Posts Tagged ‘nut’

Het nut van Twitter

Sunday, July 20th, 2008

Twitter is een fanatieke hobby van een kleine groep diehards, die er toevallig ook veel over bloggen. Ergo: zo wordt een hype geboren. De ene hype is echter de andere niet. Toen bekend werd dat Second Life slechts 17.130 actieve Nederlandse gebruikers telde, was die door marketeers veelvuldig ingezette virtuele wereld prompt dead meat. Over microblogsysteem Twitter schrijven de media nog steeds alleraardigst. Terwijl het aantal Nederlandse gebruikers daar natuurlijk minimaal is: in april repte Twitter Facts (geen parodie!) over 541 twitteraars uit ons kikkerlandje, inmiddels schommelen de schattingen tussen duizend en tweeduizend tweetposters. De hobby van de happy techy few dus. Vooral IT’ers, marketeers en (nieuwe-) mediamensen lijken zich aan het twitteren te wijden. Wat doen zij eigenlijk op Twitter, en wat hebben ze eraan? Voor Adfoblog voerde ik een debat met enkele hoofdrolspelers, uiteraard op Twitter zelf.

(more…)