The medium is the message

Vandaag is de honderdste geboortedag van Marshall McLuhan (1911-1980). Deze Canadese mediawetenschapper muntte al in 1959 het concept van de ‘global village’, ver voordat het internet die uitdrukking tot werkelijkheid maakte. Misschien nog wel bekender is hij van de oneliner ‘The medium is the message.’ Daarmee kaartte hij aan dat het medium belangrijker is dan de eigenlijke boodschap die het brengt. Ook deze gedachte is nog steeds actueel, getuige de vele discussies over een medium als Twitter, die vooral over Twitter zelf gaan.

Wired-redacteur Kevin Kelly eert McLuhan op Google+ door een PDF vrij te geven van een lang interview van McLuhan uit 1979 met Playboy (het blad dat u en ik lezen vanwege de interviews). Een passage:

“In our software world of instant electric communications movement, politics is shifting from the old patterns of political representation by electoral delegation to a new form of spontaneous and instantaneous communal involvement in all areas of decision making…personal diversity is encouraged while at the same time everybody reacts and interacts simultaneously to every stimulus… Today the computer could program the media to determine the given messages a people should hear in terms of their over-all needs, creating a total media experience absorbed and patterned by all the senses… I see no possibility of a worldwide Luddite rebellion that will smash all machinery to bits, so we might as well sit back and see what is happening and what will happen to us in a cybernetic world. Resenting a new technology will not halt its progress… Man’s relationship with his machinery is thus inherently symbiotic. This has always been the case; it’s only in the electric age that man has an opportunity to recognize this marriage to his own technology… I’m “predicting” what has already happened and merely extrapolating a current process to its logical conclusion… The extensions of man’s consciousness induced by the electric media could conceivably usher in the millennium, but it also holds the potential for realizing the Anti-Christ.”

McLuhan haalde zijn honderdste verjaardag bij lange na niet. Hij overleed op oudjaarsdag 1980 aan een hersenbloeding. Reden te meer om ook ruim twintig jaar na zijn dood stil te staan bij de man die zonder het internet te kennen precies wist wat internet voor ons zou gaan betekenen.

Tags: , , , ,

2 Responses to “The medium is the message”

  1. Marco Raaphorst Says:

    goeie tip. ga de PDF lezen!

  2. Jeroen Mirck Says:

    Interessante vraag van Frank Meeuwsen: wie is de hedendaagse McLuhan?
    http://incredibleadventure.nl/2011/07/wie-is-de-nieuwe-marshall-mcluhan/

Leave a Reply