Posts Tagged ‘kerk’

Scheiding van kerk en staat

Thursday, October 15th, 2009

De scheiding tussen kerk en staat blijft actueel. Twee weken geleden was dat de inzet van een fel debat in de deelraad van Slotervaart, het Amsterdamse stadsdeel waar ik woon. Een deel van de oppositie diende zelfs een motie van wantrouwen in tegen het stadsdeelbestuur, onder leiding van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. Die motie werd verworpen, maar toch probeerden de indieners nog even hun gram te halen via maar liefst twee ingezonden brieven in de lokale krant Westerpost van vorige week. Over wat er werkelijk in de bewuste raadsvergadering gebeurde schreef het weekblad zelf geen woord. Daarom schreef ik een brief, die vandaag in de krant staat.

“Ieder weldenkend mens is het erover eens dat Nederlandse overheden zich niet moeten laten leiden door religieuze motieven. Tegelijk is het onnodig star om geloofsgroepen niet af en toe tegemoet te willen komen om een beter resultaat te boeken. Het beste voorbeeld zijn inburgeringscursussen: wie aparte cursussen exclusief voor (moslim)vrouwen aanbiedt, haalt meer cursisten over de streep. Als overheid zou je stom zijn om dat dan niet te doen.

(more…)

Marcouch overleeft motie van wantrouwen

Thursday, October 1st, 2009

Motie van wantrouwen tegen Marcouch

Snapt u wat hier staat? Dit is de motie van wantrouwen die woensdagavond werd ingediend tegen stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam Slotervaart en de overige twee leden van het dagelijks bestuur. In een chaotisch raadsdebat vlogen de verwijten (“U liegt!” “Gelul!”) over en weer.

(more…)