Posts Tagged ‘creative capital’

Creatieve economie in Nieuw-West

Friday, February 12th, 2010

In ‘creative capital’ Amsterdam liggen ook voor het stadsdeel Nieuw-West volop kansen om de creatieve industrie aan te trekken, zo meldt D66 deze week in de lokale krant Westerpost. Nieuwe ondernemers zijn een stimulans voor de werkgelegenheid. De economische crisis heeft het afgelopen jaar veel mensen geraakt en is ook nu nog niet voorbij, maar we moeten niet gaan somberen. Een crisis biedt juist kansen om nieuwe dingen op te starten en de basis te leggen voor de betere tijden die gaan komen.

(more…)