kunnen verdelen!!) dezelfde vergoeding b.v. van € 600,- / maand voldoende zou moeten zijn, het is tenslotte een bijbaan!! En als we toch bezig zijn zou dit principe ook voor wethouders moeten gelden. 3 wethouders in een gemeente van 30.000 inwoners hebben het niet minder druk dan 5 wethouders in een gemeente van 100.000 inwoners ook hier is een beloning van ca. € 4500,- /maand bruto ruim voldoende. Zeker gezien het feit dat er heel veel vaststaand (verplicht en vastgesteld overheids-) beleid, wordt uitgevoerd met behulp van zeer capabele ambtenaren!! Hoogstens wil ik mee gaan in iets verschillende beloningen voor Burgemeesters van grote steden, vanwege hun rol t.a.v. de openbare orde waarbij de problematiek in de grotere steden een (iets) hogere beloning rechtvaardigd gezien het grotere afbreukrisico. Maar ook hier zou een forse neerwaardse bijstelling m.i. gerechtvaardigd zijn. Het maakt het vinden van een nieuwe baan ook makkelijker en scheeld nogal wat wachtgeld!! Wij hadden een wethouder die bij Gall en Gall drank verkocht voor 2 periodes als Portefeuillehouder, ja dan is een stap terug wel heel groot. Kortom, stel alles naar beneden bij. Laat bevlogenheid en motivatie de maatstaf zijn i.p.v. het inkomen van (duo)raadsleden en wethouders.

 6. Jeroen Mirck Says:

  @Hans: Het is absoluut géén onzin om de omvang van de gemeente maatgevend te laten zijn voor de hoogte van de raadsvergoeding. Er is namelijk simpelweg een groot verschil tussen politiek bedrijven in een gemeente met 6.000 inwoners, een gemeente met 50.000 inwoners en een gemeente met 800.000 inwoners. Het gaat dan echt om grotere verantwoordelijkheid, grotere budgetten, grotere risico’s en ook een groter afbreukrisico voor jouzelf als raadslid of wethouder.

  Ik vind het niet onbespreekbaar dat de vergoedingen iets omlaag gaan, maar ik distantieer me van de suggestie die SP en sommige anderen wekken dat een goede vergoeding alleen maar raadsleden aan zou trekken die het om het geld gaat is te doen. Dat is gewoon niet waar, er zitten volop bevlogen mensen in de politiek. Bevlogenheid en motivatie is altijd de maatstaf geweest voor de politiek. Wie rijk wil worden, moet het bedrijfsleven in.

Leave a Reply