Intellectueel met poten in de klei

Jaccuse

Wederom zegt een opiniemaker te gaan stoppen met opiniemaken. Ditmaal gaat het om politiek historicus Ewout Klei, op Twitter beter bekend als @VriendKlei. Hij stopt niet vanwege bedreigingen, om meer tijd te besteden aan zijn gezin of gedwongen door hoge copyright-claims, maar omdat hij ‘opiniemoe’ is. Klei kleedt zijn ongetwijfeld tijdelijke afscheid in met een fraai opiniestuk (ja, toch nog eentje) over het bekende pamflet ‘J’accuse!’ van Emile Zola. Daarin verrast hij door deze polemiek uit 1898 over de Dreyfus-affaire te koppelen aan de hedendaagse opiniemakers op internet. Een citaat:

“In deze digitale tijden kennen we de opkomst van de ‘internetintellectuelen’, stukjesschrijvers die zich via opiniewebsites, blogs, twitter en andere sociale media laten gelden als slijpstenen voor de geest. Hierbij moeten we onder andere denken aan de Joop-goden Francisco van Jole, Han van der Horst en Bart Schut, het koningskoppel Peter Breedveld en Hassnae Bouazza van Frontaal Naakt, de GeenStijl-brothers Bert Brussen en Bas Paternotte, de liefdevolle linkslieden Marcel Duyvestijn en Miko Flohr, de wijze heren Willem Minderhout en Jan Dirk Snel en last but not least Jeroen Mirck.”

Hoezeer vereerd ik ook ben te worden genoemd in een overzicht van digitale polemisten, vraag ik me wel af of ik in dit rijtje thuis hoor. Als definitie van ‘intellectueel’ citeert Klei namelijk Zola’s tegenstrever Maurice Barrès, die in 1902 betoogde dat een intellectueel iemand is die “ervan overtuigd is dat de maatschappij op logica berust en er onkundig van is dat deze berust op noodzakelijkheden die ouder zijn en misschien vreemd zijn aan het menselijk verstand”.

Tegen die definitie verzet ik mij stellig, want hij suggereert dat een intellectueel niet met zijn poten in de klei zou staan. Dan vergist Klei zich: ik ben (en dat moet hij weten) al ruim drie jaar politiek actief voor D66 in Amsterdam. In het (arm)lastige stadsdeel Nieuw-West houd ik mij bezig met uitermate praktische zaken als veiligheid, economie, werkgelegenheid en jongerenbeleid. Dat is geen kwestie van polemiek, maar van aanpakken. Met je poten in de klei. Al wil ik er ook best eens een opiniestuk over schrijven. Het een sluit het ander niet uit.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply