‘Menselijke oplossing voor vluchtelingen Notweg’

Wij Zijn Hier (2012)

Het vluchtelingenkamp in Osdorp moet worden ontruimd. Dat laat burgemeester Van der Laan vandaag weten in een brief (PDF) aan de gemeenteraad. De asielzoekers zelf pleiten ook voor een vertrek van het schoolplein aan de Notweg, maar willen wel een andere, betere verblijfplaats in Amsterdam regelen. Vanavond debatteerde de deelraad van Nieuw-West over dit onderwerp, morgen doet de gemeenteraad dat. Namens D66 was ik woordvoerder in dit debat, waarbij ik vooral ageerde tegen de kille taal van de VVD. Nodig is een zorgvuldige, menselijke oplossing.

D66 deelt de zorg voor het tentenkamp dat zich binnen onze stadsdeelgrenzen bevindt. Zoals we al eerder hebben aangegeven vindt onze partij dat wij als stadsdeel evengoed een verantwoordelijkheid hebben richting deze mensen als de Centrale Stad. De burgemeester heeft vandaag in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat de situatie van het kamp zorgwekkend is en het voor hem lastig is afspraken te maken met de asielzoekers. Hij overweegt dan ook om het tentenkamp in de huidige vorm te beëindigen.

D66 is benieuwd of er reeds zicht is op een alternatieve vorm van opvang, want anders verliest de overheid de mensen uit het zicht en dat lijkt ons de minst wenselijke situatie. Wij pleiten voor een zorgvuldige, menselijke oplossing en kan zich niet vinden in de partijpolitieke brief van VVD Nieuw-West aan de burgemeester, waarin wordt gesuggereerd dat Van der Laan met zijn blijk van mededogen ‘tweespalt’ zou hebben gezaaid onder bewoners van Nieuw-West.

Natuurlijk verschillen de meningen over het kamp, maar dat op zichzelf zorgt niet voor calamiteiten tussen bewoners onderling. Zoiets opschrijven is tendentieus en zwaar overtrokken. Dat er nu aan een andere, meer structurele oplossing wordt gewerkt door de burgemeester krijgt nadrukkelijk steun van D66.

Na gesprekken met de gemeenteraad en met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) later deze week wil Van der Laan een definitief besluit nemen. Het tentenkamp aan de Notweg is dus nog niet weg. Wordt vervolgd, wellicht op de Dam. Daar zouden de vluchtelingen komende zaterdag willen gaan demonstreren.

Jeroen Mirck, D66-fractie Amsterdam Nieuw-West.

Tags: , , , ,

9 Responses to “‘Menselijke oplossing voor vluchtelingen Notweg’”

 1. Michèl Tromp Says:

  Jammer dat D66 niet beter luistert naar de mensen in de buurt. Er zijn buurtbewoners die zo snel mogelijk de uitgeprocedeerde asielzoekers uit de buurt willen, en buurtbewoners die met hun laatste geld brood en ander voedsel kopen voor deze mensen. Die twee manieren van kijken naar en handelen op het tentenkamp, drijft wel degelijk een wig tussen mensen.
  Dat de brief kil zou zijn, ach, met die subjectieve classificerend kan ik leven. Wij pleiten er voor de wet uit te voeren en dus de uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden naar de reguliere opvang, zodat de wijk weer rust kent. Dat is niet kil, dat is opkomen voor het woongenot van de buurt en eerlijk tegen uitgeprocedeerden zijn door geen valse hoop te geven. Wie is hier eigenlijk het meest sociaal?

 2. Jeroen Mirck Says:

  Beste Michèl, D66 luistert heel goed naar de bewoners van Nieuw-West. Natuurlijk wordt er verschillend gedacht over het vluchtelingenkamp, dat is logisch. De VVD suggereert dat dit tot ruzie tussen bewoners onderling leidt, maar dat is onzin. Net zoals het tendentieus is om het tentenkamp in één adem te noemen met de Top-600 criminelen.

  Je vraagt je af wat sociaal is, Michèl. Welnu, D66 vindt het NIET sociaal om je te verschuilen achter regeltjes en niet naar de menselijke maat te kijken. Het tentenkamp platgooien zonder oplossing waar deze mensen naartoe moeten, is geen oplossing. Burgemeester Van der Laan gaf zaterdag al aan dat er onvoldoende winteropvang is. Daarom wil D66 dat er eerst goed gekeken wordt naar adequate alternatieve opvang voordat het kamp überhaupt kan worden ontruimd. Dát is sociaal.

 3. Jeroen Mirck Says:

  Rechts Nederland klopt de sfeer de laatste dagen lekker negatief op: gisteren een eenzijdige anti-reportage bij Telegraaf-zender WNL, vannacht sloten sympathisanten van de rechts-extremistische beweging Voorpost het hek van het tentenkamp af met een ketting.
  WNL-reportage (“Vol is vol!”): http://is.gd/sP1zSo
  Parool over Voorpost: http://is.gd/EBmIbX

 4. Michèl Tromp Says:

  Het was wekenlang links dat de media over dit onderwerp domineerde, gun rechts ook wat, dat is dan toch eerlijk verdeeld?

 5. Nic Wempe Says:

  @Michel Tromp

  Deze mensen kunnen nergens naar toe. Echt niet. Er is een verschil met een illigaal die ergens naar toe kan en zij die dit niet kunnen. Zij moeten dus dan opgejaagd, de rest van hun leven zo slijten? ZE KUNNEN NERGENS NAAR TOE! BENT U BLIND EN/of ook, DOOF? Beste man? Dan zet je mensen niet op straat en laat je ze verkommeren. Dat is pas asociaal. Hier zitten jonge jongens bij, die niet naar hun land terug kunnen, omdat ze direct moeten gaan vechten en niet dood zouden willen gaan! Is dat zo erg? U zou dat ook doen, als u kon vluchten, wees eens eerlijk? We zijn allemaal dezelfde mensen over de gehele wereld, alleen met innerlijke en uiterlijke verschillende kenmerken. En oorlog is verschrikkelijk, geloof me maar. Heeft u wel eens in een oorlog verkeerd? Mijnheer? Mag ik u ergens opmerkzaam op maken? Maak niet de fout, Uw broeder, noch Uw zuster, geen onderdak aan te bieden! Wee gij, die daar naar handelen.

  Het is bovendien, een schending van artikel 3 van het EVRM. En dat zou bestraft moeten worden. Wanneeer houdt dit eens op?!?

 6. Michèl Tromp Says:

  Echt pertinente onzin. Ik heb met medewerkers van de IND gesproken. Er is plek in een verwarmd opvangcentrum. Dat willen ze niet. Dus vanuit dat perspectief is het vrijwillig kamperen.
  Er zijn diverse rechters die hun hebben verteld dat ze terug moeten. Als die uitspraak niet klopt, omdat de lokale situatie niet veilig zou zijn, moet je je smeekbede richten aan Den Haag, niet bij mij. Ik kom op voor de lokale bewoners. Juist door steeds maar weer de zieligheidstroef te spelen kalft de solidariteit steeds meer af. Dat is te betreuren.

 7. Jeroen Mirck Says:

  UPDATE: Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Justitie heeft gisteren via de media een voorstel gedaan aan de asielzoekers in de tentenkampen van Amsterdam en Den Haag. Zij kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld. Migrants2Migrants verwacht dat de vluchtelingen het aanbod van Teeven niet zullen accepteren.

  @Michèl: Deze demonstratie is juist aan Den Haag gericht, maar staat natuurlijk per definitie ergens op gemeentelijk grondgebied. Daarbij wijs ik je er wederom op dat je je dogmatisch achter regeltjes verschuilt. De situatie is stukken ingewikkelder dan het simplistische beeld dat jij schetst. Laat ik even citeren uit het opiniestuk dat Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit, dinsdag in NRC.next publiceerde, onder de titel ‘Kafka in Osdorp’:

  “(…) Er zijn momenteel twee grote groepen asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden. Somaliërs niet omdat de situatie – ook volgens de Raad van State – in Somalië te gevaarlijk is. Irakezen niet omdat de Irakese regering, naast de vluchtelingen die terugkeren uit Jordanië en Syrië, niet ook nog eens de Irakese vluchtelingen uit Europa aan kan. Tot een jaar of tien geleden was dit een reden geweest om Somaliërs en Irakezen (tijdelijk) asiel te geven. Dat ligt ook ten grondslag aan de Vreemdelingenwet 2000: als je mensen niet toelaat, zet je ze uit. Logischerwijze laat je mensen dan ook toe als je ze niet kunt uitzetten. Die grondslag is verlaten. Daardoor bevinden veel Somaliërs en Irakezen zich in een door het Nederlandse beleid geschapen vacuüm. (…)

  De andere helft van het verhaal is dat de noodopvang voor deze mensen in het kielzog van het generaal pardon van 2007 is afgebouwd. Het rijk eiste van gemeenten in ruil voor het generaal pardon beëindiging van die noodopvang, en beloofde een sluitend uitzettingsbeleid. Dat is er nooit gekomen en kwam er ook nu natuurlijk niet. Sterker nog: het aantal niet-uitzetbaren werd zoals betoogd juist groter. Het rijk is zijn deel van de afspraak niet nagekomen. De activisten in de tentenkampen hebben grote eisen, en wat mij betreft hebben ze een punt. Maar niets verhindert Nederlandse polderpolitici om het probleem dat zij zichtbaar maken kleiner en beheersbaarder te maken. Landelijke politici kunnen veel doen. En lokale politici kunnen er conclusies aan verbinden dat het rijk geen woord kon houden en pragmatisch met opvang aan de slag gaan.”

 8. Jeroen Mirck Says:

  De ontwikkelingen omtrent het tentenkamp volgen elkaar de laatste dagen snel op. De deadline van Teeven (16 november) werd door Van der Laan verzet naar 23 november, en daarna op verzoek van de rechter naar de 30e. Aansluitend bood Van der Laan de vluchtelingen een maand verblijf in lokale opvang aan, waar Teeven en de lokale VVD weer negatief op reageerden. Het laatste nieuws is dat de vluchtelingen vooruitlopend op de uitspraak van de rechter in hongerstaking zijn gegaan. Hier hun verklaring:

  “For months we have patiently asked for a solution to our situation. For months people of Holland have supported us. In the camp, the demonstration and in the media. The only thing that the government offers us is putting us away in a AZC for one month, and then put us on the street if we do not accept deportation. This is not acceptable. Our lifes are in danger in our own countries. The majority of us have gone on hunger strike. Going on hunger strike in the winter, in a tent camp, with many people allready sick, is dangerous for our lives. We hope that the government finally understands our desperation and our cry for help.”
  Bron: http://kamposdorp.blogspot.nl

 9. Jeroen Mirck Says:

  UPDATE: Het tentenkamp is vandaag ontruimd. De vluchtelingen hebben zich daarbij niet verzet, enkele demonstranten wel. Zie de beelden van de NOS.

  Gisteren nog dreigde Jo van der Spek (Migrant To Migrant, M2M) om het kamp te verplaatsen naar de groenstrook aan de Sloterplas tegenover de Meervaart. “Nieuwe ronden, nieuwe kansen”, zegt hij in Het Parool. “Ik bied de asielzoekers ruimte om de manifestatie voort te zetten.” Daar gaat M2M niet over. Samen met andere partijen heeft D66 de afgelopen drie maanden gehamerd op een menselijke, zorgvuldige behandeling van de vluchtelingen, maar eindeloos door demonstreren is ook geen oplossing. Hoe nu verder?

Leave a Reply