Politieke column: Burgerdemocratie

VoorzittershamerAfgelopen week beleefde Nieuw-West de Week van het Gebied. Geen idee wie deze naam heeft bedacht, maar inspireren doet hij niet. ‘Gebied’ is namelijk een holle term, die net zo weinig zegt als ‘stadsdeel’ of ‘buurtcombinatie’. Als bewoner heb je een band met je wijk, met je buurt. De zogenaamde ‘gebieden’ zijn veel groter en abstracter dan je eigen leefwereld. Toch is de Week van het Gebied van groot belang voor jou en mij.

Waarom gebruiken we die term ‘gebied’ eigenlijk? Nieuw-West is bestuurlijk gezien opgedeeld in vier gebieden: Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en Nieuw Sloten/De Aker. Een andere indeling dus dan de drie oude stadsdelen. Dat is verwarrend, maar de huidige indeling is geografisch en organisatorisch logischer. Vandaar dat we praten over gebieden.

Bestuurlijk geneuzel, hoor ik je zeggen? Nee, absoluut niet. Het stadsdeel stelt elk jaar gebiedsplannen op, die de basis zijn van al onze budgetten. En het mooie is: in de Weken van het Gebied gaan ambtenaren en de bestuurscommissie de wijk in om jouw mening te horen over wat er in jouw wijk, eh, gebied moet gebeuren. Het beleid is er voor jou, dus is jouw inbreng heel belangrijk. Sommigen noemen dat participatieve democratie, of gewoonweg burgerdemocratie. Als D66’er geloof ik dat we daar meer en meer naartoe groeien.

Ik was afgelopen week elke avond van huis om te horen welke wensen er leven. Zo hoorde ik tijdens een bewonersavond in de Molen van Sloten klachten over jeugdoverlast, leegstand op winkelpleinen en de Calandlaan die als racebaan wordt gebruikt. Tegelijk hoorde ik ook eigen oplossingen, zoals bewoners die zelf een oogje in het zeil houden tegen overlast of samen een zorgcoöperatie oprichten.

Ook werd ik geïnspireerd door mooie optredens. Young Nieuw-West bouwde een geweldig feestje in de Meervaart, waar ook ruimte was voor maatschappelijke thema’s en prijzen werden uitgereikt aan talentvolle jongeren. De toekomst van Nieuw-West is in goede handen!

Politiek beleid wordt niet alleen gemaakt in het stads(deel)kantoor, in tegendeel. Als bestuurscommissie zijn we de ‘ogen en rol van de buurt’ en horen we dus ook voortdurend die buurt in te gaan. Dat doe ik graag. De Week van het Gebied is een goede basis, al ligt de organisatie natuurlijk nog wel bij het stadsdeel, niet bij de bewoners. Dat kan dus nóg interactiever.

Dat bewoners ook zelf het initiatief kunnen nemen, vond ik mooi aan de bijeenkomst ‘De kracht van kogels’: opgezet vanuit bewoners, die eens op een andere manier over de onveiligheid in hun buurt wilden praten. In een theater, met ruimte voor bezinning en soms een relativerende grap. Dat is de participatieve democratie ten voeten uit. De burger aan zet.

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Deze columns verschijnen ook in Westerpost, bij Dichtbij.nl en op Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , ,

3 Responses to “Politieke column: Burgerdemocratie”

 1. Arnoud Says:

  Het woord burgerdemocratie is natuurlijk dubbelop. Democratie betekent uit zichzelf al volks/burgerheerschappij. ;-)

 2. Jeroen Mirck Says:

  Daar heb je principieel natuurlijk helemaal gelijk in, Arnoud. De term ‘burgerdemocratie’ gaat echter een stap verder. Ik haalde hem uit een opiniestuk dat vorige maand in Het Parool verscheen. Een citaat uit dat artikel:

  “De feller wordende publieke opinie is juist een geschenk en staat voor zorg en betrokkenheid bij het openbaar bestuur. Het is aan bestuurders dit te kanaliseren door burgers onderdeel te maken van de besluitvorming. Daarbij tekent zich een nieuw democratisch stelsel aan de horizon af. Dit wordt wel ‘deliberatieve’ of ‘participatieve’ democratie genoemd, kortweg de ‘wij- of burgerdemocratie’; de laatste fase in een lange politieke evolutie.
  In de wij-democratie gaat het niet om één politieke opiniepeiling in de vier jaar, maar om structurele interactie tussen burgers en politici. Dit gaat niet om eenmalig de burger horen, maar burgers integraal onderdeel maken van de besluitvorming.”
  http://www.good.nl/blog/parool-democratie-is-hard-toe-aan-volgende-stap/

 3. Stop met burgerparticipatie! Says:

  […] “Stop met burgerparticipatie!” Dat hoorde ik trendwatcher Martijn Aslander zeggen in een video-presentatie die ik vond via Twitter, zoekend op de term #burgerparticipatie. Niet dat Aslander tegen participatie is, in tegendeel: hij pleit voor overheidsparticipatie. Oftewel, een overheid die bewoners de vrijheid gunt om te experimenteren en alleen bijspringt als dat nodig is. Dus eigenlijk toch een beetje hetzelfde als ik bepleit in mijn nieuwste politieke column, die deze week in iets ingekorte vorm verscheen in weekblad Westerpost. Daarin suggereer ik om bijeenkomsten zoals de huidige gebiedsavonden ook eens vanuit bewoners te organiseren. Kortom: niet de overheid, maar de burger is aan zet. […]

Leave a Reply