Posts Tagged ‘Achmed Baadoud’

Politieke column: Huis vóór de Wijk

Wednesday, February 4th, 2015

VoorzittershamerIn Nieuw-West staat een huis. Nee, er staan er zeven. Zeven Huizen van de Wijk. Zeven heel verschillende huizen, maar met allemaal hetzelfde doel: welzijn en participatie van bewoners ondersteunen. Hun rol wordt steeds belangrijker nu de regering deze taken heeft overgeheveld naar de gemeenten. Alle reden dus voor een verhit debat in de bestuurscommissie van Nieuw-West.

(more…)

Politieke column: Kerstrapport Nieuw-West

Wednesday, December 24th, 2014

BC-NieuwWest-2014

Het eerste kalenderjaar van de bestuurscommissies in Amsterdam zit erop, ook in Nieuw-West. Met twee keer zo weinig gekozen volksvertegenwoordigers als in de afgeschafte deelraad, maar ook met minder bevoegdheden. We moesten even zoeken naar onze nieuwe rol, als ‘ogen en oren’ tussen Stopera en bewoners. Hoe presteerden de vijftien ‘BC-leden’ van Nieuw-West het afgelopen jaar?

Ik schrijf deze maandelijkse politieke column inmiddels sinds begin 2013. Daarbij probeer ik het altijd over de inhoud te hebben, niet over de poppetjes. Aangezien het in de landelijke politiek juist vooral over de poppetjes lijkt te gaan, doe ik dat voor de afwisseling ook eens in deze laatste column van 2014. Mocht u denken: op die Mirck heb ik ook nog wel wat aan te merken, schroom dan vooral niet om te reageren. Vind ik prima, hoort bij het vak.

(more…)

Politieke column: Feestje afgelast

Wednesday, December 3rd, 2014

VoorzittershamerLaatst was de D66-fractie op werkbezoek in het ACTA-gebouw. Lange tijd de leegstaande tandartsenopleiding van de Vrije Universiteit, maar tegenwoordig als creatieve broedplaats en studentencomplex is het een mooie aanwinst voor Nieuw-West. We kregen een rondleiding en zagen dat de mensen van Radion er bouwen aan een bar en een paar clubzalen. Maar wanneer kregen ze nou eindelijk die exploitatievergunning van het stadsdeel?

Vorig weekend las ik ineens op Facebook: ‘Radion genoodzaakt alle evenementen van deze week af te lasten.’ Al snel was ik erachter wat het probleem is. Vanwege de vertraagde aanvraag van de algemene exploitatievergunning heeft het evenementenbedrijf afgesproken met het stadsdeel om voorlopig voor ieder event apart een evenementenvergunning aan te vragen. Helaas gebeurde dat vaak pas op het allerlaatste moment.

(more…)

Campagne zit erop, D66 wint!

Thursday, March 20th, 2014

D66NW-flyerselfie

Het was een historische dag: op 19 maart 2014 veroverde D66 heel Nederland. De grootste in Groningen, in Utrecht, in Den Haag… maar vooral ook in het ultieme PvdA-bolwerk Amsterdam. Vooraf waren de peilingen al goed, maar de uiteindelijke uitslag overtrof alle verwachtingen: 14 zetels voor D66 (een verdubbeling) en 10 zetels voor de Partij van de Arbeid (een verlies van 50%). Ook op stadsdeelniveau boekte D66 forse winst: in de vier stadsdelen ‘binnen de ring’ werden we de grootste partij, in Noord en Nieuw-West eindigden we met evenveel zetels als de daar nog altijd grotere PvdA: 3-3.

(more…)

Raadscolumn: Alles is politiek

Wednesday, February 5th, 2014

VoorzittershamerMet de verkiezingen in aantocht verandert het politieke debat. Aan het Binnenhof, in de Stopera, maar ook op het stadsdeelkantoor Nieuw-West. Gaat een discussie over stoeptegels normaal alleen over stoeptegels, nu zijn stoeptegels ineens een symbool van onze participatiemaatschappij geworden. Volgens de PvdA zijn stoeptegels links, volgens de VVD zijn stoeptegels rechts. Dat niveau.

Die stoeptegels zijn natuurlijk een dichterlijke overdrijving, maar in essentie is dat wel wat er nu in elk politiek debat gebeurt. Werkelijk álles is politiek geworden. Dat werd goed duidelijk in de raadsvergadering van 29 januari, waar de deelraad van Nieuw-West steggelde over startnotities, participatie en de Nota Evenementenbeleid. Aangezien de verkiezingen voor de deur staan had bijna iedere fractie daarnaast ook nog mondelinge vragen ingediend en was er een record aantal insprekers. Zo vlak voor de stembusgang moet er immers nog even ‘gescoord’ worden.

(more…)

In de raad: Aftellen tot… Westpoort

Monday, December 23rd, 2013

VoorzittershamerHet aftellen is begonnen. Richting het einde van het jaar natuurlijk, maar voor de lokale politiek ook richting het einde van het Amsterdamse bestuurlijk stelsel. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 worden de zeven deelraden van de hoofdstad ingekrompen tot bestuurscommissies met minder leden en bevoegdheden. Het huidige stelsel kan zich nog een paar raadsvergaderingen laten gelden. Vorige week kwam de deelraad van Nieuw-West voor de op twee na laatste keer bijeen. Heel toepasselijk: het ging onder meer over waar we straks nog wél en niet over gaan.

(more…)

Overlast in Osdorp

Wednesday, July 3rd, 2013

Logo-NieuwWestVanavond houdt de deelraad van Nieuw-West zijn laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Waar het vorige week nog ging over afgebakende dossiers als de Toekomstvisie Nieuw-West en de Nota Cultuurhistorie (die leidde tot een motie om Dorp Sloten te beschermen), gaat de raad het vanavond hebben over het beleid in het algemeen. Aanleiding zijn de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden, waarbij alle partijen reageerden op de Perspectiefnota van het Dagelijks Bestuur. Uiteraard betekent dat een serie moties en amendementen, maar natuurlijk ook een aantal actuele vragen. Wat dat laatste betreft gaan zowel VVD als D66 in op de recente overlast in Osdorp.

(more…)

In de raad: Stilte voor de storm

Friday, April 26th, 2013

VoorzittershamerHet was woensdag stilte voor de storm. De deelraad van Nieuw-West werkte veel hamerstukken weg, maar was eigenlijk al met zijn hoofd bij de grote donkere wolk die boven het stadsdeel hing. En dan bedoel ik niet de kroning van Willem-Alexander in Amsterdam, die door de SP werd aangegrepen voor een discussie over de noodzaak om het staatsieportret van Beatrix volgende week te vervangen door een RVD-foto van haar zoon. Nee, dan bedoel ik de financiële evaluatie die we volgende maand gaan houden. In mei zal het gaan over de jaarrekening van 2012, maar ook over de extra bezuinigingen in het kader van het project Eén Stad Eén Opgave.

(more…)

PvdA uit, altijd lastig

Friday, September 7th, 2012

Donderdagavond zat ik in het hol van de leeuw: in een zaal vol PvdA’ers ging ik in debat met stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud over de plannen voor werkgelegenheid van onze beide partijen. Het was een debatavond van PvdA Nieuw-West, waarvoor alle andere partijen (van SP tot VVD) bleken te hebben afgezegd. Daardoor werd het dus echt een tweestrijd, met Baadoud als ‘thuisspeler’. Een spannende maar vooral ook boeiende ervaring.

We zouden het over jeugdwerkloosheid hebben, maar de PvdA-leden grepen de gelegenheid aan om de verschillende standpunten van D66 en PvdA betreffende zorgpremies, ontslagvergoeding en het begrotingstekort te bespreken. Niet per se mijn thema’s, maar het leverde een aardige discussie op. Niet dat ik de aanwezige PvdA’ers heb omgetoverd in D66-stemmers, maar het was hoe dan ook een goede test om een boodschap te brengen voor een kritisch publiek.

Toeval of niet, maar voor de verkiezingscampagne had ik net een stuk geschreven met mijn visie op economie en werk. In een serie interviews laat ik (deel)raadsleden uitleggen hoe het landelijke D66-programma zich laat vertalen naar de lokale Amsterdamse situatie. Na Sebastiaan Capel (internationale handel), Willem van Ham (natuur) en Carlien Roodink (onderwijs) moest ik er ook zelf aan geloven. Zie het als mijn kijk op werkgelegenheid in Amsterdam.

(more…)

Lokale politiek: criminelen en cowboys

Wednesday, December 8th, 2010

De algemene beschouwingen zorgen altijd voor wat extra politiek vuurwerk, ook op lokaal niveau. Gisteren spraken de fracties in de deelraad van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zich uit over de begroting voor komend jaar. En passant werd de PVV een bende criminelen genoemd en kreeg een wethouder het verwijt dat hij ‘op zijn luie reet’ bleef zitten. Kortom: het was gezellig!

(more…)