Posts Tagged ‘Anna-Maria Mantel-Giannattasio’

Drie jaar op Twitter

Tuesday, April 27th, 2010

Vandaag zit ik precies drie jaar op Twitter. Een jaar geleden stond ik ook stil bij die 27e april, toen door terug te blikken op een artikel dat ik anderhalf jaar eerder in Adformatie publiceerde over ‘de hype Twitter’. Ditmaal blik ik liever vooruit. Twitter is een bestendige hype gebleken, die nog altijd aan invloed wint. Nog altijd groeit het aantal gebruikers gestaag, zowel zakelijk als privé. Twitter is al lang geen speeltje meer van nerds, het is een heel aardige dwarsdoorsnede van de samenleving aan het worden. Massaler, politieker, commerciëler, soms grimmiger maar toch vooral gezelliger. Omdat steeds meer mensen meedoen.

(more…)