Iedereen een basisinkomen!

Pletterij-debat-2015

Krijgt Nederland een basisinkomen? Een paar jaar geleden zou die vraag nog zijn weggehoond, maar inmiddels klinkt steeds vaker de roep om toch eens serieus te gaan experimenteren met dit inkomensbeleid. Opiniemaker Rutger Bregman (bekend van De Correspondent en het boek ‘Gratis geld!’) zette het basisinkomen op de agenda, waarna zelfs D66 er een motie over aannam op haar honderdste landelijke congres – ondanks een tegensputterende partijtop. Gisteravond debatteerde D66-pleitbezorger Sjir Hoeijmakers (een jonge Limburgs/Brabantse econometrist) in de Haarlemse debatzaal De Pletterij met SP-parlementariër Paul Ulenbelt over de voors en tegens van een basisinkomen.

De toon werd gezet door een video van VVD’er Robin Fransman (eveneens uitgenodigd maar verhinderd), die eerder in Pakhuis De Zwijger een basisinkomen bepleitte ter vervanging van álle sociale toeslagen. Deze rechtse variant van het basisinkomen lijkt vooral bedoeld om de bijstand af te kalven en heeft buiten VVD-kringen nauwelijks steun.

Het betoog van Fransman was reden voor SP’er Ulenbelt om de hedendaagse interesse voor basisinkomens plompverloren te diskwalificeren als een simplistisch rechts idee. “Wie met een simpele oplossing komt, is een fascist of de oplossing deugt niet.” Een basisinkomen bevoordeelt ook de rijken, dus zegt Ulenbelt ‘njet’. Maar ja, de huidige bijstand deugt volgens het Kamerlid evenmin, dus blijft er voor hem weinig over om voorstander van te zijn. Wat wil de SP dan wél?

Daar waar Ulenbelt (en ook Fransman) zich nadrukkelijk bedient van partij-retoriek, was het een verademing dat Hoeijmakers dit juist nadrukkelijk achterwege liet. Hij is niet politiek actief binnen D66, dat helpt allicht. Aan de hand van een nogal technische Powerpoint-presentatie legde Hoeijmakers geduldig uit wat het basisinkomen inhoudt, welke financiële effecten het heeft en hoe het kan worden ingezet.

Basisinkomen of bijstand?

Het belangrijkste verschil tussen bijstand en basisinkomen is dat die eerste voorwaardelijk is: niet alleen zijn er voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, maar bovendien wordt aanvullend verdiend geld fiscaal afgeroomd. De belastingdruk op extra inkomen is voor bijstandsgerechtigden dus eigenlijk 100%. Een basisinkomen heeft die voorwaarden niet, waardoor het dus echt loont om te gaan werken. Hoe meer je bovenop een basisinkomen verdient, des te meer belasting je betaalt. Daarmee kost het de staat dus in feite niets extra’s. Oftewel: daarmee ontkrachtte Hoeijmakers een veelgehoord tegenargument, namelijk dat een basisinkomenstelsel onbetaalbaar zou zijn.

Het debat ging over drie afwegingen om voor of tegen het basisinkomen te zijn: rechtvaardigheid, betaalbaarheid en haalbaarheid. Haalbaar en betaalbaar is het systeem zonder meer, zeker als je voor een tussenvorm tussen bijstand en basisinkomen zou kiezen. De meeste discussie gaat over de rechtvaardiging van het concept – ook deze woensdag in Haarlem. Daar spelen politieke dogma’s een sleutelrol: links vindt het basisinkomen niet rechtvaardig omdat ook rijkeren er aanspraak op mogen maken, rechts vindt het niet rechtvaardig omdat niksdoen ermee wordt beloond.

Kafkaëske voorwaarden

Ulenbelt wond zich terecht op over de vernederende uitvoering van de bijstand in Nederland. Hij wil een bijstand met minder kafkaëske voorwaarden, net als vermoedelijk iedereen. Waarom dan niet dat onvoorwaardelijke basisinkomen daarvoor in de plaats? Ulenbelt en Hoeijmakers kwamen uiteindelijk tot een soort compromis voor een minder voorwaardelijke tussenvorm, maar die mocht van de SP’er dan toch vooral géén ‘basisinkomen’ worden genoemd.

Of er ooit een stelsel met basisinkomens wordt ingevoerd met steun van de SP blijft trouwens sterk de vraag. Weinig hoopvol was de kritiek van Ulenbelt op de eerste ideeën van een tiental gemeenten om te experimenteren met basisinkomens. Hoeijmakers, die binnenkort zelf met deze gemeenten gaat brainstormen, was daarin een stuk pragmatischer: zonder die experimenten worden we niks wijzer en verandert er nooit wat. Het basisinkomen blijft dus nog wel even een onvoorwaardelijk onderwerp van discussie.

Bekijk ook de uitzending van VPRO’s Tegenlicht over ‘Gratis geld’ uit september 2014.

Tags: , , , , , , , , , ,

16 Responses to “Iedereen een basisinkomen!”

 1. Ximaar Says:

  Zou voor mij mooi zijn, maar niet hoeven. Ik ben gestopt met werken omdat ik te weinig uitgeef. Het is dus voor mij extra en zo lang ik het niet nodig vind geef ik ook dat niet uit. Ben dus voor consuminderen.

  Vraag me daarnaast af of er landen zijn die dit al hebben (gehad) en wat hun ervaringen zijn. En wat de EU er van vindt. Zelf ben ik voor meer belasting- en subsidie-harmonisering binnen de EU. Niemand zit op geld- of mensenstromen te wachten tussen landen vanwege hun afwijkende systemen.

 2. Christine Says:

  Een basisinkomen lijkt me nogal overbodig, bij mensen die een normaal inkomen hebben wordt het basisinkomen via verhoogde belasting gewoon weer teruggevorderd. Wat we wel moeten doen is de bijstand minder kafkaesk maken, en tegelijk strenger. Nu is het zo dat mensen die echt geen geld hebben en al langere tijd geen inkomen, geen bijstand krijgen en andere mensen, die gewoon te lui zijn om te werken, wel.

 3. Manuel Says:

  @Ximaar: Er zijn reeds in verschillende landen (met succes) experimenten mee gedaan. Daarnaast gaat Zwitserland binnenkort een referendum houden over de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. :)

  De enige die in Nederland gelijk dwars ging liggen tijdens een Libelle-theekransje was onze premier Mark Rutte. “Maar misschien is er in linkse kringen meer interesse.”

  Uiterst bijzonder voor een premier om met links en rechts te gooien zonder moeite te nemen zich in de materie te verdiepen. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is namelijk niet links of rechts; het is vooruit.

  Zie ook:
  https://www.youtube.com/watch?v=IqzMOWgF80Y
  https://www.youtube.com/watch?v=8OzAbbDmMTA

 4. Monique Hendriks Says:

  Het is goed om te horen dat hier inmiddels serieus over gepraat wordt. Niet alleen omdat het zomaar eens een goed systeem zou kunnen zijn, maar ook omdat de discussie denk ik een belangrijk gevoelig punt in de Nederlandse samenleving blootlegt. Tegenover de rechtvaardigheidsgedachte kan je ook het begrip “elkaar iets gunnen” plaatsen. Ik heb het gevoel dat het daar, met name in dit soort publieke discussies, nogal eens aan ontbreekt. Dit bericht heeft me geinspireerd (waarvoor mijn dank groot is) om daar mijn eigen gedachten eens over te laten gaan en ik kwam tot de volgende (wellicht enigszins beladen) conclusie in de vorm van een column:
  http://monique-hendriks.nl/bericht/127/Doctor_Moreau_en_de_wet_op_basisinkomen.htm

 5. Christine Says:

  Maar kan iemand mij dan een keer uitleggen wie dat basisinkomen gaat betalen? Stel dat veel mensen stoppen met werken omdat ze toch een basisinkomen krijgen, wie gaat al die basisinkomens dan betalen? Ik heb er als werkende helemaal geen behoefte aan om mee te betalen aan het inkomen van al die mensen die geen zin hebben om te werken.

 6. Manuel Says:

  @Christine

  Met alle respect, maar ‘Meebetalen aan mensen die geen zin hebben om te werken’ is een uiterst zwak en achterhaald excuus in mijn opinie. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is een >basis< voor een sober doch menswaardig bestaan voor iedereen zonder alle stress en zorgen die het huidige (m.i. falende) systeem met zich mee brengt.

  Ik zou u daarom graag willen adviseren om de filmpjes in mijn links eens te bekijken. Daarnaast zijn er nog legio andere artikelen en video's beschikbaar met mensen die u van een beter antwoord kunnen voorzien dan ik ooit zou kunnen. :)

  Besides, we betalen nu al voor mensen die danwel geen 'zin' hebben om te werken, niet kunnen werken of hen die willen werken maar geen werk kunnen vinden en uiteindelijk onder dwang 'gedumpt' worden bij een toekomstloze baan op straffe van korten/stopzetten van een uitkering (dit laatste is zelfs in strijd met het EVRM (Art.4) welke Nederland heeft getekend). En velen die momenteel (nog) betaald werk hebben moeten vele (flexibele) uren draaien om maar rond te komen.

  Daarnaast betalen we ook met zijn allen reeds sinds jaar en dag voor gigantische uitkerings- en controlerende instanties die met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen overbodig zouden worden (wat momenteel ook miljarden extra kost).

  Met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zijn Voorwaardelijke Uitkeringen en de diverse bijbehorende instanties dus niet meer nodig. Tevens biedt dit eenieder de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij zich willen inzetten voor de samenleving; in plaats van 'ieder voor zich' is het dan een 'ieder voor elkaar'.

  Met ons huidige systeem zullen degenen die willen werken maar geen werk kunnen vinden er steeds meer worden. Dit is de laatste jaren nu toch echt wel voor eenieder duidelijk zichtbaar. Men hoeft hier enkel de krant voor te lezen om te zien hoeveel mensen dagelijks hun baan verliezen door bezuinigingen, automatisering, robotisering en/of faillissementen.

  De Overheid gaat ook dit echter straks verdoezelen door het CBR met nummers te laten goochelen en ons zo voor de gek te houden met de illusie dat de werkloosheid drastisch is gedaald. Voor hen is dat namelijk een ideaal rookscherm om maar stug voort te ploeteren met een gefaald systeem om vervolgens verder te gaan met het afknijpen en snijden in de onder- en middenlaag van de samenleving.

  http://basisinkomenpartij.nl/?p=3169

 7. Jeroen Mirck Says:

  Dank voor de reacties op mijn artikel. Het basisinkomen is een onderwerp dat de gemoederen flink weet te verhitten. Op Twitter werd ik door Michel Verbeek gewezen op een analyse die hij onlangs schreef voor Sargasso. Aangezien hij het zeer oneens is met de voorstanders van een basisinkomen, deel ik het met jullie en zal ik er ook even op reageren.
  http://sargasso.nl/onvoorwaardelijk-basisinkomen-een-neoliberale-valkuil/

  Allereerst mijn waardering voor deze doorwrochte analyse, waarin Michel het basisinkomen in een breder historisch én economisch kader plaatst. Ik begrijp zijn scepsis over de betaalbaarheid, maar maak daarbij graag direct de kanttekening dat dit net zo min tot in detail is doorgerekend als voorstander Sjir Hoeijmakers dat heeft gedaan. Ik zie dan ook geen onomstotelijk bewijs dat het werkelijk totaal onbetaalbaar zou zijn.

  Daarnaast bevat Michels analyse een aantal aannames die ik niet voetstoots zou aannemen. Zo staat er dat werkende moeders massaal gaan stoppen met werken en dat er niemand meer te vinden zou zijn voor slecht betaald en ongeschoold werk. Dat laatste wordt zelfs ‘een expliciet doel van voorstanders’ genoemd, namelijk dat niemand mag worden gedwongen om vies of zwaar werk te doen. Dat argument is mij onbekend en ik deel het ook niet.

  Ook deel ik Michels stelling niet dat er niks aan de hand zou zijn met onze verzorgingsstaat. De vergrijzing is een feit en jaagt ons als samenleving aantoonbaar op kosten (kijk maar naar je zorgpremie). Hij noemt de verzorgingsstaat als antwoord op het loslaten de Gouden Loonregel. Welnu: het basisinkomen kan daar eveneens een antwoord op zijn. Mensen kunnen aanvullend op deze basis op zoek gaan naar precies de hoeveelheid werk die ze nodig hebben. Nederland is sowieso al wereldkampioen parttime werken, dus waarom zouden we dat niet optimaal faciliteren? Dat schept juist extra deeltijdbanen voor werkwillende moeders (en moderne vaders).

  Al met al denk ik niet dat het basisinkomen een ‘neoliberale valkuil’ hoeft te zijn, zoals Michel stelt dat het per definitie zou zijn. In het Pletterij-debat werd duidelijk gesteld dat er verschillende varianten mogelijk zijn, die linkser of rechtser van aard zijn – en dus ook meer of minder neoliberaal. Wat is er mis mee om het basisinkomen nader te onderzoeken?

  En nu ga ik me maar eens storten op de ruim vijftig reacties die mijn stuk al heeft opgeleverd bij doorplaatsing op Joop.nl. Wish me luck!
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30999_iedereen_een_basisinkomen/

 8. Ximaar Says:

  Omdat ik me deels als ervaringsdeskundige zie (ben vrijwillig gestopt met werken) heb ik er inmiddels ook wat over geschreven.
  https://ximaar.wordpress.com/2015/03/01/mrt-01-basisvergoeding-1/

  Zelf zie ik inmiddels de commercie als meest hinderlijke hobbel. Die kloppen na invoering gewoon mensen meer geld uit de zakken en daardoor zullen zaken als bijstand niet volledig verdwijnen.

 9. Michel Verbeek Says:

  Dank voor je reactie! Ik zal kort reageren. De meeste voorstanders van het OBI staan vaak niet open voor mijn bezwaren. Ik vind dat heel jammer omdat ik het namelijk wel eens ben met hun idealen. Ook deel ik de klachten die men heeft over het uitkeringssysteem. Ik begrijp uit jouw stuk dat Paul Ulenbelt daar ook zo over denkt. Ik heb ook Rutger Bregman gewezen op mijn artikel (via Twitter, net als jij) en heb dat eerder ook al gedaan bij zijn eerste artikel over het BI in 2013 (hier, zie mijn commentaar onder het artikel) – maar ik krijg helaas geen reactie). Hij laat zijn idealisme blijkbaar liever niet afremmen door lastige economische bezwaren.

  Ik zou hier kunnen ingaan op de discussie over betaalbaarheid, maar dat is een discussie die heel moeilijk te voeren is omdat zo veel afhangt van de exacte uitvoering van het basisinkomen als het wordt ingevoerd. Wordt het een ‘tussenvorm’ of niet? En hoe hoog wordt de uitkering dan? Welke andere uitkeringen gaan verdwijnen? Dit is complex rekenwerk en voor die discussie is hier geen plaats, vrees ik.

  Wat ik veel interessanter vind in deze hele discussie is dat zo makkelijk voorbij wordt gegaan aan twee kernpunten van mijn analyse. Het eerste kritiekpunt is directe kritiek op het OBI. Het tweede punt meer algemeen: mijn analyse van de oorzaak van de problemen.

  1. Het OBI leidt tot een instabiel systeem omdat er tekort ontstaat aan arbeid, en door de hoge belasting. Die factoren versterken elkaar bovendien. De arbeidsverdeling zal anders worden door het ‘gratis geld’ waardoor voorspelbaar is dat het systeem niet kàn werken. Jij betwijfelt dat, maar vraag je eens af: als je de keuze hebt tussen slecht betaald vies of zwaar werk en je eigen kinderen of ‘iets creatiefs’, wat doe je dan? Het kan niet anders dan dat er daar wat zal veranderen. (En dat geldt niet alleen voor vrouwen.) Ook wordt het probleem van de controle alleen maar verschoven: van uitkering naar belastingheffing. Zwartwerken wordt met het OBI namelijk bijzonder lonend.

  2. Mijn belangrijkste punt is echter dat het OBI geheel voorbij gaat aan de oorzaak van het niet functioneren van de verzorgingsstaat en (daarmee gerelateerd) de hoge werkloosheid: het achterblijven van de lonen sinds de jaren ’80. Ik ben net begonnen in het onlangs verschenen boek van Jaap van Duijn: Uit Balans. Hij laat zien hoe door loonmatiging sinds de jaren ’80 de lonen nauwelijks zijn gegroeid. Niet alleen in Nederland, maar in de meeste OECD-landen. Dat is de diepere oorzaak van de problemen: de productiviteitsgroei blijft doorgaan, maar er is minder geld bij de consumenten om dat te kopen. Daarom is er deflatie, en daarom is er werkloosheid: er is overcapaciteit en ondernemers willen niet investeren. Waarom zouden ze immers? Er is overcapaciteit!
  Marcel Canoy en andere OBI-aanhangers maken het ‘rondpompen van uitkeringen en toeslagen’ belachelijk, maar ik ben ook voor afschaffing daarvan: iedereen moet voldoende verdienen om zijn huur, zorg, en andere premies zelf te kunnen betalen. Dat zal ook voor herstel van volledige werkgelegenheid zorgen waardoor de machtsbalans tussen werknemers en werkgevers weer wordt hersteld – precies dat wat men met het OBI ook probeert te bewerkstellingen.

  Is dat een dogmatisch partijstandpunt van mij of van Paul Ulenbelt? Nee, ik denk dat het de economische werkelijkheid is en dat we die onder ogen moeten zien. Voorstanders van het basisinkomen zijn niet op de hoogte van het belang van deze onevenwichtige ‘vergroeiing’ van de economie en de gevlogen die het heeft voor de verzorgingsstaat. Zij pleiten nu voor een rigoureuze verbouwing van de verzorgingsstaat, maar in hun enthousiasme laten zij de status quo bestaan die de oorzaak is van de problemen: de hoge werkloosheid en de steeds grotere ongelijkheid.

 10. Jeroen Mirck Says:

  Dank voor je uitgebreide toelichting, Michel. Voor de goede orde: ik zou mezelf niet in een kamp willen indelen, want ik ken de meeste voorstanders niet persoonlijk. Jij lijkt me ook iemand die deze materie vanaf de kantlijn beziet. Ik sta open voor je kanttekeningen, want als die waar zijn zullen ze negatief uitwerken op de experimenten en komt dat basisinkomen er simpelweg niet. Maar goed, laat ik even ingaan op jouw twee belangrijkste punten:

  1. Ik vraag mij af of het invoeren van een basisinkomen per definitie leidt tot een instabieler systeem dan we nu hebben. De huidige arbeidsmarkt is ook enorm instabiel, met steeds minder banen en ook steeds meer zelfstandigen. Nog los van de discussie over robotisering (die ik wat overdreven vind) geloof ik dat we vanzelf toegroeien naar een samenleving met meer parttime werk. Meer hálve banen, waardoor zorg, kinderen en werk beter gecombineerd kunnen worden. De invoering van een basisinkomen kan een dergelijk systeem alleen maar stabieler maken.

  2. Ik ga mee in je verhaal over de scheefgroei van productiviteit en salarissen, maar dat lijkt me lastig te herstellen met elk denkbaar systeem. Als een basisinkomen bijdraagt aan een systeem waarin iedereen in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien, is dat toch een goede zaak? Als de verzorgingsstaat onbetaalbaar wordt, is het zinvol om te kijken naar alternatieven. Daarmee zeg ik trouwens niet dat de complete verzorgingsstaat zou moeten worden afgebroken, in tegendeel.

 11. Christine Says:

  Manuel, ik ben ondernemer, ik creeer banen, en ik zie geen antwoord op mijn vraag “wie gaat dat betalen?”

  Ik betaal nu mee aan het inkomen van honderdduizenden mensen die niet werken. Een deel daarvan kan niet werken, een deel daarvan zou kunnen werken maar doet dat niet. Dat kost ons als samenleving veel geld. Het zorgt ervoor dat de belasting hoog is, het zorgt ervoor dat de belasting op arbeid extreem hoog is. Door dat laatste is het creëren van banen in ons land erg duur. En dus verdwijnen de banen naar elders. Totdat er geen banen meer zijn, en we allemaal een basisinkomen hebben.
  Ik vind het een utopisch idee. Heel mooi, als iedereen voldoende altruistisch was en bereid was hard te werken voor het inkomen van de buren. En de overburen. En de achterburen. Maar dat kun je niet van mensen verwachten. Waarom zou de één moeten werken als de ander dat niet hoeft? Bespottelijk idee.

 12. Manuel Says:

  @Christine. Ziet u geen antwoord of wilt u deze niet wilt zien? Uw laatste woorden ‘Bespottelijk idee’ komen namelijk op mij over dat u als ‘ondernemer’ helaas niet de moeite heeft >ondernomen< om de filmpjes in mijn links te bekijken. Daarom verzoek ik u nogmaals dit alsnog te doen.

  Het is inderdaad een utopisch idee, maar om het gelijk van de hand te wijzen als zijnde 'bespottelijk' vind ik persoonlijk erg kortzichtig en getuigen van vingertje wijzen. Bedenk namelijk dat de afschaffing van slavermij en vrouwenkiesrecht ooit ook werden afgedaan als 'bespottelijk' en 'utopisch'.

 13. Manuel Says:

  Ook het lezen waard:

  https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/512600-ba0daeb3

 14. Christine Says:

  Manuel, dat is geen discussieren. Ik heb met Sjir Hoeijmakers over het idee gesproken. Hij kon me niet overtuigen. Jij ook niet.

 15. Manuel Says:

  @Christine. U moet niet denken dat ik deze achtergrondinformatie enkel voor u zit te posten. Daarnaast was ik er mij niet van bewust dat u een discussie aan het voeren was. U stelde enkel een vraag waarna ik u doorverwees naar de antwoorden. Dat u hier geen gebruik van wilt maken is uw keuze.

  Ik plaats dit enkel zodat anderen die hier wel voor open staan zich kunnen verdiepen in de achterliggende gedachte van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen en met eigen ogen kunnen zien dat het werkt.

 16. Psul-Luuk Says:

  Beste Christine en Manuel,

  Helaas moet ik zeggen dat deze discussie tussen jullie niet erg getuigd van aandacht voor elkaar. Manuel wil graag dat we gewoon informatie opzoeken op websites die de tijd hebben genomen om deze goed en duidelijk te voorzien. Christine wil graag hier, met onze eigen argumenten, bespreken waarom het wel of niet een goed idee zou zijn.

  Christine, over je vraag wie dit zou moeten betalen: dat zijn uiteraard alle werkende Nederlanders, zoals je zelf al impliceerde met de vraagstelling. Of dit komt door een directe verhoging van loonbelasting, of een belasting op bedrijven of misschien zelfs een transactiebelasting van 1% (waar ik zelf voor ben), is onduidelijk, maar zoals altijd worden alle kosten uiteindelijk doorberekend naar de burger, die het begin en het einde is van elke serie transacties. Dus inderdaad, wij zullen (net als nu) moeten werken om het basisinkomen van onze vrienden, familie-leden en buren te betalen. Net als dat zij werken om die van u te betalen.

  U geeft aan het heel vervelend te vinden dat andere mensen geld krijgen omdat u hard werkt. Vele mensen zijn het daarin met u eens. Maar ik deel uw mening daarover niet. Zolang u een mooi salaris krijgt voor uw werk, maakt het toch niet uit hoeveel andere mensen baat hebben bij uw arbeid? Anders wordt het gewoon een kwestie van dat je het andere mensen niet gunt omdat ze niet werken, maar het idee dat iedereen zou moeten werken is nergens op gebaseerd. Sterker nog, er zijn meer gezonde mensen in Nederland dan banen, en ik weet uit eigen kringen dat er heel wat mensen zijn die heel graag een baan zouden willen. Zo was mijn vader bijvoorbeeld bijna 40 jaar lang technisch manager op hoog niveau, met een prachtig salaris. Maar sinds hij door corruptie binnen zijn bedrijf zijn baan kwijt raakte, kan hij nergens meer werken, niet eens met ongeschoold werk omdat hij te oud is en dus te duur.

  Ik denk dat de belangrijkste redenen om voor een basis inkomen de volgende zijn:
  – Bureaucratie is erg duur, en erg inefficient. Een basis inkomen is simpel (in theorie), en mits het geen “tussenvorm” wordt dan kan het bijna kostenloos worden geimplimenteerd.
  – Juist omdat mensen zoals u het verschrikkelijk vinden dat sommige mensen een uitkering krijgen terwijl u hard moet werken, is het beter om dan gewoon iedereen een uitkering te geven, zodat niemand meer of minder dan u krijgt.
  – Het huidige systeem zorgt ervoor dat mensen juist op de bank blijven hangen, want als ze gaan werken dan wordt al hun inkomen afgepakt. Waarom zou iemand dan in hemelsnaam gaan werken? Bij een basisinkomen kunnen deze mensen weer gewoon aan de slag en hoeven ze zich niet te schamen dat ze een inkomen hebben naast hun uitkering.

  En natuurlijk de belangrijkste tegenargumenten:
  – Afhankelijk van de manier waarop het basis inkomen wordt gefinancierd, zullen er mensen zijn die alleen maar minder gaan verdienen. Dit zijn waarschijnlijk de rijksten onder ons. Het is dus in feite een versie van de “robin hood” tax, geld funnelen van de rijken naar de armen.
  – Het is, zoals Michel Verbeek hierboven ook al zei, alleen maar een manier om de symptomen van ons verkeerde systeem op te lossen, niet de oorzaak. Dat neemt niet weg dat een ziekte als kanker alsnog beter is zonder de symptomen, maar eigenlijk wil je gewoon de oorzaak aanpakken als dat zou kunnen.

  Ik hoop dat u aan deze reactie wat meer heeft!
  Ik ben overigens helemaal geen expert op dit gebied, maar ik heb al wel vrij veel literatuur over het idee doorgelezen en ben een groot voorstander. Ook ben ik zelf werkzaam op het gebied van robotica, en ik ben één van die mensen die denken dat alle banen over 50 jaar zijn geautomatiseerd, in welk geval een basis inkomen gefinancierd door de industrie naar mijn idee een soort utopia zou zijn waarin iedereen meer dan genoeg geld heeft en alleen de industriën onderling concurreren om dat geld van ons te mogen afnemen in ruil voor producten.

Leave a Reply