Posts Tagged ‘gedragscode’

Social media en onderwijs

Sunday, October 9th, 2011

Sociale media spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Mobieltjes in de klas, docenten op Hyves, scholen die zichzelf via sociale netwerken profileren. Met dit toenemende gebruik neemt ook de roep om gedragcodes toe. Zijn Social Media Codes nodig in het onderwijs, en zo ja: hoe streng moeten zulke richtlijnen zijn?

Deze presentatie gaf ik vrijdag voor een groep docenten en managers van Amarantis Groep, op een onderwijsmiddag georganiseerd door Van Mechelen Communicatie. De andere workshops waren van Mischa Coster, Willem Karssenberg (beter bekend als Trendmatcher), Kees Romkes en Corné van Mechelen. Het middagprogramma hebben we samen ontwikkeld.

Handig: een uitgebreid overzicht van video’s, artikelen en presentaties over social media in het onderwijs.