Posts Tagged ‘belangenverstrengeling’

Het belang van een Groene Marathon

Monday, November 4th, 2013

VoorzittershamerIk zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Wie kent hem niet, deze beroemde uitspraak van wijlen Pim Fortuyn. Veel politici zeiden het hem na, maar kun je in de politiek wel altijd zeggen wat je denkt? Nee, niet altijd.

Als politicus, dus ook als (deel)raadslid, ben je gekozen zonder last of ruggespraak, al staat die ruggespraak tegenwoordig niet meer in het wetboek. ‘Zonder last’ wil zeggen dat je onafhankelijk bent, maar dat betekent niet dat je zomaar alles kunt roepen. Je hebt je te houden aan de wet, aan geheimhouding bij vertrouwelijke stukken en… je moet rekening houden met belangenverstrengeling.

(more…)