ZZP’ers gruwen van Wet DBA

Eerste-Kamer

Geachte Eerste Kamer,

Deze dinsdag bespreekt u de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidscontracten (DBA). Dit wetsvoorstel is terecht al meermalen uitgesteld en aangepast, want het rammelt aan alle kanten. Ook de Eerste Kamer heeft zich er kritisch over uitgelaten. Nu is het moment aangebroken om een besluit te nemen: willen we deze wet wel?

Staatssecretaris Eric Wiebes suggereert in zijn Transitieplan dat hij de steun heeft van diverse belangenorganisaties van zzp’ers, maar de realiteit is anders: veel zelfstandigen zonder personeel gruwen van het voorgestelde systeem met modelovereenkomsten, dat veel te complex en omslachtig is voor zowel henzelf als hun opdrachtgevers. Zij voelen zich niet gehoord in dit debat. Organisaties als ZZP Nederland en PZO-ZZP, die het plan lijken te steunen, vertegenwoordigen amper 10% van de inmiddels bijna één miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland.

Naast deze organisaties zijn er diverse specialistische belangenbehartigers van zzp’ers, zoals onze organisatie: de FreeLancers Associatie (FLA). De FLA is onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en vertegenwoordigt een specifieke groep, namelijk de freelance journalisten. In onze achterban klinkt geen enthousiasme voor de Wet DBA en wij horen dit negatieve sentiment ook terug bij andere vakverenigingen voor zelfstandigen. Onze steun heeft het plan zeker niet, en net als wij heeft ook onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zich er tegen uitgesproken.

Volkomen terecht stuurde de Eerste Kamer eerder al twee kritische verzoeken aan Wiebes: kom met een plan voor de invoering van deze complexe wet en formuleer bovendien een samenhangende visie op zzp’ers. De vraag is namelijk: welk probleem wil de staatssecretaris nu eigenlijk oplossen met zijn Wet DBA?

Met het deze maand opgestelde Transitieplan heeft Wiebes ons niet kunnen overtuigen, en u vermoedelijk ook niet. Het geschetste tijdpad biedt namelijk geen oplossingen voor de vele problemen die de Wet DBA nu al over zichzelf afroept. Sterker nog: er doemt een totale chaos op, want de reeds opgestelde voorbeeldovereenkomsten blijken arbeidsrechtelijk niet werkbaar. Tal van volstrekt aanvaardbare zzp-constructies dreigen straks genadeloos door de Belastingdienst te worden aangemerkt als verkapt dienstverband.

Ook een visie op zzp’ers ontbreekt nog altijd. Wiebes (Financiën) en collega-bewindsman Asscher (Sociale Zaken) willen schijnzelfstandigheid aanpakken, maar dit relatief kleine probleem kan ook prima zonder deze ontwerpwet worden bestreden. De Wet DBA schiet met hagel op een mug, want hij maakt elke vorm van zelfstandigheid verdacht en onwerkbaar.

Als u daadwerkelijk iets wilt betekenen voor de honderdduizenden zelfstandigen zonder personeel in Nederland, stem dan tegen de Wet DBA. De staatssecretaris van Financiën moet zijn huiswerk overdoen en met een echt werkbaar plan komen. De huidige voorstellen tot VAR-vervangers maken het werken onmogelijk voor zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers. Dat is een onwenselijke situatie in deze tijd waarin de arbeidsmarkt onomkeerbaar flexibeler wordt. Onze economie is gebaat bij uw tegenstem.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Mirck, bestuurslid
FreeLancers Associatie (FLA)
www.fla.nl 

Tags: , , , ,

Leave a Reply