Sunday View: 9/11

De wereld herdenkt vandaag de aanslagen op New York, nu precies tien jaar geleden. Het afgelopen decennium waren er al vele eerbetonen. Zo maakte Art Spiegelman een bij vlagen indringende autobiografische strip over 9/11. En wat te denken van zanger Ryan Adams, wiens ‘New York, New York’ (2001) na de Twin Tower Attacks ineens een compleet andere lading kreeg. 

“Hell, I still love you, New York.” Alt-countryzanger Ryan Adams zong deze zin op 7 september 2001 met de Twin Towers op de achtergrond. Die dag nam hij de videoclip op van zijn single ‘New York, New York’. Vier dagen later veranderde de wereld en kreeg zijn lied over New York een volstrekt andere context. Op radiostation WNYC vertelt Adams dat hij het mooi vindt dat mensen moed hebben geput uit zijn muziek, maar dat hij het nummer niet wilde vrijgeven voor documentaires over 9/11.

“It is a very fine line between giving somebody something that helps them heal and turning it into a Kleenex commercial.”

Valse of goedkope sentimenten liggen op de loer als je terugblikt op die 11e september. Artiesten die ermee aan de slag gingen, worstelden nogal eens met de vorm. Neem nou Art Spiegelman, de maker van de indrukwekkende graphic novel Maus over de Tweede Wereldoorlog. Als Newyorker die de aanslagen van dichtbij meemaakte, moest en zou hij er een strip over maken. Met ‘In The Shadow Of No Towers’ (2004) is hem dat deels knap gelukt, maar deels slaat hij er ook in door. Lees mijn recensie, die ik vorig jaar op 11 september op mijn blog publiceerde.

Terugblikken op 9/11, de afgelopen week gebeurde het voortdurend. De overdaad schuilt vooral in het feit dat de media continu overal op terugblikken. Het is typische agenda-journalistiek om elke vijf jaar diverse historische feiten te memoreren. Sterker nog: steeds vaker wordt er jaarlijks teruggeblikt op markante gebeurtenissen. Laat er overigens geen misverstand over bestaan: 9/11 is een dusdanig keerpunt in onze geschiedenis dat de aandacht daarvoor volkomen terecht is. Om met D66-parlementariër Boris van der Ham te spreken, die Fukuyama aanhaalt: “This is no end of history, but a great future for freedom.”

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply