Politiek, schep kansen voor media-innovatie!

Vrijdag en zaterdag houdt D66 haar verkiezingscongres in Den Haag. Daar stemmen de leden over ruim 400 amendementen op het programma waarmee hun partij de verkiezingsstrijd is ingegaan. Zelf verdedig ik er ook twee aanpassingen, namens de thema-afdeling D66 Media. Onze werkgroep diende nog drie andere amendementen in, die worden verdedigd door Gerrit Jan Wolffensperger (over de publieke omroepen) en Pablo Meegdes, over een fusie van toezichthouders.

Beide voorstellen van Wolffensperger kregen een positief pre-advies van de partijtop. Datzelfde geldt voor mijn amendement over het Stimuleringsfonds voor de Pers. Hier de tekst van dit voorstel:

Over het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt nu slechts één zin vermeld: “Dit fonds moet voor alle soorten media worden opengesteld.” Hieraan dient te worden toegevoegd: “Ook vindt D66 dat er zo min mogelijk drempels mogen zijn voor samenwerking tussen verschillen typen media, waarbij printmedia dus eenvoudiger allianties kunnen sluiten met omroepen of internetmedia.”

Mijn toelichting luidt als volgt: “Media zijn geen geïsoleerde eilanden meer. Print, omroep en internet zijn in de praktijk vaak nauw met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken. D66 is tegen regels die dit belemmeren. Verruiming van het Stimuleringsfonds is slechts één maatregel. Het aanmoedigen van samenwerking tussen verschillende soorten media gaat heel sterk uit van de eigen kracht van die media. Dat is waarlijk liberalisme. D66 stimuleert hiermee de crossmediale ontwikkeling van de journalistiek, schept kansen voor media-innovatie en biedt printmedia ruimte voor nieuwe businessmodellen.”

Mijn andere amendement is een aanvulling op de Media-paragraaf van het verkiezingsprogramma, onderdeel van het hoofdstuk Cultuur. Namens de thema-afdeling Media stel ik voor om een extra punt toe te voegen over een eventuele mediacode: “D66 verzet zich tegen een gesuggereerde ‘Binnenhof-code’ om media te screenen op de ‘serieuze’ uitoefening van hun vak. De parlementaire verslaggeving speelt een wezenlijke rol in de scheiding der machten en mag niet eenzijdig aan banden worden gelegd door de politiek zelf.”

Dit voorjaar laaide de discussie op of cameraploegen van ‘ludieke’ media als PowNews, De Jakhalzen en GeenStijl geweerd zouden moeten worden van het Binnenhof, aangewakkerd door een Buitenhof-column van Naema Tahir. Aangezien de politiek (en het publiek) niet louter negatief reageerde op dit pleidooi, stelt de thema-afdeling Media voor dat D66 expliciet afstand neemt van een dergelijke mediacode, aangezien deze indruist tegen de persvrijheid.

Het verkiezingscongres C96 wordt hoe dan ook een lange zit, want in totaal passeren 451 amendementen de revue. Deze aanpassingen zijn van belang omdat het aanscherpingen van partijstandpunten betreft die door de fractie kunnen worden meegenomen bij de formatie van een nieuw kabinet. De media zullen ongetwijfeld veel aandacht hebben voor nuanceringen op het gebied van economie, woningmarkt, zelfbeschikking en zorg. Persoonlijk ben ik positief dat de thema-afdeling Digitaal 66 een positief pre-advies heeft gekregen op het voorstel om het oude auteursrecht af te schaffen en minder repressief vorm te geven. Voor de creatieve industrie is dit een serieuze doorbraak.

Meer weten over het #D66congres? Bezoek D66.nl

Tags: , , , , ,

One Response to “Politiek, schep kansen voor media-innovatie!”

  1. #D66congres Says:

    Beide amendementen zijn gisteravond overgenomen, net als het voorstel over het auteursrecht.

Leave a Reply