Betaald parkeren: noodzaak of melkkoe?

Betaald parkeren is typisch een issue voor lokale verkiezingen. In Amsterdam Nieuw-West is dat niet anders. Zeker als je bedenkt dat dit een van de weinige stadsdelen is waar je nog op de meeste plaatsen gratis kunt parkeren. Als het aan PvdA en GroenLinks ligt, komt daar snel verandering in: zij willen overal betaald parkeren invoeren. D66 is tegen betaald parkeren in heel Amsterdam Nieuw-West.

“Ons stadsdeel moet toegankelijk zijn voor iedereen”, zegt kandidaat-raadslid Tuncay Sevincer (D66) deze week in Westerpost. Nu in Slotervaart op steeds meer plekken betaald parkeren is ingevoerd, laait de discussie over parkeerbeleid in debatten tussen de lijsttrekkers huizenhoog op. Zoals afgelopen week op het Belgiëplein in Nieuw-Sloten. Daar kruisten Ronald Mauer van D66 en Paulus de Wilt van GroenLinks de degens over dit onderwerp. De D66-lijsttrekker werd na afloop van het debat door de zaal uitgeroepen als winnaar.

“Bij voldoende parkeergelegenheid moeten bewoners, ondernemers en bezoekers gewoon gratis kunnen parkeren”, legt Sevincer uit in Westerpost. “Als er schaarste is, dan moet er in overleg met de bewoners maatregelen op maat worden ingevoerd. Bijvoorbeeld blauwe zones, 10-centregeling, parkeergarages of een soepel vergunningenstelsel. Nu is er van participatie en inspraak geen sprake. Schaarste moet niet bewust gecreëerd worden door bij herprofilering vrije parkeerplaatsen op te heffen. En het mag al helemaal niet zo zijn dat het stadsdeel betaald parkeren gaat gebruiken als melkkoe om de bezuinigingen te financieren.”

D66 heeft meer plannen om de bereikbaarheid van en binnen Nieuw-West te verbeteren. Zo ziet de partij het doortrekken van lijn 13 of 14 naar het Osdorpplein als een noodzakelijke stap om Osdorp en Geuzenveld–Slotermeer te verbinden.

“Dit is geen al te ingewikkelde operatie. De middenberm van de Allendelaan is al berekend op de aanleg van het tramspoor. D66 Amsterdam Nieuw-West zal zich er sterk voor maken dat deze belangrijke verbinding nu ook zo snel mogelijk zal worden gerealiseerd.”

Verder is D66 voorstander voor de invoering van kleine opstapbusjes die Nieuw-West doorkruisen en bij handopsteken stoppen.

Niet alleen de bereikbaarheid binnen Amsterdam Nieuw-West moet beter, maar ook de verbindingen van en naar het stadsdeel moet verder geoptimaliseerd worden. Zo moet met openbaar vervoer aangrenzende gemeenten als Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude beter met elkaar verbonden worden. En door het inzetten van kleinschalig vervoer zouden ook het World Fashion Centre, het Design Hotel en Sugar City in Halfweg beter bereikbaar moeten worden.

D66 is niet alleen de partij die zich sterk maakt voor goed onderwijs, echte banen, goede woningen en bewonersparticipatie, maar geniet ook steeds meer de reputatie van ‘groene’ partij, aldus Sevincer.

“D66 Amsterdam Nieuw-West wil ondanks de verstedelijking zoveel mogelijk groen en ruimte bewaren. Het stadsdeel wordt omzoomd door groen met in het midden de Sloterplas. Wanneer je vaker de fiets neemt, kun je op een sportieve en milieuvriendelijk manier van ons groene stadsdeel genieten. Om het fietsgebruik te stimuleren willen wij meer fietspaden aanleggen en bewaakte fietsstallingen bij bedrijven en winkelcentra.”

Een beter bereikbaar Nieuw-West is natuurlijk ook een steun in de rug voor (creatieve) ondernemers om zich te vestigen in dit stadsdeel. Goed parkeerbeleid staat ook bij deze doelgroep hoog op de agenda.

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “Betaald parkeren: noodzaak of melkkoe?”

  1. Betaald parkeren in Slotervaart Says:

    […] Deze woensdag heeft de deelraad van Nieuw-West gestemd over de beslissing op bezwaar voor betaald parkeren in Slotervaart. De coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks willen het oude besluit handhaven, maar wel met de kanttekening dat betaald parkeren in Slotervaart zal worden geëvalueerd en mogelijk op punten aangepast na vaststelling van de nieuwe Parkeernota in februari. Daarover publiceerden de drie partijen deze week een artikel in Westerpost. Wat gaat er nu gebeuren? […]

Leave a Reply