Marcouch overleeft motie van wantrouwen

Motie van wantrouwen tegen Marcouch

Snapt u wat hier staat? Dit is de motie van wantrouwen die woensdagavond werd ingediend tegen stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam Slotervaart en de overige twee leden van het dagelijks bestuur. In een chaotisch raadsdebat vlogen de verwijten (“U liegt!” “Gelul!”) over en weer.

Aanleiding van de motie was een debat over scheiding van kerk en staat, waar Marcouch middels ‘compenserende neutraliteit’ van af wil kunnen wijken. Daarmee trekt hij op oneigenlijke wijze moslims voor, zo betoogden de indieners van de motie, drie PvdA-dissidenten. Zij kregen uiteindelijk steun van de VVD en lokale partij Slotervaart Leefbare Tuinstad, al vonden zelfs zij de motie slordig opgesteld. Deze steun, mede ingegeven door aversie tegen het algemene beleid van Marcouch, was onvoldoende om een meerderheid te krijgen in de deelraad.

“Een groot deel van de oppositie vindt dat Marcouch de scheiding van kerk en staat niet respecteert”, schreef Het Parool voor aanvang van de raadsvergadering. “Marcouch wil bij wijze van uitzondering de mogelijkheid openhouden dat het stadsdeel religieuze organisaties ondersteunt. Hij denkt bijvoorbeeld aan cursussen voor imams die geen Nederlands spreken of te weinig weten van de democratische rechtsstaat. Ook wil hij imams een duidelijkere rol geven in het bestrijden van radicalisering. Voorstellen om steun te geven zullen wel eerst aan de deelraad worden voorgelegd. Oppositiepartijen gaat dat ook te ver.”

Soms werd de toon echt onvriendelijk. PvdA-uittreder Moerlie noemde de inbreng van zijn oude partij aan het debat “gelul” en maakte wegwerpgebaren. De ‘lokalen’ betichtten Marcouch van leugens en het ontwijken van vragen. Een nerveuze raadsvoorzitter riep uiteindelijk met overslaande stem: “Iedereen mond houden! Ook de heer Marcouch!”

De felle discussie was een boeiend inkijkje in lokale Amsterdamse politiek, waarbij na afloop wel één vraag bleef hangen: waar ging die motie nou eigenlijk over? In feite was het de indieners namelijk gewoon te doen om het uiten van hun algemene onvrede jegens Marcouch. Onvrede die hen eerder deed besluiten uit de PvdA te stappen. Eigenlijk dus een ordinaire partijruzie. Over poppetjes. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Tags: , , , , , , , , , ,

13 Responses to “Marcouch overleeft motie van wantrouwen”

 1. Ongast Says:

  Cursussen voor imams die geen Nederlands spreken. Ik zou denken dat de VVD dit had kunnen bedenken. Bestrijden van radicalisering: idem. Vanuit het verre Amersfoort schud ik het provinciaalse hoofd over de ophef. Typisch geval van energieverspilling: veel verhitting en weinig verlichting.

 2. Rob Says:

  Men kan zich natuurlijk afvragen waarom er een aparte cursus zou moeten komen voor imams die geen Nederlands spreken. Immers, zijn er niet ook al gewone cursussen voor niet-Nederlandssprekenden? Wat moet dan het doel zijn om ook voor imams een cursus te beginnen? Heeft Marcouch daar iets over gezegd?

 3. Jan Says:

  Normaal is dat iemand (in dit geval een iman) zelf de cursus betaalt om een nieuwe taal te leren.

 4. Jeroen Mirck Says:

  Vandaag schrijft Het Parool over deze raadsvergadering:

  Oppositiepartijen vinden dat Marcouch de scheiding van kerk en staat niet respecteert. Marcouch wil de mogelijkheid open laten dat de overheid af en toe religieuze gemeenschappen ondersteunt als die op achterstand staan. Er stemden zes deelraadsleden voor de motie van wantrouwen die werd gesteund door een VVD’er, Slotervaart Levendige Tuinstad en drie ex-PvdA’ers. Een meerderheid van dertien raadsleden, onder wie enkele van de oppositie, steunde Marcouch.

  PvdA-fractievoorzitter Maarten van Maurik vindt de motie schandalig. ”Dit is een poging Marcouch te beschadigen.” Hij wijst erop dat de motie via de pers bekend werd gemaakt. Ook is onenigheid over nieuw beleid volgens hem geen goede reden voor zo’n motie. ”Dit holt de democractie uit.”

 5. Jan Engel, raadslid Slotervaart Says:

  Het ging niet over poppetjes. Als persoon kan ik Marcouch ook nog waarderen. Iemand met veel inzet en die staat voor zijn standpunt maar zijn uitgangspunten voor beleid wijs ik ten enenmale af. Mensen in achterstandssituaties help je dmv sociale en ekonomische maatregelen en niet door het promoten van een religie. Godsdienst is en blijft een privézaak. Zorg voor goed onderwijs, werk, inkomen, een goede woon- en leefomgeving. Daar zit ik voor in de raad en niet voor avondvullende discussies over religie. De motie was dan ook gericht tegen het beleid van het hele Dagelijks Bestuur en niet tegen een persoon. De scheiding van kerk en staat blijft principieel mijn/ons uitgangspunt ongeacht de poppetjes.

 6. Jeroen Mirck Says:

  @Jan Engel: Dank voor je reactie. Goed dat je de motie van wantrouwen tegen het dagelijks bestuur hier komt toelichten. Toch kan ik me er nog steeds niet in vinden. Een raadsdebat over de scheiding van kerk en staat lijkt me niet de gelegenheid om zo’n motie in te dienen tegen het algehele bestuursbeleid.

 7. Jan Engel, raadslid Slotervaart Says:

  Sinds 1994 zit ik in de raad. Tot vorig jaar voor de PvdA omdat de sociaal- democratie /socialisme voor mij een belangrijk uitgangspunt is.
  De laatste periode heb ik met toenemende verbazing moeten vaststellen dat de PvdA het spoor geheel kwijt raakte. Marcouch nam het voortouw en we hebben echt heel veel uren over godsdienst zitten discussieren.
  De deur op een kier zetten voor bemoeienis van de overheid met welk geloof dan ook druist in tegen al mijn principes. Geloof is geen middel om sociale problemen op te lossen integendeel zou ik bijna zeggen.
  Het loslaten van de basis van de pvda was de belangrijkste oorzaak om mijn lidmaatschap vorig jaar op te zeggen. Uiteraard ging het beleid waar Marcouch voorstander van is gewoon door. Dus ook de discussies over onderwijs, koranlessen, handenschudden, straatcoaches, criminele jongeren, armoede, ouderen, bieb ingangen enz enz. En bij elk onderwerp kwam de godsdienst weer om de hoek kijken. Godsdienst was en is voor Marcouch de basis van zijn leven en dat mag maar werkt sterk door in zijn beleid en dat is niet mijn idee van de sociaal-democratie. De notitie Scheiding Kerk en Staat zet opnieuw de deur weer op een kier voor instellingen met een geloofsachtergrond waar de overheid moet “helpen”. Met een nieuw stadsdeel Nieuw West in aantocht zal dit beleid weer verder gestalte krijgen zeker gezien de opmerkingen van Marcouch. En daar ben ik en mijn beide collega’s zeer op tegen. Een duidelijk statement was nu dan ook nodig.
  We hadden gewoon tegen kunnen stemmen en kunnen toekijken hoe de volgzame fracties van PvdA en Groen links akkoord gingen maar wij willen duidelijkheid. De deur staat nu open voor allerlei instellingen met een religie die iets willen van de overheid met dank aan deze coalitie

 8. G.C. Molwijk Says:

  Het ging inderdaad NIET ‘om de poppetjes’ maar om een beleid dat allerlei zaken permanent met religie vermengd. In feite zijn Cohen en Marcouch bezig om de scheiding tussen kerk en staat te verzwakken. Het is zelfs mogelijk dat sommige aanhangers van Marcouch dit niet eens beseffen.

  Een eerdere motie van wantrouwen was ingediend toen de deelraad een besluit nam dat de mogelijkheid openlaat om salafisten te subsidiëren. Van die mogelijkheid is tot nu toe (voor zover ik weet) nooit gebruik gemaakt maar waarom Marcouch het aannemen heeft tegengewerkt van een amendement dat deze subsidie onmogelijk maakt heeft hij nooit willen uitleggen.

  Voeg daarbij dat volgens Marcouch straatcoaches vrouwen om religieuze redenen geen hand hoeven te geven (dat betekent dat de overheid man en vrouw openlijk ongelijk behandelt!!) en nog flink wat andere zaken.

  Het klapstuk was (voorlopig) de raad van 30 september. Marcouch had de notitie kerk en staat (een misleidend stuk van Cohen, maar daar gaat het nog niet eens om) geagendeerd en de oppositie deed haar best om daar zeer serieus op te reageren. Toen bleek dat Marcouch weigerde om om maar één zinnige reactie op de inbreng van anderen te geven en verzinsels begon rond te strooien, was de maat vol.

  Dit alles heeft niets met ‘de poppetjes’ te maken maar met de inhoud van het beleid (respecteer je de scheiding tussen kerk en staat of hol je die uit) en met de stijl van politiek bedrijven (heb je beleefdheid om mee te doen aan een discussie die je zelf hebt geagendeerd).

 9. Jeroen Mirck Says:

  @G.C. Molwijk: Als de maat pas vol was door het optreden van Marcouch in de raadsvergadering van 30 september, waarom kon Het Parool dan al daags tevoren melden dat jullie een motie van wantrouwen gingen indienen?

 10. Bert Says:

  Goed gedaan Jan Engel!

  Blijf strijden, want het gaat inderdaad niet over poppetjes, maar om het bestrijden van lieden met een theocratisch gedachtegoed. Lieden voor wie religie geen prive aangelegenheid is, maar iets waar de gehele samenleving aan dient meewerken en tenminste passief aan onderworpen dient te zijn.

 11. Tjedde Says:

  Slotervaart en PvdA-dissidenten willen religie en bestuur graag bij elkaar houden. Dat is ook te respecteren hoor, maar wel dom.

 12. JeroenMirck.nl » Scheiding van kerk en staat Says:

  […] De scheiding tussen kerk en staat blijft actueel. Twee weken geleden was dat de inzet van een fel debat in de deelraad van Slotervaart, het Amsterdamse stadsdeel waar ik woon. Een deel van de oppositie diende zelfs een motie van wantrouwen in tegen het stadsdeelbestuur, onder leiding van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. Die motie werd verworpen, maar toch probeerden de indieners nog even hun gram te halen via maar liefst twee ingezonden brieven in de lokale krant Westerpost van vorige week. Over wat er werkelijk in de bewuste raadsvergadering gebeurde schreef het weekblad zelf geen woord. Daarom schreef ik een brief, die vandaag in de krant staat. […]

 13. JeroenMirck.nl » Blog Archive » Marcouch splijtzwam voor PvdA Says:

  […] Tegenstanders van Marcouch verwijten hem dat hij de scheiding van kerk en staat niet respecteert. Dat leidde eind september in de deelraad van Slotervaart zelfs tot een tweede motie van wantrouwen in een jaar tijd, ingediend door drie PvdA-afvalligen. Zij verlieten de partij dit voorjaar juist vanwege het optreden van Marcouch. […]

Leave a Reply