Freelancers Associatie (FLA) heeft nieuw bestuur

FLA-bestuur 2016

Dit weekend is het bestuur van de Freelancers Associatie (FLA) vernieuwd. Petra Wolthuis (rechts op foto) is de nieuwe voorzitter, ik ben vanaf heden de penningmeester en Muriel Van Peteghem (links) is de nieuwe secretaris. Behalve Muriel treden ook Roos Wouters (foto, midden) en Katja Keuchenius toe tot het bestuur. Petra en ik deden dat al vorig jaar, samen met Janneke Juffermans.

Zaterdag 18 juni 2016 namen we op de jaarlijkse ALV in De Balie afscheid van twee zeer ervaren collega’s: voorzitter Christel Jansen en penningmeester Tanja Lemmens. Het nieuwe bestuur is hen zeer erkentelijk voor de plezierige samenwerking en de zorgvuldige overdracht van kennis en ervaring. De verversing van het FLA-bestuur valt samen met de bestuurlijke vernieuwing van onze koepelorganisatie VSenV (Vereniging van Schrijvers en Vertalers), die bovendien op deze zaterdag een andere eigen naam koos: de Auteursbond. Onder deze nieuwe koepelnaam gaat de FLA opereren als de sectie Freelance Journalisten.

De FLA blijft zich inzetten voor juridische ondersteuning, kennisontwikkeling en het auteursrecht van freelance journalisten. Volgend voorjaar organiseren we een grote conferentie over de waarde van journalistiek, juist in deze tijden van economische en ideologische tegenwind.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply