Belastingdienst: Kafka achter de komma

Belastingdienst-logo

Leuker kan de Belastingdienst het niet maken, wel makkelijker. Die klassieke reclameslogan kennen we allemaal. Helaas is de realiteit anders. Het lukt de blauwe brigade maar niet om hun werk makkelijker te maken, laat staan leuker. Het meest tragische voorbeeld is de toeslagenaffaire, een schandvlek waarvan het al jaren niet lukt om hem weg te poetsen.

Onderbezetting en complexe systemen spelen een grote rol bij het afhandelen van dit politieke trauma, maar de basis van alle inefficiëntie schuilt in het aftandse ICT-systeem waarmee onze nationale boekhouder werkt. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat deze technologie stokoud, kwetsbaar en inefficiënt is, zo meldt NRC.

Neem alleen al dit voorbeeld over de verwerking van BTW-aangiften. Ondernemers dienen ze massaal digitaal in, maar door het haperende systeem zijn 250 ambtenaren fulltime bezig om ze handmatig opnieuw in te voeren. De oplossing lijkt simpel: pas de techniek aan. Maar dat is blijkbaar zo omvangrijk dat de staat er liever 250 bullshitbanen voor creëert.

Het beeld van die honderden BTW-verwerkers heeft iets kafkaesks. Ik zie ze al zitten in een donkere kelder, met stapels uitgeprinte BTW-aangiften op hun bureau. Terwijl je belasting regelen steeds simpeler wordt (formulieren zijn vooraf al deels ingevuld), is dit Kafka achter de komma.

Tags: , , ,

Leave a Reply