Stad Amsterdam

Jeroen Mirck, D66-kandidaat voor gemeenteraad

D66 wil groeien, ik ook! Als D66-raadslid in stadsdeel Nieuw-West vertegenwoordig ik 140.000 Amsterdammers. Graag zou ik de komende periode alle 800.000 Amsterdammers vertegenwoordigen, dus ben ik D66-kandidaat voor de gemeenteraad. Ik sta op plaats 19 van de kandidatenlijst. 

Mijn ervaring ligt in het grootste stadsdeel van Amsterdam. Als een van de D66-boegbeelden in Nieuw-West draai ik nu al vier jaar mee in een collegiale coalitie. Het stadsdeel heeft het huishoudboekje op orde, werkt achterstanden weg en speelt een actieve rol bij de aanpak van de Top-600 criminelen.

Veel zittende D66-raadsleden zijn niet herkiesbaar, dus heeft de fractie behoefte aan ervaren mensen uit de deelraden. Ook de ervaring van ondernemers wordt node gemist, want daarvan zijn er erg weinig politiek actief. Als zelfstandig ondernemer én deelraadslid heb ik op beide terreinen de juiste ervaring.

Veiligheid en economie

Wat kan ik voor D66 en de stad betekenen? D66 heeft behoefte aan een krachtig profiel en dat kan ik bieden. Ik ben een ervaren en bevlogen politicus die het debat aandurft: in de raad, op straat en via social media. Ook heb ik al vier jaar coalitie-ervaring, die D66 in de Stopera nodig gaat hebben.

Mijn speerpunten voor Amsterdam zijn kortweg: meer veiligheid en een sterkere economie, waarbij ik speciaal inzet op het MKB, de creatieve industrie, ZZP’ers en studenten – de ondernemers van de toekomst. Ik zal mijn ideeën hier wat nader toelichten:

1. Een veiliger Amsterdam
Jong of oud, autochtoon of allochtoon, homo of hetero: allemaal willen we ons veilig kunnen voelen in Amsterdam. Veiligheid vereist een ketenaanpak, waarbij ook jongerenwerk een belangrijke rol speelt om problemen in de kiem te smoren. Nieuw-West speelt een voortrekkersrol bij het handhaven van de openbare orde, zoals bij de aanpak van Top-600 criminelen, de inzet van straatcoaches en de begeleiding van multi-probleemgezinnen. Ik heb me actief bezig gehouden met deze projecten en wil hier ook in de gemeenteraad mee aan de slag.

2. Economie, werk en ondernemerschap
Economie gaat over het kunnen bieden van werkgelegenheid. Daarbij wil ik met name mikken op het MKB, de banenmotor van onze economie. De overheid moet bedrijven faciliteren en daarbij ook proactief inzetten op het realiseren van lokale werkgelegenheid en stageplekken. Op deze manier kan de gemeente studenten en werkzoekenden richting een echte baan helpen. Ik geloof in een Amsterdam waar ondernemers kunnen floreren en succesvol kunnen zijn door een behulpzame overheid die geen drempels opwerpt. Minder regeldruk, meer maatwerk!

3. Creatieve industrie
Als gemeenteraadslid wil ik het aanspreekpunt zijn voor de creatieve industrie. Zelf ken ik deze sector goed. Ik werkte er als journalist en zelfstandig communicatie-adviseur, en heb er als deelraadslid ook nu nog vaak contact mee. Namens D66 wil ik een creatieve denktank opzetten om niet alleen deze sector te stimuleren, maar ook andere bedrijven en branches mee te laten profiteren van de innovaties die hieruit voortkomen.

4. Kansen voor ZZP’ers
Amsterdam wil al de Creative Capital zijn, maar ik geloof ook in onze stad als ZZP-hoofdstad. De sterk groeiende groep ZZP’ers voelt zich niet gewaardeerd door het starre overheidsbeleid. Amsterdam moet deze groep juist als een kans zien om de economie weer op gang te krijgen. Daarom zet ik me in voor goede begeleiding van startende ZZP’ers en het bieden van betaalbare werkplekken, zoals creatieve broedplaatsen die ook een sociale bijdrage leveren aan de wijk.

Met creatieve oplossingen ga ik me inzetten voor een veilige stad waar de economie floreert, met name ook de creatieve economie. Kort samengevat:

“Stem Jeroen Mirck. Voor een veilig en creatief Amsterdam.”

Stabiliteit op drie fronten

Politiek succes is stabiliteit op drie fronten: in de fractie, in de coalitie en in de partij. In Nieuw-West hebben we dat goed voor elkaar. Dat lukt op basis van het enthousiasme voor politiek dat ik dagelijks deel: in debat, op straat én via social media. De afgelopen jaren schreef ik tientallen politieke columns en blogs. Op Twitter bereik ik ruim 6.000 volgers. Niet onbelangrijk voor een volksvertegenwoordiger, zeker in verkiezingstijd.

Als raadslid breng ik ervaring, betrokkenheid, inhoud, stabiliteit en enthousiasme. Ik wil mij ook na maart 2014 graag politiek blijven inzetten voor Amsterdam!

Jeroen Mirck
D66-raadslid Amsterdam Nieuw-West
Facebook.com/StemJeroen

Flyer Mirck GR2014 (web)