Intendant voor de stripwereld, wa’s dat?

Ruim een half jaar na de noodkreet ‘Red de Nederlandse strip!’ in NRC Handelsblad, lijkt het beeldverhaal in ons land zowaar een artistieke injectie te krijgen. Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst heeft deze week meegedeeld dat Gert Jan Pos met ingang van 1 mei wordt aangesteld als intendant voor de strips. Het wordt zijn taak om de Nederlandse stripcultuur in de komende jaren een extra impuls te geven. Of zoals dat in bestuurlijk jargon heet: Pos gaat ‘knelpunten in kaart brengen’.

Toevallig sprak ik Pos daags voor de bekendmaking van dit nieuws op een officieuze VrijMiBo bij stripwinkel Lambiek in Amsterdam. Daar was zijn aanstaande benoeming al het gesprek van de dag. Pos is dan ook geen onbekende in het wereldje: stripjournalist voor AD en voorheen ook Myx (daar ken ik hem van) en daarnaast ook vertaler van strips. Hij was conservator van de tentoonstelling Strip en Kunst (Singer Laren, 2008) en houdt zich momenteel bezig met de Nederlandse aanwezigheid op het stripfestival FICOMIC (Barcelona, 2010).

Het woord ‘knelpunten’ was die bewuste vrijdag de running joke in Lambiek. Voor het Fonds BKVB gaat Pos namelijk “een inventarisatie maken van de ‘knelpunten’ die de ontwikkeling van Nederlandse strips in de weg staan”. Over zijn bevindingen schrijft hij een concept-programma dat wordt voorgelegd aan de vakwereld en vervolgens zal dienen als uitgangspunt voor de werkzaamheden van de intendant. Pos wordt daarbij ondersteund door een stuurgroep waarin Jean-Marc van Tol, Joost Swarte, Elsbeth Louis en Ann Jossart zitting hebben. Van Tol is niet toevallig de mede-opsteller van het alarmerende opiniestuk van een half jaar geleden in NRC.

Gedurende twee jaar zal Pos de rol van intendant vervullen. Deze tweejarige stimulering is een aanvulling op de reguliere mogelijkheden voor striptekenaars en illustratoren om subsidie voor bijzondere zelfstandige projecten aan te vragen bij het Fonds BKVB. “De extra aandacht komt voort uit vragen van betrokkenen uit de Nederlandse stripwereld die vaststellen dat de mogelijkheden voor striptekenaars te onbekend en te beperkt zijn”, aldus het fonds in een persbericht.

Pos lijkt me de uitgelezen kandidaat om de stripwereld een artistieke impuls te geven. Hij is insider, maar geen incrowd. Zijn interesse en contacten reiken verder dan alleen het beeldverhaal. Met deze wijde blik kan hij de Nederlandse strip ongetwijfeld verder helpen, mits de discussie niet verzandt in eindeloze ambtelijke discussies over knelpunten. Want daarmee is het beeldverhaal niet te redden.

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Intendant voor de stripwereld, wa’s dat?”

  1. René v D. Says:

    Ach kijk, de stripwereld krijgt een kunstmakelaar. Zal net zo nuttig zijn als de ‘echte’ kunstmakelaars, zegt de cynicus in mij dan. Maar die cynicus moet verdomme zijn bek houden en ook gewoon maar toekijken (en dan zelf zién dat er niks van komt en stilletjes mompelen ‘zie je wel’)

  2. Jeroen Mirck Says:

    Over Gert Jan Pos lees ik op weblog Woest & Ledig het volgende:

    “Hoe serieus we Zone 5300 mogen nemen, mag blijken uit een stuk dat Gert Jan Pos leverde, de onlangs aangestelde stripintendant van het fonds BKVB. Pos, die een baan heeft voor 24 maanden, vertelt onder meer over een project waarin vijftig hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in stripvorm worden gepresenteerd en stelt tevens dat de Nederlandse strip een plek verdient in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren. In hetzelfde artikel merkt Pos op dat ‘strips niet zichtbaar genoeg zijn’ en dat ‘stripmakers te weinig inspelen op de veranderende omstandigheden’. Hoezo, denk je dan, er is toch al 15 jaar zoiets als Zone 5300?”

Leave a Reply