De Ochtend: #Quakebook steunt Japan

Na ruim drie weken is Japan nog steeds zwaar ontregeld door de aardbeving die duizenden mensen deed verdrinken, hele dorpen wegvaagde en ook de kerncentrales van Fukushima trof. Over de hele wereld leven mensen mee, gevoed door een oneindige stroom informatie via internet. Tegelijk vragen velen zich af hoe ze zelf kunnen helpen. Zo ontstond een bijzonder initiatief op Twitter: het “2:46 Quakebook”, genoemd naar het tijdstip dat de aardbeving op 11 maart 2011 plaatsvond. Het boek werd in pakweg anderhalve week samengesteld uit ingestuurde ervaringen van honderden mensen die de ramp zelf meemaakten. De samenstellers worstelen nog met de wijze waarop het boek verspreid gaat worden, want ze willen er zo veel mogelijk verkopen voor een optimale opbrengst – bestemd voor het Japanse Rode Kruis.

Initiatiefnemer van de actie is OurManInAbiko, een Britse blogger die woonachtig is in Japan. Zijn idee was om geld in te zamelen door het bundelen van ooggetuigenverslagen. De inderhaast opgestarte Quakebook Blog meldt over het project:

“Hundreds of thousands of people have been affected by this event; from those directly in the earthquake zone, the path of the tsunami, in the evacuation area around the nuclear power plant in Fukushima, to those in many other areas of Japan, whose lives have been disrupted by rolling power blackouts, poor road conditions, food and water supply difficulties, and more. The contributions in 2:46 Quakebook have come from a wide variety of sources, and include photographs, personal accounts, drawings; each telling their own tale.”

Op Twitter verspreidde het project zich als een lopend vuurtje, met dank aan onder meer Twitter zelf (4,7 miljoen followers) en Yoko Ono, wier tweets door 1,3 miljoen mensen worden gevolgd. Dankzij de hashtag #Quakebook werd het initiatief een trending topic. Vervolgens pikten ook de media het initiatief op, van CNN tot The Japan Times, van de Wall Street Journal tot de NOS.

Waar het project nu tegenaan loopt, zijn de wetten van de ‘oude’ media: hoe verkoop je een boek wereldwijd zo efficiënt mogelijk? Veel sympathisanten hebben aangegeven de bundel te willen kopen, maar door een nog ontbrekende betaalconstuctie is er nog geen cent voor Japan verdiend. ‘Onze man’ in Abiko is nu in gesprek met de Japanse divisie van Amazon om dit te regelen.

Hoe dan ook: wil je Japan steunen, geef dan op de actiesite aan dat je Quakebook wil kopen. Voor verdere ontwikkelingen kun je ‘Ourmani Nabiko’ (schuilnaam van de initiatiefnemer) blijven volgen, of natuurlijk Twitter en Facebook. Het project op zichzelf mag dan al hartverwarmend zijn, het is natuurlijk pas echt een succes als de donaties voor Japan binnenstromen. En zo ver is het nog niet.

Het #Quakebook staat maandag centraal in mijn internetrubriek op Radio Noord-Holland, vanaf 10:10 uur in het programma De Ochtend. Later op de dag terug te luisteren via het radio-archief.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply