Politiek op de koffie

De afstand tussen burger en politiek is te groot, is de veelgehoorde kritiek van burgers aan het adres van diezelfde politiek. Reden voor Ageeth Telleman, lijsttrekker van D66 Amsterdam, om zogenoemde huiskamerbijeenkomsten te beleggen waar politiek en burger bijeenkomen om over actuele maatschappelijke onderwerpen te praten. Geen debatavonden, maar informele sessies waar iedereen aan het woord kan komen. Afgelopen donderdag kwam Telleman naar Osdorp om over onderwijs te praten, een avond die ik in goede banen mocht leiden. Het werd een heel inspirerende avond.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart wil de Amsterdamse afdeling van D66 in die veertien huidige (straks nog maar zeven) stadsdelen zeker honderd huiskamerbijeenkomsten organiseren. Er is zelfs een speciale actiewebsite voor in het leven geroepen, die eerder deze maand op de lokale nieuwjaarsborrel in Hotel Arena werd gelanceerd.

Hoe pakt zo’n concept uit in de praktijk? In een ruime huiskamer in Osdorp kwam een vijftiental mensen bijeen: D66’ers uit het stadsdeel maar ook uit andere delen van Amsterdam (waaronder Telleman zelf), enkele docenten, twee schooldirecteuren en iemand van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO).

Vooral de tweede directeuren zorgden voor vuurwerk. De een had bewust een carrierestap gemaakt van een middelbare school in Zuid naar het Comenius Lyceum in Slotervaart, ‘omdat daar echt een uitdaging ligt’. Achterstandsjeugd opleiden zag hij als een hoger doel dan de kinderen van welgestelde ouders onderwijzen. Het probleem bij onderwijs in Nieuw-West: “Taal, taal, taal.” Om deze kinderen goed terecht te laten komen, is veel meer geld nodig dan de gelijkelijke verdeling van gelden over alle stadsdelen. “Er moet veel meer onderwijsgeld naar West, om de leerachterstanden weg te werken.”

De andere schooldirecteur is werkzaam in Oost, eveneens op een zwarte school. Een basisschool. Zijn grootste uitdaging: allochtone ouders bij de schoolprestaties van hun kind betrekken. Vaak beheersen die ouders zelf het Nederlands te slecht om op ouderavonden goed uit hun woorden te komen, dus blijven ze daar weg. Anderen komen wel, maar begrijpen de adviezen van de leerkracht onvoldoende.

De oplossing van deze directeur is het voeren van oudergesprekken aan huis. Daar doet hij nu een pilot mee, met drie leerkrachten. Het levert veel meer inzicht op van de omgeving waarin een kind opgroeit, leert en gestimuleerd wordt om zijn huiswerk te doen. Tegelijk is het heel tijdsintensief, maar door het schuiven van taken kon deze directeur dat vooralsnog inplannen.

Beide directeuren namen een groep op sleeptouw. Ideeen werden op gele post-it’s geschreven, waarna de groep ze rangschikte en er een selectie van beste suggesties van maakte. Volop inspiratie om onderwijs ook straks na 3 maart de aandacht te geven die het verdient.

Dit artikel verscheen ook op D66blog.nl.

Tags: , , , ,

6 Responses to “Politiek op de koffie”

 1. Bart Monné Says:

  Heej Jeroen,

  Was inderdaad uitermate inspirerende avond! Mogen we ‘n deel van je verslagje gebruiken voor een nieuwsbrief die we willen uitsturen namens de huiskamerbijeenkomstencommissie?

  Groet! Bart

 2. Bart Monné Says:

  Je hebt trouwens wel een Google-ad van Asscher voor Amsterdam in je zijbalk staan.. :-p

 3. Jeroen Mirck Says:

  @Bart: Prima, gebruik vooral delen van de tekst (en ook mijn foto) voor jullie nieuwsbrief. Uiteraard graag met een linkje, goed voor mijn persoonlijke campagne. ;)

  En wat die Partij van de Google Ads betreft: ik ga ook maar eens zo’n advertentiecoupon van Google activeren…

 4. Wintermeisje Says:

  Nog een kleine nuancering op de informatie die jullie kregen van de directeuren: scholen krijgen het meeste geld van het ministerie van Onderwijs via hun schoolbestuur, en dus niet via de stadsdelen of de stad.

  Wel is het zo dat de stad geld kan reserveren (en dat dus ook doet) om in jeugd/onderwijs te investeren. Asscher heeft bijvoorbeeld de zogeheten kwaliteitsaanpak basisonderwijs in het leven geroepen. Daarbij zijn gelden niet gelijkelijk verdeeld over de basisscholen, maar konden (zeer) zwak presterende basisscholen met een voorstel geld krijgen vanuit de verbeteraanpak. Daaraan werden dan wel resultaatsverplichtingen verbonden.

  Datzelfde geldt voor de verbeteraanpak taalbeleid, die ook voor het VO beschikbaar is (www.taalwebamsterdam.nl). Kortom: het is dus niet helemaal juist dat gelden gelijkelijk verdeeld worden over de stadsdelen/scholen. Ook niet als het gaat om de investering in bijvoorbeeld schoolgebouwen.

 5. Jeroen Mirck Says:

  Op Amsterdam Centraal, waar dit bericht ook is geplaatst, komt een interessante vraag binnen van Jaap: “Compliment. Verfrissend. Maar dan meteen ook het moeilijke: die huiskamers (van welke partij dan ook) raken vol, maar niet met ‘burgers’. Weet ook niet of de politiek daar goed aan doet om dat te pretenderen. Is dit het panacea tegen het hedendaags geschreeuw? Cohen mag geen thee drinken, D66-koffie wordt ook niet geschonken, vrees ik?”

  Dat is een wezenlijk punt: veel verkiezingsbijeenkomsten, niet alleen dit soort huiskamersessies, trekken vooral de politieke insiders. Toeval of niet, NOS.nl schreef gisteren iets vergelijkbaars over een lijsttrekkersdebat in Almere:

  “ ”Bent u een burger of een politicus?“ vroeg de gespreksleider aan iemand uit het publiek. Een pertinente vraag, want de debatavond in Almere, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, verzandde al snel in een ons-kent-ons-sfeer. Uit de lichte vertwijfeling die klonk na de vraag, bleek dat de zaal in het stadhuis grotendeels was gevuld met politici: achter de statafels stonden de veertien lijsttrekkers en in de zaal zaten nog meer kandidaten, vrienden en bekenden en beleidsmakers. Groen Links-lijstrekker Ruud Pet noemt ze de ”tweehonderd van Almere“, de vaste kern die je overal tegenkomt. De doorsnee kiezer, die zich hier zou kunnen oriënteren, ontbrak grotendeels. Toen de gespreksleider vroeg of er nog zwevende keizers in de zaal waren, gingen welgeteld tien vingers de lucht in.”

  Toch hebben politieke bijeenkomsten altijd zin. Iedere externe aanwezige is een burger, en iedere discussie is goed voor de meningsvorming. Door er na afloop over te schrijven, bereik je toch weer nieuwe mensen, hoop ik althans. Dat is het vliegwieleffect van internet. Mensen bereiken gaat toch altijd via de weg van de geleidelijkheid? Alle beetjes helpen. Maar ik ben het met je eens: hoe meer externen aanwezig, hoe beter. Daar moeten politieke partijen extra goed op letten.

 6. JeroenMirck.nl » Blog Archive » D66 op campagne Says:

  […] Een andere campagne-activiteit van D66 zijn de huiskamerbijeenkomsten. Ageeth Telleman, lijsttrekker van D66 Amsterdam, begon er al mee tijdens haar interne verkiezingsstrijd, maar via Huiskamerbijeenkomst.nl kunnen alle afdelingen ermee aan de slag. Ik coördineer deze ‘hkb’s’ voor Nieuw-West en begeleidde er al twee. Zie het verslag, maar ook de aankondiging van de volgende twee sessies. Schrijf je snel in! […]

Leave a Reply