Posts Tagged ‘#D66congres’

Politiek, schep kansen voor media-innovatie!

Thursday, August 23rd, 2012

Vrijdag en zaterdag houdt D66 haar verkiezingscongres in Den Haag. Daar stemmen de leden over ruim 400 amendementen op het programma waarmee hun partij de verkiezingsstrijd is ingegaan. Zelf verdedig ik er ook twee aanpassingen, namens de thema-afdeling D66 Media. Onze werkgroep diende nog drie andere amendementen in, die worden verdedigd door Gerrit Jan Wolffensperger (over de publieke omroepen) en Pablo Meegdes, over een fusie van toezichthouders.

Beide voorstellen van Wolffensperger kregen een positief pre-advies van de partijtop. Datzelfde geldt voor mijn amendement over het Stimuleringsfonds voor de Pers. Hier de tekst van dit voorstel:

Over het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt nu slechts één zin vermeld: “Dit fonds moet voor alle soorten media worden opengesteld.” Hieraan dient te worden toegevoegd: “Ook vindt D66 dat er zo min mogelijk drempels mogen zijn voor samenwerking tussen verschillen typen media, waarbij printmedia dus eenvoudiger allianties kunnen sluiten met omroepen of internetmedia.”

Mijn toelichting luidt als volgt: “Media zijn geen geïsoleerde eilanden meer. Print, omroep en internet zijn in de praktijk vaak nauw met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken. D66 is tegen regels die dit belemmeren. Verruiming van het Stimuleringsfonds is slechts één maatregel. Het aanmoedigen van samenwerking tussen verschillende soorten media gaat heel sterk uit van de eigen kracht van die media. Dat is waarlijk liberalisme. D66 stimuleert hiermee de crossmediale ontwikkeling van de journalistiek, schept kansen voor media-innovatie en biedt printmedia ruimte voor nieuwe businessmodellen.”

(more…)